Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskuntavastuu osaksi yrityksen arvoja

Alta löydät listauksen koulutuksia, jotka käsittelevät yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuuta. Kannattava liiketoiminta vaatii vastuuta yhteiskunnasta. Vastuullisen toiminnan kautta yritys lisää työhyvinvointia ja -turvallisuutta sekä hallitsee liiketoiminnan riskejä.

Tutustu koulutusesittelyihin ja vertaile koulutuksia keskenään! Saadaksesi lisätietoja koulutuksista voit olla yhteydessä kouluttajaan täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Hakutulokset
Näyttää 1-8 yhteensä 8 tulosta
EMS Lead Auditor (IRCA 14153)
Bureau Veritas Finland
2 700 EUR + alv 24 %
Vantaa
10.12.2018
Jatkuvan parantamisen kehään (Plan-Do-Check-Act) perustuvassa, kaikille organisaatioille soveltuvassa ISO 14001:ssä määritellään ympäristönhallintakysymysten tunnistamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvät tärkeimmät vaatimukset. Standardi...
Ympäristöturvallisuuskortti™
Koulutusmaailma
         
(29)
120 EUR + alv 24 %
Useita (5)
 
Ympäristöturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnanlaajuinen yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan. Koulutuksessa henkilöstö perehdytetään toimimaan lakien, asetuksien ja standardien keskeisten vaatimusten mukaisesti....
Biotalouden erikoistumiskoulutus, 30 op
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
900 EUR + alv 0 %
Jyväskylä
Syksyllä
Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Sen tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemin...
ISO 14001:2015 Muutokset ja ympäristöjärjestelmän päivittäminen
Qualitas Fennica
650 EUR + alv 24 %
Helsinki
 
Tule hakemaan konkreettista ja soveltavaa tietoa ISO 14001:2015 muutoksista, rakenteesta ja vaatimuksista! Muutokset edellyttävät organisaation liiketoimintaympäristön ymmärtämistä. Järjestelmän, strategian, tavoitteiden...
ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
         
(27)
1 100 EUR + alv 24 %
Vantaa
10.10.2018
ISO 14001 -standardissa määritellään ympäristönhallintakysymysten tunnistamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvät tärkeimmät vaatimukset. Maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli ISO 14001 soveltuu kaikkien organisaatioiden...
Biotalouspassi
Riveria
375 EUR + alv 0 %
Joensuu
 
Perehdy biotalouteen ja suorita Biotalouspassi Biotalouspassikoulutus tarjoaa aiheen monipuolisen tarkastelun lähtien biotalouteen siirtymisen taustoista ja syistä, käy läpi globaalit, EU:n...
ISO 14001 Ympäristönhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi
Bureau Veritas Finland
 
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
ISO 14001 -standardissa määritellään ympäristönhallintakysymysten tunnistamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvät tärkeimmät vaatimukset. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka soveltuu...
Älykäs Kaupunki 2018
Professio
745 EUR + alv 23 %
Helsinki
29.8.2018
54% maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja vuoteen 2050 mennessä prosentti tulee olemaan yli 70. Älykäs kaupunki 2018 -tapahtumassa fokuksessa ovat...
Näyttää 1-8 yhteensä 8 tulosta
 

Yhteiskuntavastuulla yritys viestii arvoistaan

Yrityksen yhteiskuntavastuulla (corporate social responsibility, corporate responsibility) viitataan kestävän kehityksen edistämiseen yrityksessä. Vastuullisen yrityksen toiminta on

 • luotettavaa,
 • taloudellista,
 • yhteiskunnallisesti hyväksyttävää
 • ja ympäristöä kunnioittavaa.

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristövaikutusten arviointi, yrityksen toiminnan avoimuus ja valvonta sekä toiminnasta raportointi. Vastuullisuusperiaatteet ulottuvat yrityksen oman toiminnan lisäksi myös alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihin.

Yritysten yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen:

 • taloudellinen,
 • ekologinen
 • ja sosiaalinen vastuu.

Ympäristön huomioiminen tärkeää

Aiemmin yritysten vastuullisuus ja siihen liittyvä raportointi ovat perustuneet pitkälti vapaaehtoisuuteen, mutta ajat ovat muuttumassa. Yhteiskunnallisesta vastuusta on tulossa tärkeä näkökohta niin suurille kuin pienillekin yrityksille.

Esimerkiksi ilmaston lämpeneminen on herättänyt sekä yritykset että kuluttajat huolehtimaan ympäristön hyvinvoinnista.

Tärkeää organisaatioiden yhteiskuntavastuussa on se, että kyse on todellisista toimista ja teoista eikä vain pelkästä sanahelinästä ja hyvistä aikeista. Yhteiskuntavastuuta ja ympäristövastuuta käsittelevien koulutusten tarkoituksena on lisätä johtajien ja työntekijöiden ympäristötietämystä ja -osaamista sekä auttaa heitä ottamaan uudet tavat käyttöön arkipäiväisissä työtehtävissään.

Yritysvastuu kasvattaa yrityksen kilpailukykyä

Usein yhteiskuntavastuusta puhuttaessa viitataan suuriin yrityksiin. Myös pk-yrityksille yhteiskuntavastuun tiedostaminen toimii välineenä kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Työ- ja Elinkeinoministeriön mittaamat myönteiset vaikutukset yrityksille ovat seuraavanlaisia:

 • laadukkaammat tuotteet ja palvelut
 • asiakastyytyväisyyden lisääntyminen
 • tyytyväisemmät työntekijät
 • imago

Miksi osallistua yhteiskuntavastuun koulutukseen?

Yhteiskuntavastuun noudattaminen on merkittävä yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Huonossa maineessa oleva yritys ei vedä puoleensa sijoittajia tai rahoittajia, ja yrityksen on vaikea kilpailla markkinoilla.

Yhteiskuntavastuun koulutukset helpottavat taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien vastuiden kantamista. Pienilläkin muutoksilla organisaatioiden arkea voidaan muuttaa ympäristöystävällisemmäksi. Yhteiskuntavastuukoulutus tarjoaa neuvoja ja tukea näihin muutoksiin.

Koulutusten aiheita ovat muun muassa:

 • ympäristöjohtaminen
 • suunnitelmat ja raportit
 • viestintä ja markkinointi
 • erilaiset hallintajärjestelmät
 • lait ja kansainväliset normit
 • kemikaalien käsittely
 • ympäristöriskien arviointi

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Kuluttajaliitto, Yrittäjät.fi, TEM.fi (Työ- ja elinkeinoministeriö), Ympäristöministeriö