🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Näyttää 1-20 koulutusta 45 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 45 tuloksesta
1
2
3

Mitä on Lean ja Six Sigma?

Lean ja Six Sigma ovat  laatujohtamisen työkaluja, toimintatapoja ja ajatusmalleja. Niiden avulla pyritään pääsemään parempiin tuloksiin, tehostamaan liiketoimintaa ja kasvattamaan yritystoiminnan laatua, eli parantamaan liiketoiminnan ketteryyttä. Lean ja Six Sigma pohjautuvat ajatukselle, jonka mukaan liiketoiminta tulee nähdä prosessina, joka on jaettavissa sarjaksi toisiinsa kiinnittyneitä alaprosesseja.

Lean viittaa liiketoimintaprosessiin käytettyyn aikaan, Six taas rahaan ja Sigma laatuun. Lean ja Six Sigma ovatkin nimenomaan laatujohtamisen työkaluja. Six Sigma keskittyy prosessissa tapahtuvan vaihtelun minimoimiseen ja Lean pyrkii vähentämään lopputuloksen ohessa syntyvää hukkaa. 

Six Sigma keskittyy virheiden minimoimiseen

Tuoteprosessissa tapahtuu usein vaihtelua, joka aiheuttaa virheitä. Virheet taas johtavat usein vikoihin, joka taas aiheuttaa hukkaa ja hävikkiä. Lyhyesti sanottuna Six Sigma on joukko menetelmiä ja käytäntöjä, joilla pyritään parantaa systemaattisesti prosessia vähentämällä vaihtelua.

Six Sigman, tai 6 Sigman, tarkoituksena on tutkia ja mitata alaprosesseissa esiintyvien virheiden määrää ja selvittää systemaattisesti, kuinka niitä voidaan poistaa. Sen tavoitteena on parantaa tuoteprosessin suorituskykyä eli pienentää vaihtelua prosessissa, jonka lopputuotos tuote on. Six Sigma pyrkii saamaan aikaan radikaaleja muutoksia pienten parannusten sijaan ja se kuvaa suorituskykyisen prosessin kykyä tuottaa huippulaatua.

Six Sigma käyttää ensisijaisesti tilastollisia työkaluja ja se on nimenomaan tilastollinen toimintakäytäntö. Periaatteena on, että liiketoimintaa ei pysty kehittämään tehokkaasti, ennen kuin sen virheet ovat tiedossa. Six Sigman työkaluina käytetään DMAIC-menetelmää ja DOE-koesuunnittelua (Design of Experiments).

DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmä tuo järjestelmällisen tavan ratkaista ongelmia ja kehittää ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseksi. Six Sigmassa DMAIC-prosessilla toteutetaan systemaattisia parannuksia ratkaisemalla ensin ongelma ja sen jälkeen ongelmaan haetaan oikea ratkaisu.

Koesuunnittelu (Design of Experiments) on keskeinen osa Lean Six Sigmaa. Sen ajatuksena on löytää tärkeimmät vaihtelun lähteet sekä selvittää eri tekijöiden välisiä keskinäisvaikutuksia. 

Lean pyrkii poistamaan hukkaan menevää aikaa

Six Sigma pyrkii selvittämään perimmäiset syyt virheiden syntymiselle ja kehittämään toimintaa niin, että näistä syistä päästäisiin eroon. Kun Six Sigma korjaa liiketoiminnan ala prosesseja, Lean-asiantuntija keskittyy alaprosessien välisiin liitoksiin ja niiden kehittämiseen. Leanissa laatujohtamisen periaatteita sovelletaan tuottamiseen.

Organisaatiossa työn suorittamiseen kuluu aikaa. Tätä kutsutaan läpimenoajaksi, joka sisältää sekä arvoa lisäävää että ei-arvoa lisäävää aikaa. Leanin tarkoitus on minimoida tätä ei-arvoa lisäävää aikaa, eli edistää resurssien tehokkuutta. Tavoitteena on lyhentää sitä aikaa, joka menee liiketoimintaprosessin läpiajamisessa, eli laadukkaan ja virheettömän tuotteen tai palvelun toimittamisessa asiakkaalle.

Lean ja Six Sigma koulutukset sopivat eritason tehtävissä toimiville

Lean ja Six Sigma -koulutukset on suunnattu niin johtotehtävissä toimiville perehdytykseksi, menetelmistä perustietoja hakeville, kuin kokeneille asiantuntijoillekin apuna erikoistumiseen ja syventävään pätevöitymiseen.

Lean ja Six Sigma koulutuksia on eri tasoisia ja kursseille osallistujille myönnetään sertifikaatti aina sen mukaan, minkä tasoisen kurssin hän on suorittanut. Lean ja Six Sigma koulutuksia ovat mm. Lean perusteet, Lean master, Lean-ajattelu, six sigma black belt, six sigma yellow belt, Six Sigma green belt koulutus. Ensimmäiset niistä lähtevät ongelmanratkaisun perustiedosta ja tärkeimmistä tilastollisista tiedoista, kun taas korkeamman tason kurssit antavat laajempaa tietoa Lean-ajattelusta ja keskittyvät projektin johtamiseen.

Lean ja Six Sigma -koulutukset tarjoavat konkreettisia parannuksia ja hyötyjä yrityksellesi; Lean nopeuttaa prosesseja ja Six Sigma parantaa työn ja prosessien laatua. Tämä johtaa myynnin lisääntymiseen, virheiden ja vikojen vähenemiseen, prosessin nopeutumiseen sekä kustannustehokkuuteen. Yrityksen tulos ja asiakastyytyväisyys voivat kasvaa merkittävästi.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: sixsigma.fi

Usein kysytyt kysymykset

  • Lean on laatujohtamisen työkalu, jonka tarkoitus on tehostaa liiketoimintaprosessiin käytettyä aikaa. Lean ajatusmallilla selkeytetään toimintamalleja ja edistetään resurssien tehokkuutta minimoimalla toiminnasta turhat toiminnot pois.

  • Six Sigma on laatujohtamisen työkalu, jolla minimoidaan liiketoimintaprosessissa syntyvää vaihtelua. Toimintamalli mittaa virheiden määrää ja selvittää systemaattisesti, kuinka niitä voidaan poistaa. 

  • Six  Sigman eri osaamistasoja kutsutaan Belt- tasoiksi. Six Sigma Yellow Belt on  perustaso, josta osaaminen ja tehtävät nousevat järjestyksessä Six Sigma Green Belt, Six Sigma Black Belt, Master Black Belt ja Six Sigma Champion. 

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia