Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-17 koulutusta 17 tuloksesta
Näyttää 1-17 koulutusta 17 tuloksesta
 

Riskienhallinnan koulutus opettaa ennakoimaan ja tunnistamaan liiketoiminnan riskitekijät

Yritystoiminnassa on aina mukana uhkia, esteitä ja vastoinkäymisiä, joita ei ole mahdollista välttää. Riskejä on kuitenkin mahdollista vähentää oikeanlaisella riskienhallinnalla.

Yritysten haasteena on pystyä tunnistamaan ja arvioimaan kriittisimmät riskinsä sekä samalla tunnistaa ne mahdollisuudet, joista voi olla apua liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Tätä kutsutaan liiketoiminnan riskienhallinnaksi, jonka on kuljettava mukana liiketoiminnan eri vaiheissa.

Riskien vähentäminen turvaa omistajien sijoituksia, työntekijöiden työn jatkuvuutta sekä asiakkaiden saamaa laadukasta palvelua.

Riskienhallintakoulutus auttaa riskien hahmottamisessa, niiden arvoimisessa sekä riskienhallinnan suunnitelman luomisessa. Koulutuksista saat apua riskienhallintaan myös esimerkiksi yritystoimintaa aloittaessa. Lisäksi opit reagoimaan yritysmaailman riskeihin niiden vaatimalla tavalla.

Mistä riskejä syntyy?

Monet liiketoiminnan tekijät voivat aiheuttaa riskejä. Liiketoiminnan riskit syntyvät ensisijaisesti kilpailusta, sisäisestä paineesta sekä muuttuvista markkinavoimista, jotka aiheuttavat liiketoiminnan eri muuttujien vaihteluja ja vaikuttavat siten tuloksiin ja pitkän tähtäimen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen.

Liiketoiminnan riskit saattavat johtua myös toimintasuunnitelman puutteellisuudesta tai vajavaisuudesta, puutteellisesta johtamisesta tai liian hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Ota riskienhallintakoulutus avuksi!

Opi tunnistamaan riskit yritystoiminnan eri osa-alueilla

Riskienhallinta alkaa yritykseen mahdollisesti liittyvien riskien erittelyllä ja nimeämisellä. Riskitekijöiden tunnistaminen on tärkeää, koska ilman sitä riskeihin on mahdotonta varautua.

Seuraavaksi riskienhallinnassa tehdään riskianalyysi, jossa keskitytään vahinkotiheyteen sekä seurauksiin.

Riskienhallinnassa keskitytään kuuteen eri osa-alueeseen:

 • henkilöihin
 • talouteen
 • toiminnan organisointiin
 • toimintaedellytyksiin
 • sidosryhmiin
 • omaisuuteen

Nämä ovat myös useimmiten taustalla kulkevia teemoja riskienhallintakoulutuksissa.

Miksi satsata riskienhallintakoulutukseen ja riskienhallinnan osaamiseen?

Riskeillä on huomattavia vaikutuksia yritykseen ja sen tavoitteisiin. Vain negatiivisia vaikutuksia kutsutaan riskeiksi, positiiviset vaikutukset ovat mahdollisuuksia.

Riskienhallinnasta on lukuisia hyötyjä yrityksille. Riskienhallinnan koulutus

 • vähentää yllättäviä vahinkoja ja niiden kustannuksia
 • parantaa tuotannon tehokkuutta
 • antaa mahdollisuuden kohdistaa resurssit tärkeimpiin alueisiin
 • vähentää häiriötilanteita ja katkoksia
 • auttaa tutustumaan yrityksen omaan toimintaan aiempaa paremmin
 • parantaa yrityksen imagoa ja kasvattavat asiakastyytyväisyyttä.

Riskienhallinta luo turvaa työntekijöille

Tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa on sen synnyttämä turva työntekijöille. Henkilöstön osaamista voi parantaa antamalla työntekijöille mahdollisuus osallistua riskien syiden ja torjunnan tarkasteluun.

Työntekijä hyötyy

 • turvallisesta ja mielekkäästä työpaikasta
 • oman työnsä jäsentymisestä osaksi yrityksen muodostamaa kokonaisuutta
 • oman työnsä tuntemuksen ja ammattitaidon kasvusta
 • lisääntyvästä työtyytyväisyydestä
 • valmiuksista kehittää omaa työnkuvaansa
 • selkenevistä tehtävistä ja vastuista.

Parhaimmassa tapauksessa riskienhallinta lisää työntekijöiden turvallisuudentunnetta. Huonosti toteutettu riskienhallinta voi kuitenkin pahimmillaan muodostua toimintaa rajoittavaksi valvonnaksi. Riskienhallinnan koulutuksissa käsitellään muun muassa oikeanlaisten keinojen löytämistä ja valjastamista merkittävimpien riskien hallitsemiseksi.

Toimiva riskienhallintasuunnitelma pelastaa, jos vahinko osuu kohdalle

Riskien ennakointi tai riskeihin varautuminen eivät aina estä riskien toteutumista. Vahingon sattuessa eli riskin toteutuessa on yrityksen pystyttävä reagoimaan riskin aiheuttamiin ongelmiin sekä jatkamaan toimintaansa riskin aiheuttamista vahingoista huolimatta.

Riskin uhatessa tai toteutuessa on oltava olemassa varasuunnitelmia, jotta riskien seuraukset eivät ole tuhoisia liiketoiminnalle. Liiketoiminnan riskienhallinta vaatii suunnitelmallisuutta, huolellisuutta ja jatkuvuutta. Riskejä voidaan ehkäistä ennaltaehkäisevästi, mutta myös niiden kohtaamiseen voi ja tulee valmistautua huolella.

Riskienhallinnan koulutus parantaa osaamistasi ja takaavat, että yrityksesi on valmistautunut yritystoiminnan mahdollisiin riskitilanteisiin.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Suomen Riskienhallintayhdistys Ry

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Kokemus vahvistui osaamiseksi Te...
Opiskelijatarina: Amiedu

Jari Hirvonen on Caverionilla vastuunkantaja ja sitoutunut ammattilainen. Tekniikan erikoisammattitutkinto toi Hirvoselle uutta osaamista ja auttoi työnkuvan muutoksessa.

Lue lisää
Laadukasta lähihoitajakoulutusta...
Opiskelijatarina: Amiedu

Asaad Al- Khattab osallistui Amiedussa maahanmuuttajien hoito- ja kasvatusalan ammatilliseen osaamiskartoitukseen ja nyt hänen matkansa jatkuu Amiedulla lähihoitajaopintojen parissa. 

Lue lisää
Unelmat toteen tieto- ja viestin...
Opiskelijatarina: Amiedu

Kun Jesse Ellonen aloitti peligrafiikan opiskelun, hän ajatteli saavansa hyvän ammattitutkinnon ja hakevansa sen jälkeen alan töitä. Toisin kävi, sillä Jesse suunnitteli opiskelukavereidensa kanssa julkaistavaksi sopivan pelin jo opintojen aikana ja yrityskin oli pystyssä pian opintojen jälkeen. 

Lue lisää