🎓 MBA-stipendin hakuaika on auki 16.6. saakka. Lue lisää ja hae »

ESG -raportointikoulutukset

Keuda Koulutuspalvelut Oy, Verkossa (+1 sijaintia)
Hinta
93 - 1 767 EUR + alv 24 % (yht. 2 191,08 EUR, 115,32 EUR, 1 114,76 EUR)
Seuraava toteutus
5 syyskuuta, 2024 (+3 toteutusta)
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.8.2024
Toteutustapa
Etätoteutus, Lähiopetus
Hinta
93 - 1 767 EUR + alv 24 % (yht. 2 191,08 EUR, 115,32 EUR, 1 114,76 EUR)
Seuraava toteutus
5 syyskuuta, 2024 (+3 toteutusta)
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.8.2024
Toteutustapa
Etätoteutus, Lähiopetus
alkaen 93 EUR + alv 24 % / osallistuja

ESG -raportointikoulutukset

kaksi miestä katsoo kannettavaa tietokonetta

ESG-raportoinnista tulee pian pakollista osalle yrityksistä. EU on asettanut Corporate Sustainability Reporting –direktiivin (CSRD), joka on lisäosa Financial Accounting –direktiiviin. Direktiivi astuu voimaan vaiheittain ja tulee koskemaan suurta osaa yrityksistä. Yritysten on pakko raportoida ympäristö- ja sosiaalista vastuuta sekä hyvää hallintotapaa (ESG). Jos yritys epäonnistuu raportoinnissa, taloudelliset sanktiot ovat merkittävät.

Nykyisen tiedon perusteella CSRD:n piiriin tulee EU:n alueella jopa 1,5 miljoonaa yritystä. Riippuen yrityksen koosta, heidän joko tulee (lain vaatimus) tai kannattaa (kilpailuetu) noudattaa  ESRS, LSME  tai VSME -standardeja, joista LSME ja VSME ovat työstössä. Direktiivi pyrkii edistämään ympäristö- ja sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteita lisäämällä vertailukelpoisuutta. CSRD-raportointi palvelee finanssimarkkinatoimijoille asetetun SFDR –regulaation tiedontarpeen täyttymistä. Jatkossa yritys, jonka ESG-raportointi on korkealuokkaista, tulee saamaan rahoitusta paremmin ehdoin.

Keuda Koulutuspalvelut Oy tarjoaa kolme ESG -koulutusta: 

 • Kestävyysraportointilain mukainen johtaminen PK-yrityksille – verkkokoulutus, joka toimii tiiviinä johdatuksena vastuullisuusraportointiin.
 • Tee se itse kaksoisolennaisuusanalyysi -valmennus PK-yritykselleon työpajatyyppinen 12 viikkoa kestävä koulutuskokonaisuus, jossa osallistuja toteuttaa kaksoisolennaisuusanalyysin yritykselleen ohjatusti.
 • Kaksoisolennaisuusanalyysi haltuun -valmennus PK-yritykselle, jossa osallistuja saa eväät toteuttaa koksoisolennaisuusanalyysin yritykselle.

Kestävyysraportointilain mukainen johtaminen PK-yrityksille – verkkokoulutus

Kestävyysraportointi tulee pakolliseksi monelle yritykselle. Tee strategisesti järkeviä päätöksiä!

Keuda Koulutuspalvelut Oy toteuttaa verkkokoulutuksen, joka antaa osallistujalle valmiuksia tehdä tietoon perustuvia päätöksiä uuden kestävyysraportointilainsäädännön toteuttamisesta. Verkkokoulutus sopii strategiasta vastaaville PK-yrityksissä työskenteleville.

Koulutuksessa tarkastellaan kestävyysraportointilakia strategisen ja operatiivisen johtamisen näkökulmista. Keskiössä on ymmärtää kestävyysraportointilain asettamia vaatimuksia johtamiselle, oivalluttaa osallistujaa konkreettisesti pohtimaan omaa johtamisjärjestelmää ja miten sen voi päivittää kestävyysraportointilainsäädännön mukaiseksi.

Verkkovalmennus on kestoltaan 3 tuntia ja sisältää lyhyen ennakkotehtävän.

 • Koulutuksen avaus
 • Kestävyysraportointilaki, iso kuva
 • Strategisen ja operatiivisen johtamisen vaatimukset
 • Syventävä konkreettinen esimerkki strategisen johtamisen vaatimuksista: kaksoisolennaisuusanalyysi
 • Syventävä konkreettinen esimerkki operatiivisen johtamisen vaatimuksista: Kestävyystoimenpiteiden laadinta
 • Loppureflektio

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kestävyysraportoinnin aloittamisesta. Hän osaa arvioida työmäärää ja hankkia tarvittavia ulkopuolisia palveluja. Osallistujalla on kyky tehdä strateginen valinta kestävyysraportointiin liittyvästä kunnianhimon tasosta: lain mukaan, kilpailukyvyn säilyttäminen vai valituissa kestävyysteemoissa kilpailuedun hankkiminen.

Kaksoisolennaisuusanalyysi haltuun -valmennus PK-yritykselle

Kaksoisolennaisuusanalyysi on kestävyysraportointilain toteuttamisen ensimmäinen pakollinen askel ja strategisen johtamisen kulmakiviprosessi. Saa eväät toteuttaa itse kaksoisolennaisuusanalyysi.

Keuda Koulutuspalvelut Oy toteuttaa valmennuksen, jonka aikana osallistuja saa valmiudet toteuttaa omalle yritykselleen kestävyysraportointilain vaatimukset täyttävän kaksoisolennaisuusanalyysin.

Valmennus sopii a) kestävyysraportointilain alaisille yrityksille, b) PK-yrityksille, jotka toimivat suurten yritysten toimitusketjuissa ja c) yrityksille, jotka haluavat olla kustannustehokkaita kestävyysraportointilain vaatimusten toteuttamisessa.

Valmennuksen aikana osallistujan kanssa käydään läpi kaksoisolennaisuuteen liittyvät vaatimukset, muistutetaan mieleen kestävyysvarmentajan näkökulma ja esitellään konkreettinen kaksoisolennaisuusanalyysiprosessi ja siihen liittyvät mallipohjat. Osallistuja saa esitetyt mallipohjat omaan käyttöönsä.

Valmennus toteutetaan kahden päivän aikana verkkototeutuksena. Yhden päivän kesto on 4 tuntia.

Valmennukseen osallistujalle avataan valmennuksen ilmoittautumisen jälkeen 6 kk ajaksi Innoduel työtila, joka tarjoaa konkreettisen vaihtoehdon toteuttaa sidosryhmien osallistaminen vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen.

Päivä 1 (4 h)

 • Aloitus
 • Kestävyysraportoinnin iso kuva
 • Kaksoisolennaisuusvaatimukset
 • Prosessin läpikäynti

Päivä 2 (4 h)

 • Hallituksen rooli ja teot
 • Vaikutukset ja sidosryhmät
 • Riskit ja mahdollisuudet
 • Olennaisuuden määrittely
 • Vastuullisuusseikkojen valinta

Valmennuksen jälkeen osallistujan yrityksellä on kyky toteuttaa itse tai hankkia kaksoisolennaisuusanalyysi. Hänellä on kyky ja sitä tukevat mallipohjat toteuttaa kaksoisolennaisuusanalyysi itse. Hän osaa integroida kaksoisolennaisuusanalyysin osaksi oman yrityksen johtamis- tai laatujärjestelmää.

Tee se itse kaksoisolennaisuusanalyysi -valmennus PK-yritykselle

Kaksoisolennaisuusanalyysi on kestävyysraportointilain toteuttamisen ensimmäinen pakollinen askel ja strategisen johtamisen kulmakiviprosessi. Toteuta yrityksesi kaksoisolennaisuusanalyysi ohjatusti! 

Keuda Koulutuspalvelut Oy toteuttaa valmennuksen, jonka aikana osallistuja toteuttaa omalle yritykselleen kestävyysraportointilain vaatimukset täyttävän kaksoisolennaisuusanalyysin.

