Näyttää 1-14 koulutusta 14 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-14 koulutusta 14 tuloksesta

Business intelligence ohjaa oikeisiin ratkaisuihin

Business intelligence -termillä tarkoitetaan liiketoimintaan liittyvän tiedon keräystä, tallennusta ja analysointia, ja sen tavoitteena on mahdollistaa organisaation strategian ja toiminnan ohjaaminen näin hankittujen tietojen perusteella. Nykyiset kilpaillut ja muuttuvat markkinat edellyttävät yritysten liiketoiminnalta usein nopeasti tehtyjä ja oikeita ratkaisuja, ja päätöksiä varten tarvitaan paljon ajantasaista ja paikkansapitävää taustatietoa, jota BI-ratkaisut voivat tarjota. Business intelligence -järjestelmät pyrkivät vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin siitä, mitkä yrityksen asiakkaat tuottavat eniten, mistä tuotteista kertyy lopulta eniten kuluja tai mistä toiminnoista markkinoinnissa  voisi säästää.

BI-järjestelmä tarvitsee tietoa

Tietoa on nykypäivänä saatavilla Business intelligence -käyttöön monista eri lähteistä, niin yrityksen omista sisäisistä tietokannoista ja toiminnanohjausjärjestelmistä kuin ulkoisista medioista ja julkaisuistakin. Ulkoisiin lähteisiin keskittynyttä tiedonkeruuta saatetaan toisinaan kutsua myös nimellä Competitive intelligence. Ulkoisten lähteiden lisäksi sisäisetkin tiedot voivat olla sirpaloituneita yrityksen eri tietokantoihin ja järjestelmiin, joten tietovarastointi liittyy läheisesti BI-järjestelmiin. Tietovarasto (engl. Data warehouse, DW) kerää datan eri lähteistä yhteen, ja BI-työkalut ja -ohjelmistot muuntavat tiedot edelleen helppokäyttöisiin ja ymmärrettäviin muotoihin, kuten taulukoiksi ja analyyseiksi.

Business Intelligence – tiedolla johtamista

Yksinkertaisimmillaan Business intelligence -työkaluksi voidaan mieltää pelkkä taulukkolaskentaohjelma, mutta vaativampiin tarpeisiin on tarjolla erityisiä BI-ohjelmistoja ja palveluja. Yleensä tällaiset palvelut pystytään integroimaan kiinteästi yrityksen prosesseihin, jolloin ne voivat mahdollistaa visuaalisen liiketoimintatiedon esittämisen lisäksi tehokkaan tietojen jakamisen, mittaamisen, analysoinnin ja hallinnoinnin.

Suurimpia BI-työkalujen tarjoajia ovat SAP (BusinessObjects) , IBM (Cognos), Oracle, Informatica ja Microsoft. Business Intellegence -koulutuksia on saatavilla sekä tuotekohtaisina koulutuksina että tuoteriippumattomasti.

Kouluttautuminen Business Intelligencen ja tietovarastoinnin (Data Warehousing) alueilla mahdollistavat datan raportoinnin ja visualisoinnin siten, että voit perustaa päätökset faktoihin ja dataan.

BI-koulutuksesta on hyötyä ICT-ammattilaisille

Business intelligence -koulutusta on tarjolla sekä BI-ohjelmistojen käyttäjille että BI-toimintoja suunnitteleville ja toteuttaville henkilöille.  Kursseilla voidaan esimerkiksi käydä läpi yksityiskohtaisesti kaavioiden ja esitysten muotoilu jollakin tietyllä BI-ohjelmalla; toisaalta mahdollista on hankkia kurssien avulla kattavampi kuva Business intelligence-alasta, tietovarastoinnista  ja aihealueen tulevaisuudesta ammattilaisten ohjaamana. Saatavilla on myös koulutuksia, jotka perehdyttävät Business Intelligence -ohjelmistojen hankintaan ja vertailuun.

BI-koulutuksista saatavasta tietotaidosta on siis mahdollista hyötyä aina toimihenkilötasolta yrityksen johtoon!

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Tivi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia