Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
 

Innovaatiokoulutus auttaa muuttamaan ideatulvan käytännön innovaatioiksi

Liiketaloudessa innovaatiolla tarkoitetaan useimmiten inkrementaalista innovaatiota eli kehitystoimintaa, jossa tuotetta tai toimintatapaa muutetaan askel askeleelta järjestelmällisessä innovaatioprosessissa.

Yritysten innovaatioprosessit ovat muuttuneet merkittävästi kansainvälisten innovaatioverkostojen, avoimen innovaatioyhteistyön, sosiaalisen median ja vapaiden kehittäjäyhteisöjen myötä. Tätä nykyä yrityksiltä edellytetään siis innovaatioprosessien hallintaa niin, että uudet tuotteet ja palvelut saadaan nopeasti markkinoille.

Innovaatioon keskittyvät koulutukset auttavat ottamaan innovaatioprosessit järjestelmällisesti haltuun sekä jalostamaan ideat käytännön toimiksi ja tuloksiksi.

Osaaminen ja verkostot synnyttävät innovaatioita

Innovaatio on kilpailuetu, joka syntyy osaamisesta. Oikein valjastettuina innovaatiot hyödyttävät liiketoimintaa, yhteiskuntaa ja hyvinvointia. Jalostettu osaaminen parantaa yritysten kilpailukykyä ja edistää näin niiden kasvua, mikä taas vaikuttaa kansantalouteen ja hyvinvointiin.

Innovaatioita syntyy siellä missä on osaavia ihmisiä ja tiivistä yhteistyötä innovaatioiden edistämiseksi. Innovaatio syntyy kun esimerkiksi kaksi eri osaamisaluetta yhdistyy yli tieteen- ja toiminta-alojen.

Innovaatiokoulutuksesta apua ideoiden eteenpäin viemiseen

Erityyppisiä innovaatiovalmennuksia – avoimia tai asiakaskohtaisia – järjestävät niin yliopistot, ammattikorkeakoulut kuin yksityiset kouluttajatkin. Suomalaisyritysten innovaatiotoimintaa on tutkittu jonkin verran ja tutkimustulokset osoittavat, että yrityksissä olevaa innovaatiopotentiaalia ei hyödynnetä täysipainotteisesti.

Innovaatiokoulutus pyrkii auttamaan yritystä tai yhteisöä viemään ideaa eteenpäin innovaatioksi asti. Innovaatiovalmennuksen tavoitteena on idean jalostaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Innovaatiokoulutus tarjoaa tukea paitsi idean kehittämisessä, markkinoiden kartoituksessa ja idean myymisessä myös tilaisuutta erilaisten innovaatioita edesauttavien verkostojen luomiseksi. Innovaatiokoulutukset tarjoavat yrityksille myös strategioita innovaatioiden synnyttämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Innovaatiovalmennus voi koostua esimerkiksi

  • järjestelmämallin tarvemäärittelystä,
  • innovaatiomenetelmien kartoituksesta,
  • ympäristön kartoituksesta,
  • avainhenkilöiden valmennuksesta,
  • innovaatiojärjestelmän mallintamisesta ja pilotoinnista.

Käytäntöön siirretty idea on innovaatio

Yritysten ja julkisen sektorin innovaatiotoimintaa kannustetaan kansallisin ja kansainvälisin hankkein. Yritysten ja yhteisöjen innovatiivisuutta mitataan erilaisin tutkimuksin, joiden tuloksia käytetään sitten innovatiivisuuden lisäämiseen uusissa projekteissa. Innovaatiokoulutukset ja -valmennukset pohjautuvat näihin kansallisiin ja kansainvälisiin innovaatioita edistäviin hankkeisiin.

Koska innovaatio voi olla uusi toimintamalli, tuote tai uusi käyttöön otettava teknologia, soveltuu innovaatiokoulutus asiakaskohtaisena räätälöitynä koulutuksena organisaatiolle kuin organisaatiolle. Uusille ideoille ei kannata kääntää selkää, vaan päinvastoin satsata niiden tuottamiseen ja jalostamiseen. Innovatiivisuuden edistäminen on varmin tapa taata organisaation uudistumis- ja kilpailukyky.

Ideoiden syntyminen ei kuitenkaan riitä, vaan ne on pystyttävä siirtämään käytäntöön. Innovaatiokoulutukset auttavat tarttumaan tuumasta toimeen ja antavat uusia työkaluja uusien ideoiden testaamiseen.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Tilastokeskus, inno-vointi.fi

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Unelmat toteen tieto- ja viestin...
Opiskelijatarina: Amiedu

Kun Jesse Ellonen aloitti peligrafiikan opiskelun, hän ajatteli saavansa hyvän ammattitutkinnon ja hakevansa sen jälkeen alan töitä. Toisin kävi, sillä Jesse suunnitteli opiskelukavereidensa kanssa julkaistavaksi sopivan pelin jo opintojen aikana ja yrityskin oli pystyssä pian opintojen jälkeen. 

Lue lisää
Koulunkäyntiavustajaksi oppisopi...
Opiskelijatarina: Amiedu

Suomeen seitsemän vuotta sitten muuttanut Anna Rubanova työskentelee koulunkäyntiavustajana valmistavalla luokalla 1-2 luokkalaisten maahanmuuttajien kanssa. Kun koulun rehtori ehdotti oppisopimusta, Anna innostui heti mahdollisuudesta. 

Koulunkäyntiavustajaksi maahanmuuttajakoulutuksella
Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

Lue lisää