Valmennus sopii a) kestävyysraportointilain alaisille yrityksille, b) PK-yrityksille, jotka toimivat suurten yritysten toimitusketjuissa ja c) yrityksille, jotka haluavat integoida kaksoisolennaisuusanalyysin osaksi omaa strategisen johtamisen johtamisjärjestelmää.

Valmennuksen aikana osallistuja ohjataan toteuttamaan kestävyysraportointilainsäädännön vaatimukset täyttävä kaksoisolennaisuusanalyysiprosessi. Hän saa toisteiseen käyttöön prosessiin liittyvät mallipohjat. 

Valmennus kestää kalenteriajassa 12 viikkoa. Lähitoteutuksena toteutetun aloituspäivän jälkeen kokoonnutaan neljä kertaa. Työpajojen 1-4 ajankohdat sovitaan yhdessä osallistujien kanssa. Osallistujalla on koko valmennusjakson ajan mahdollisuus saada konkreettista tukea omaan toteutukseen liittyen.

Valmennukseen osallistujalle avataan valmennuksen ajaksi Innoduel työtila, joka tarjoaa vaihtoehdon toteuttaa sidosryhmien osallistaminen vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen.

 • Aloitus, 4h: vaatimukset, prosessi, toteutus, tuki
 • Työpaja 1, 3h: vaikutukset ja sidosryhmät
 • Työpaja 2, 3h: riskit ja mahdollisuudet
 • Työpaja 3, 3h: olennaisuuden määrittely
 • Työpaja 4, 3h: vastuullisuusseikkojen valinta

Valmennuksen jälkeen osallistujan yrityksellä on toteutettuna kestävyyslainsäädännön mukainen kaksoisolennaisuusanalyysi. Hänellä on kyky ja sitä tukevat mallipohjat toteuttaa seuraava kaksoisolennaisuusanalyysi itse. Hän osaa integroida kaksoisolennaisuusanalyysin osaksi oman yrityksen johtamis- tai laatujärjestelmää.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 3 toteutusta

5 syyskuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.8.2024

9 syyskuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 2.9.2024

17 syyskuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Kerava
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 9.9.2024

Aikataulu

 • Kestävyysraportointilain mukainen johtaminen PK-yrityksille – verkkokoulutus 5.9.2024 klo 9-12 (Teams)
 • Kaksoisolennaisuusanalyysi haltuun -valmennus PK-yritykselle 9. ja 10.9.2024 klo 12-16 (Teams)
 • Tee se itse kaksoisolennaisuusanalyysi -valmennus PK-yritykselle 17.9.2024 klo 12-16 (kesto 12 vko, 1. päivä 17.9. Keravalla, loput päivät sovitaan yhdessä osallistujien kesken)

Kouluttaja

Kouluttajana toimii pedagogi ja yrittäjä Jussi Simolin Innoduelista. Jussi on 17 vuoden kv-uran jälkeen kehittänyt 7 vuoden ajan vastuullisen johtamisen toimintamalleja, jotka säästävät aikaa ja täyttävät lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kustannukset

 • Kestävyysraportointilain mukainen johtaminen PK-yrityksille 93,00 € (alv. 24%)
 • Kaksoisolennaisuusanalyysi haltuun -valmennus PK-yritykselle 899,00 € (alv. 24%)
 • Tee se itse kaksoisolennaisuusanalyysi -valmennus PK-yritykselle 1767,00 € (alv. 24%)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta ESG -raportointikoulutukset? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Keuda Koulutuspalvelut Oy
Keskikatu 3
Kerava

Osaamisen kehittämisen palvelua työelämää varten

Keuda Koulutuspalvelut Oy toteuttaa koulutusta ja valmennusta työelämän muuttuviin tarpeisiin. Jatkuva muutos ja ammattitaidon kehittäminen ovat avainasemassa niin yksilön kuin yrityksen menestymiseksi työelämässä. Henkilöstön jatkuva oppiminen parantaa ja ylläpitää yrityksen kilpailukykyä. Meidän tavoitteenamme on tukea tätä kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla...

Lue lisää kouluttajasta Keuda Koulutuspalvelut Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu