Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 yhteensä 30 tulosta
Näyttää 1-20 yhteensä 30 tulosta
12

Palvelumuotoilukoulutus vie oikeille raiteille

Palvelumuotoilu palvelee niin asiakkaan kuin yrityksen tarpeita – se on hyväksi kummallekin osapuolelle! Palvelumuotoilu eli Service Design tarkoittaa muotoilun hyödyntämistä palvelujen innovoinnissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Palvelumuotoilu pyrkii palvelukokemuksen käyttäjälähtöiseen suunnitteluun siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoiluun liittyviä käsitteitä ovat esimerkiksi palvelun kontaktipisteet, palvelutuokiot ja palvelupolku, joista myös asiakkaan palvelukokemus rakentuu.

Jos organisaatiossanne ollaan kiinnostuneita tarjoamanne tai palvelunne tuottaman kokemuksen kehittämisestä, on palvelumuotoilukoulutus oikea ensiaskel!

Palvelumuotoilulla parannat asiakaskokemusta

Palvelukokemus on kunkin asiakkaan kokemus asioinnista yrityksen tai organisaation kanssa. Se on aina henkilökohtainen eikä sitä siksi voi suunnitella etukäteen. Palvelukokemusta voi kuitenkin muokata palvelumuotoilun avulla selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Muotoilemalla kokemusta voidaan myös johdattaa haluttuun suuntaan. Tähän maailmaan pääsee sukeltamaan palvelumuotoilun koulutuksissa.

Tarjoa asiakkaalle laadukasta palvelua – panosta käyttäjäkokemukseen

Palvelumuotoilun tavoitteet ovat asiakastyytyväisyyden ja -sitoutumisen lisääminen sekä yrityksen palvelutuotannon tehostaminen. Palvelumuotoilukoulutus johdattaa sisään ajattelutapaan, jonka keskiössä on asiakeskeisen ja kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen suunnittelu. Tämän ajattelutavan avulla syntyy palvelukokemuksia, jotka ovat asiakkaalle hyödyllisempiä, merkityksellisempiä ja houkuttelevampia. Palvelumuotoilu antaa mahdollisuuden tarkastella palvelukokemusta asiakkaan näkökulmasta ja osallistamaan asiakkaan palvelun kehittämiseen.

Palvelumuotoilukoulutus tähtää parempaan vuorovaikutukseen

Palvelumuotoilukoulutuksessa voidaan keskittyä ratkaisemaan erilaisia palveluorganisaation ja sen asiakaskunnan välisiä vuorovaikutukseen liittyviä haasteita. Vuorovaikutukseen panostaminen on tärkeää, sillä jos ongelmia ilmenee, ei palveluprosessi toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelumuotoilukoulutus voi siis keskittyä vuorovaikutuksen kuntoon laittamiseen. Tällöin palvelu vastaa asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Asiakas nauttii palvelun kuluttamisesta, kokee saavansa rahoilleen vastinetta ja todennäköisesti suosittelee palvelua tai tulee itse asiakkaaksi uudelleenkin.

Lyhyesti sanottuna palvelumuotoilu vahvistaa palveluorganisaation menestystä. Ei muuta kuin sopivaa palvelumuotoilukoulutusta etsimään!

Palvelumuotoilulla on paljon annettavaa

Palvelumuotoilu ja palvelumuotoilukoulutus ammentavat useilta eri liiketoiminnan alueilta. Näitä ovat esimerkiksi: 

  • markkinointi
  • viestintä
  • muotoilu
  • asiakaspalvelu

Palvelumuotoilukoulutusta on saatavilla eri aloille kohdistettuna. Koulutus ottaa silloin osallistuvan tahon toimialan ja sen erityispiirteet huomioon. Erityisen suosittuja ovat olleet sosiaali- ja terveysalalle eli sote-alalle suunnatut palvelumuotoilun koulutukset. 

Palvelumuotoilukoulutus sopii kaikille aloille

Palvelumuotoilukoulutus on hyödyksi niin yksityisille kuin julkisille organisaatioille, alasta riippumatta. Palvelumuotoilukoulutus antaa erilaisia työkaluja ja neuvoja palvelumuotoilun toteuttamiseen ja suunnitteluun. Niiden avulla palvelumuotoilua pystytään hyödyntämään tehokkaasti osana organisaationne toimintaa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: This is Service Design Thinking (Service Design Network)

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

Lue lisää
Laadukasta lähihoitajakoulutusta...
Opiskelijatarina: Amiedu

Asaad Al- Khattab osallistui Amiedussa maahanmuuttajien hoito- ja kasvatusalan ammatilliseen osaamiskartoitukseen ja nyt hänen matkansa jatkuu Amiedulla lähihoitajaopintojen parissa. 

Lue lisää
Kokemus vahvistui osaamiseksi Te...
Opiskelijatarina: Amiedu

Jari Hirvonen on Caverionilla vastuunkantaja ja sitoutunut ammattilainen. Tekniikan erikoisammattitutkinto toi Hirvoselle uutta osaamista ja auttoi työnkuvan muutoksessa.

Lue lisää