🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Näyttää 1-18 koulutusta 18 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-18 koulutusta 18 tuloksesta

Palvelumuotoilukoulutus – parempia palveluita kehittämässä

Palvelumuotoilu palvelee niin asiakkaita kuin yrityksiä – se on hyväksi kummallekin osapuolelle. Kaikentyyppiset yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää palvelumuotoilua.

Kun keskitytään käyttäjä- / asiakaslähtöisyyteen eli palveluiden suunnitteluun siten, että palvelu vastaa sen käyttäjien tarpeita, on todennäköistä, että myös liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Toimiva palvelu myy!

Jos organisaatiossanne ollaan kiinnostuneita tarjoamanne tai palvelunne tuottaman kokemuksen kehittämisestä, on palvelumuotoilukoulutus oikea ensiaskel! Vinkkejä palvelumuotoiluajattelun jalkauttamiseen voit lukea täältä.

Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa?

Palvelumuotoilu (engl. Service Design) tarkoittaa muotoilun alalta tulevien menetelmien hyödyntämistä palvelujen innovoinnissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Yksinkertaistetusti palvelumuotoilulla pyritään laadukkaaseen käyttäjä- tai asiakaskokemukseen.

Mitä palvelumuotoilija tekee?

Palvelumuotoilija tutkii, ideoi, kehittää ja tuotteistaa jo olemassa olevia ja uusia palveluja. Palvelut voivat sisältää fyysisiä elementtejä tai olla täysin digitaalisia. Palvelumuotoilija hallitsee palvelumuotoiluprosessin vaiheet, joihin sisältyy asiakas- ja käyttäjätutkimus, ideointi, konseptointi ja tuotteistaminen. Palvelumuotoilija suunnittelee ja ohjaa kehittämistoimintaa hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä ja työvälineitä.

Mikä on palvelumuotoilun tavoite?

Palvelumuotoilun tavoitteena on edistää liiketoiminnan tavoitteita tarjoamalla entistä parempia palveluita. Mitä paremmin palvelut toimivat ja vastaavat asiakkaiden tai käyttäjien tarpeisiin, sitä todennäköisemmin palvelun tarjoaja onnistuu rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Tyytyväiset asiakkaat jatkavat palvelujen hankkimista toistamiseen ja parhaimmillaan suosittelevat palveluja myös muille.

Onnistunut palvelumuotoilu – mitkä ovat sen hyödyt?

Onnistunut palvelumuotoilu tarjoaa monia hyötyjä, jotka voivat myös palvelumuotoilun tavoitteita.

Palvelumuotoilun hyödyt:

 • Parempi vuorovaikutus asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä
 • Palautteen saaminen asiakkailta ja käyttäjiltä
 • Asiakasymmärryksen parantuminen
 • Asiakaskokemuksen parantuminen
 • Käyttäjäkokemuksen parantuminen
 • Palveluiden jatkuva kehittäminen
 • Selkeästi hahmoteltu palvelupolku
 • Myynnin kasvaminen
 • Asiakassuhteiden vahvistuminen
 • Kanta-asiakkaiden ja suosittelijoiden saaminen

Palvelumuotoilulla parannat asiakaskokemusta

Palvelukokemus on kunkin asiakkaan kokemus asioinnista yrityksen tai organisaation kanssa. Palvelukokemus on aina henkilökohtainen eikä sitä siksi voi suunnitella etukäteen. Palvelukokemusta voi kuitenkin muokata palvelumuotoilun avulla selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Palvelumuotoilulla asiakaskokemusta voidaan myös johdattaa haluttuun suuntaan. Tähän maailmaan pääsee sukeltamaan palvelumuotoilun koulutuksissa.

Tarjoa asiakkaalle laadukasta palvelua – panosta käyttäjäkokemukseen

Palvelumuotoilun tavoitteet ovat asiakastyytyväisyyden ja -sitoutumisen lisääminen sekä yrityksen palvelutuotannon tehostaminen. Palvelumuotoilukoulutus johdattaa sisään ajattelutapaan, jonka keskiössä on asiakeskeisen ja kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen suunnittelu. Tämän ajattelutavan avulla syntyy palvelukokemuksia, jotka ovat asiakkaalle hyödyllisempiä, merkityksellisempiä ja houkuttelevampia. Palvelumuotoilu antaa mahdollisuuden tarkastella palvelukokemusta asiakkaan näkökulmasta ja osallistamaan asiakkaan palvelun kehittämiseen.

Palvelumuotoilukoulutus tähtää parempaan vuorovaikutukseen

Palvelumuotoilukoulutuksessa voidaan keskittyä ratkaisemaan erilaisia palveluorganisaation ja sen asiakaskunnan välisiä vuorovaikutukseen liittyviä haasteita. Vuorovaikutukseen panostaminen on tärkeää, sillä jos ongelmia ilmenee, ei palveluprosessi toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelumuotoilukoulutus voi siis keskittyä vuorovaikutuksen kuntoon laittamiseen. Tällöin palvelu vastaa asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Asiakas nauttii palvelun kuluttamisesta, kokee saavansa rahoilleen vastinetta ja todennäköisesti suosittelee palvelua tai tulee itse asiakkaaksi uudelleenkin.

Lyhyesti sanottuna palvelumuotoilu vahvistaa palveluorganisaation menestystä. Ei muuta kuin sopivaa palvelumuotoilukoulutusta etsimään!

Palvelumuotoilukoulutus sopii kaikille aloille

Palvelumuotoilu ja palvelumuotoilukoulutus ammentavat useilta eri liiketoiminnan alueilta. Näitä ovat esimerkiksi: 

 • markkinointi
 • viestintä
 • muotoilu
 • asiakaspalvelu

Palvelumuotoilukoulutusta on saatavilla eri aloille kohdistettuna. Koulutus ottaa silloin osallistuvan tahon toimialan ja sen erityispiirteet huomioon. Erityisen suosittuja ovat olleet sosiaali- ja terveysalalle eli sote-alalle suunnatut palvelumuotoilun koulutukset.

Palvelumuotoilukoulutus on hyödyksi niin yksityisille kuin julkisille organisaatioille, alasta riippumatta. Palvelumuotoilukoulutus antaa erilaisia työkaluja ja neuvoja palvelumuotoilun toteuttamiseen ja suunnitteluun. Niiden avulla palvelumuotoilua pystytään hyödyntämään tehokkaasti osana organisaationne toimintaa.

Missä palvelumuotoilua voi opiskella?

Palvelumuotoilua voi opiskella monin tavoin kursseilla ja tutkintomuotoisesti. Palveluiden kehittämisen parissa työskentelevät löytävät tuttuun aihepiiriin uutta näkökulmaa lyhyemmillä palvelumuotoilun tehokursseilla. Palvelumotoilukurssin aiheena voi olla esimerkiksi henkilökohtainen sparraus palvelumuotoiluun, erilaiset palvelumuotoilun menetelmät tai palveluprosessit. Palvelumuotoilun lyhytkurssit sopivat myös hyväksi tehostartiksi esmerkiksi yrittäjille ja muille palvelumuotoilun parissa työskenteleville. Kursseja järjestävät niin yliopistot, ammattikorkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset ja yksityiset koulutusjärjestäjät.

Palvelumuotoilun tutkinnosta kiinnostunut löytää koulutusvaihtoehtoja sekä toiselta että korkeakouluasteelta. Ensimmäistä tutkintoaa etsivä tai alan vaihtaja voi tutustua Liiketoiminnan perustutkintoihin. Merkonomikoulutus sisältää liiketoiminnan opintoja kattavasti kaikilta liiketoiminnan aloilta. Merkonomikoulutuksen jälkeen voit jo työskennellä palvelumuotoilun parissa. Merkonomikoulutus avaa ovet opintojen jatkamiselle korkeakoulussa.

Jo jonkin verran työkokemusta saanut voi olla kiinnostunut tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta, jossa syvennytään palvelumuotoiluun ja tuotteistamiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon jälkeen osaat kehittää houkuttelevia palveluita, jotka kasvattavat yrityksesi myyntiä. Löydät asiakaslähtöiset myyntiargumentit, joilla lanseeraat tuotteesi maailmalle. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sopii loistavasti esimerkiksi yrittäjälle, joka haluaa keskittyä oman yrityksen palveluihin asiantuntijoiden tuella.

Palvelumuotoilua voi opiskella myös ammattikorkeakoulussa Muotoilijan koulutusohjelmassa. Voit jatkaa palvelumuotoilun opintojasi myös YAMK-tutkintoon.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: This is Service Design Thinking (Service Design Network), xamk.fi, rastorinst.fi

Usein kysytyt kysymykset

 • Palvelumuotoilu on palveluiden ja liiketoiminnan ihmislähtöistä kehittämistä, jossa palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan.

 • Palvelumuotoilijan tehtävänä on muokata ihmisten arkea paremmaksi ihmislähtöisellä ja moniammatillisella tavalla. Palvelumuotoilija tähtää siihen, että tuotteet ja palvelut olisivat käyttäjälähtöisempiä.

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia
Hakuehdotuksia