Suodata
Yhteiskuntavastuu / Ympäristövastuu
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 41 tuloksesta
1
2
3
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Yhteiskuntavastuu / Ympäristövastuu

Yhteiskuntavastuulla yritys viestii arvoistaan

Yrityksen yhteiskuntavastuulla (corporate social responsibility, corporate responsibility) viitataan kestävän kehityksen edistämiseen yrityksessä. Vastuullisen yrityksen toiminta on

 • luotettavaa,
 • taloudellista,
 • yhteiskunnallisesti hyväksyttävää
 • ja ympäristöä kunnioittavaa.

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristövaikutusten arviointi, yrityksen toiminnan avoimuus ja valvonta sekä toiminnasta raportointi. Vastuullisuusperiaatteet ulottuvat yrityksen oman toiminnan lisäksi myös alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihin.

Yritysten yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen:

 • taloudellinen,
 • ekologinen
 • ja sosiaalinen vastuu.

Ympäristön huomioiminen tärkeää

Aiemmin yritysten vastuullisuus ja siihen liittyvä raportointi ovat perustuneet pitkälti vapaaehtoisuuteen, mutta ajat ovat muuttumassa. Yhteiskunnallisesta vastuusta on tulossa tärkeä näkökohta niin suurille kuin pienillekin yrityksille.

Esimerkiksi ilmaston lämpeneminen on herättänyt sekä yritykset että kuluttajat huolehtimaan ympäristön hyvinvoinnista.

Tärkeää organisaatioiden yhteiskuntavastuussa on se, että kyse on todellisista toimista ja teoista eikä vain pelkästä sanahelinästä ja hyvistä aikeista. Yhteiskuntavastuuta ja ympäristövastuuta käsittelevien koulutusten tarkoituksena on lisätä johtajien ja työntekijöiden ympäristötietämystä ja -osaamista sekä auttaa heitä ottamaan uudet tavat käyttöön arkipäiväisissä työtehtävissään.

Yritysvastuu kasvattaa yrityksen kilpailukykyä

Usein yhteiskuntavastuusta puhuttaessa viitataan suuriin yrityksiin. Myös pk-yrityksille yhteiskuntavastuun tiedostaminen toimii välineenä kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Työ- ja Elinkeinoministeriön mittaamat myönteiset vaikutukset yrityksille ovat seuraavanlaisia:

 • laadukkaammat tuotteet ja palvelut
 • asiakastyytyväisyyden lisääntyminen
 • tyytyväisemmät työntekijät
 • imago

Miksi osallistua yhteiskuntavastuun koulutukseen?

Yhteiskuntavastuun noudattaminen on merkittävä yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Huonossa maineessa oleva yritys ei vedä puoleensa sijoittajia tai rahoittajia, ja yrityksen on vaikea kilpailla markkinoilla.

Yhteiskuntavastuun koulutukset helpottavat taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien vastuiden kantamista. Pienilläkin muutoksilla organisaatioiden arkea voidaan muuttaa ympäristöystävällisemmäksi. Yhteiskuntavastuukoulutus tarjoaa neuvoja ja tukea näihin muutoksiin.

Yhteiskuntavastuun koulutusten aiheita ovat muun muassa:

 • ympäristöjohtaminen
 • suunnitelmat ja raportit
 • viestintä ja markkinointi
 • erilaiset hallintajärjestelmät
 • lait ja kansainväliset normit
 • kemikaalien käsittely
 • ympäristöriskien arviointi

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Kuluttajaliitto, Yrittäjät.fi, TEM.fi (Työ- ja elinkeinoministeriö), Ympäristöministeriö