Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-16 yhteensä 16 tulosta
Näyttää 1-16 yhteensä 16 tulosta
 

Palvelumuotoilu palvelee niin asiakkaan kuin yrityksen tarpeita

Termi palvelumuotoilu (Service Design) tarkoittaa muotoilun hyödyntämistä palvelujen innovoinnissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Palvelumuotoilu pyrkii palvelukokemuksen käyttäjälähtöiseen suunnitteluun siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoiluun liittyviä käsitteitä ovat esimerkiksi palvelun kontaktipisteet, palvelutuokiot ja palvelupolku, joista myös asiakkaan palvelukokemus rakentuu.

Jos organisaatiossanne ollaan kiinnostuneita tarjoamanne tai suunnittelemanne palvelun ja sen aikansaaman kokemuksen kehittämisestä, on palvelumuotoilukoulutus oikea ensiaskel!

Palvelumuotoilulla parannat asiakaskokemusta

Palvelukokemusta ei voi suunnitella etukäteen, sillä se on aina jokaisen asiakkaan tai muun sidosryhmän jäsenen henkilökohtainen kokemus, joka rakentuu esimerkiksi kunkin omien arvojen ja odotusten pohjalta. Palvelukokemusta voi kuitenkin muokata palvelumuotoilun avulla selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Näin asiakkaan kokemusta, eli sitä, miten hän kokee ja tulkitsee saamansa palvelun, voidaan johdattaa haluttuun suuntaan.

Tarjoa asiakkaalle laadukasta palvelua – panosta käyttäjäkokemukseen

Palvelumuotoilun tavoitteet ovat asiakastyytyväisyyden ja -sitoutumisen lisääminen sekä yrityksen palvelutuotannon tehostaminen. Palvelumuotoilu on ajattelutapa, jonka keskiössä on asiakeskeisen ja kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen suunnittelu. Tämän ajattelutavan avulla syntyy palvelukokemuksia, jotka ovat asiakkaalle hyödyllisempiä, merkityksellisempiä ja houkuttelevampia. Palvelumuotoilu antaa mahdollisuuden tarkastella palvelukokemusta asiakkaan näkökulmasta ja osallistamaan asiakkaan palvelun kehittämiseen.

Palvelumuotoilukoulutus tähtää parempaan vuorovaikutukseen

Palvelumuotoilukoulutuksessa voidaan keskittyä ratkaisemaan erilaisia palveluorganisaation ja sen asiakaskunnan välisiä vuorovaikutukseen liittyviä haasteita. Jos vuorovaikutuksessa on ongelmia, ei palveluprosessi toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Kun taas vuorovaikutus on kunnossa, vastaa palvelu asiakaskunnan tarpeita ja toiveita. Tällöin asiakas nauttii palvelun kuluttamisesta, kokee saavansa rahoilleen vastinetta ja todennäköisesti suosittelee sekä käyttää palvelua uudelleen. Näin palvelumuotoilu vahvistaa palveluorganisaation menestystä.

Palvelumuotoilulla on paljon annettavaa

Palvelumuotoilu ja palvelumuotoilukoulutus ammentavat useilta eri liiketoiminnan alueilta. Näitä ovat esimerkiksi: 

  • markkinointi
  • viestintä
  • muotoilu
  • asiakaspalvelu

Palvelumuotoilukoulutusta on saatavilla eri aloille kohdistettuna. Erityisen suosittuja ovat olleet sosiaali- ja terveysalalle eli sote-alalle suunnatut palvelumuotoilun koulutukset. 

Palvelumuotoilukoulutus sopii kaikille aloille

Palvelumuotoilukoulutus on hyödyksi niin yksityisille kuin julkisille organisaatioille, alasta riippumatta. Palvelumuotoilukoulutus antaa erilaisia työkaluja ja neuvoja palvelumuotoilun toteuttamiseen ja suunnitteluun. Niiden avulla palvelumuotoilua pystytään hyödyntämään tehokkaasti osana organisaationne toimintaa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: This is Service Design Thinking (Service Design Network); Palvelumuotoilun perusteet (Sami Oinonen/THL)

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

Lue lisää
Kokemus vahvistui osaamiseksi Te...
Opiskelijatarina: Amiedu

Jari Hirvonen on Caverionilla vastuunkantaja ja sitoutunut ammattilainen. Tekniikan erikoisammattitutkinto toi Hirvoselle uutta osaamista ja auttoi työnkuvan muutoksessa.

Lue lisää
Laadukasta lähihoitajakoulutusta...
Opiskelijatarina: Amiedu

Asaad Al- Khattab osallistui Amiedussa maahanmuuttajien hoito- ja kasvatusalan ammatilliseen osaamiskartoitukseen ja nyt hänen matkansa jatkuu Amiedulla lähihoitajaopintojen parissa. 

Lue lisää