Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-11 koulutusta 11 tuloksesta
Näyttää 1-11 koulutusta 11 tuloksesta
 

Hallitustyöskentelyn vastuut ja toimintatavat haltuun koulutuksella

Organisaation korkeimpana elimenä hallitus näyttelee isoa osaa organisaation johdossa. Ylhäältä päin muualle yritykseen tai yhdistykseen tihkuvat päätökset ja linjaukset ohjaavat toimintaa pitkilläkin aikaväleillä. Hallituksen yhteistoiminta ja vuorovaikutus ovat organisaation menestyksen kannalta yhtä tärkeitä taitoja kuin taitava strategia.

Hallitustyöskentelyt koulutukset

Keinot hallitustyöskentelyn kehittämiseen ja tehostamiseen ovat monet. Hallitustyöskentelyn koulutus voi keskittyä mihin tahansa organisaation johtamisen ulottuvuuteen. Valmennukset voivat käsitellä muun muassa:

  • päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua
  • omistajan, johdon ja hallituksen yhteistyötä
  • erilaisia hallintotapoja
  • yrityksen talouden seurantaa ja ohjausta

Tehokkaampaa päätöksentekoa ja tulevaisuuden ennakointia

Menestyvän hallituksen takana ovat usein yksinkertaiset mutta merkittävät toimet. Eri työtavoissa ja päätöksentekoprosessissa kouluttautuminen kannattaa, ja niiden avulla hallituksen jäsenet ovat valmiita nopealiikkeiseen yritysmaailmaan.

Hallitustyöskentelyn koulutus esittelee tehokkaimmat tavat kokoustamiseen ja päätöksentekoon. Tehokkaat ja selkeät kokoukset eivät jätä tilaa tyhjäkäynnille, ja päätöksiä syntyy nopeammin. Valmennusten tuloksena hallitus tiedostaa päätöksenteon solmukohdat ja pystyy selvittämään ne aiempaa tehokkaammin.

Organisaation menestys on usein riippuvainen johdon kyvystä valmistautua ja reagoida tulevaisuuden näkymiin. Hallitustyöskentelyn koulutus pureutuu mahdollisiin kehittämistoimiin, ja niistä valmennettavat saavat konkreettisia keinoja ja ideoita yrityksen tai yhdistyksen toiminnan ajankohtaistamiseen.

Yritys, joka panostaa hallituksensa strategisen ajattelun ja tulevaisuuden ennakoinnin kehittämiseen, on askeleen edellä muita.

Hallitustyöskentelyn koulutus tiivistää organisaation johdon yhteispeliä

Hallitustyöskentelyn koulutus on väylä tiiviimpään ja omat vahvuutensa tunnistavaan hallitusryhmään. Jotta organisaation kasvu ja kehitys voidaan taata, täytyy johtavien elinten pystyä sujuvaan ja eteenpäin vievään yhteistyöhön.

Toistensa toimintatavat, taustat ja persoonat tunteva hallitus on vahvempi kuin hajanainen ja eri suuntiin katsova hallitus. Hallitustyöskentelyn koulutus tähtää myös hallituksen jäsenten sujuvaan vuorovaikutukseen ja selkeisiin vastuualueiden jakoon. Tiivis ja keskenään samaa kieltä puhuva hallitus ei ole herkkä yritysmaailman heilahduksille ja epävarmuudelle.

Tukea hallitustoimintaan siirtyville

Hallitustyöskentelyn koulutuksia löytyy runsaasti myös niille, jotka vasta siirtyvät hallitustoimintaan ja kaipaavat tukea oikeiden toimintatapojen omaksumiseen.

Hallituksen jäsen on yrityksessä sekä sisäpiiriläinen että toimintaa kriittisesti tarkasteleva ulkopuolinen. Hallitustyöskentelyssä valmentautuminen tuo etenkin ensikertalaiselle paremman kuvan omistajien, organisaation johdon ja hallituksen suhteista toisiinsa. Esimerkiksi omistajien parempi ymmärtäminen johtaa eri elinten tiiviimpään yhteistyöhön ja tätä myötä myös harkitumpiin strategioihin. Johdoltaan vankkumaton organisaatio kykenee mittavampiin tuloksiin ja tuottavien riskien ottamiseen.

HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen

Hallituspartnerit ja kauppakamarit tarjoavat yhteistyössä pk-yritysten hallituksen jäsenille ja pk-yrittäjille HHJ-koulutuksia, jotka käsittelevät käytännönläheisesti hallitustyöskentelyn eri osa-alueita sekä aktivoivat ja kehittävät pk-yritysten hallitustyöskentelyä.

HHJ-kurssin hyväksytysti suorittaneille henkilöille tarjotaan mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto. Tutkinnon suorittaneiden on oikeus käyttää nimensä yhteydessä lyhennettä HHJ.

Suomessa järjestettäville HHJ-kursseille osallistuu joka vuosi lähes 650 henkilöä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Hallituspartnerit ry, HHJ.fi

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä