🎓 MBA-stipendin hakuaika on auki 16.6. saakka. Lue lisää ja hae »

Fasilitoiva johtaminen -koulutus (verkossa)

Kesto
0,5 vuotta
Hinta
1 700 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
10 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.9.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
Kesto
0,5 vuotta
Hinta
1 700 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
10 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.9.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
alkaen 1 700 EUR (arvonlisäverotonta) / osallistuja

Fasilitoiva johtaminen -koulutus (verkossa)

Fasilitoiva johtaminen

Koulutuksen sisältö

KOULUTUS KOOSTUU SEURAAVISTA KOULUTUSPÄIVÄKOHTAISISTA TEEMA-ALUEISTA:

10.10.2024 klo 9-15
Mitä fasilitointi on ja mihin sitä voi käyttää

 • mitä fasilitointi yleisesti tarkoittaa, mihin eri tarkoituksiin ja tilaisuuksiin fasilitointia voi hyödyntää,
 • ohjaamisen keinot ja osallistamisen hyödyt konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi,
 • fokuksen ylläpitäminen ja keinot kaikkien ryhmän jäsenten osallistamiseen aktiivisesti ja tasapuolisesti,
 • fasilitoijan ominaisuudet ja neutraali prosessin ohjaaminen,
 • kuuntelemisen taito ja dialogi,
 • fasilitoijan roolin kirkastaminen työyhteisössä,
 • Me-We-Us: fasilitoinnin perusperiaatteen harjoittelu.

14.11.2024 klo 9-15
Palaverien kuntoon laittaminen fasilitointitekniikoita hyödyntäen

 • palaverin tarkoituksen ja tavoitteen määrittely, sisällön selkiyttäminen ja ennakkovalmisteluiden merkitys,
 • menetelmien suunnittelu sisältöön nähden: milloin kannattaa fasilitoida ja mitä menetelmää hyödyntää,
 • palaverissa käytävien asioiden rytmittäminen ja tilan luominen dialogille,
 • fasilitoinnin keinot pysyä asiassa ja tilan antaminen kaikille,
 • mm. Pariporina, keskustelukierros ja Gallery walk -menetelmien harjoittelu.

12.12.2024 klo 9-15
Turvallisen ja innostavan ilmapiirin luominen

 • mistä eri osa-alueista turvallisuuden tunne ja luottamus syntyvät ryhmässä ja miten fasilitoija luo turvallisen ja innostavan ilmapiirin,
 • fasilitoijana toimiminen neutraalista tunnetilasta käsin: tunnetaitojen harjoittelua,
 • miten fasilitoijana tunnistaa psykologisia tarpeita ja miten vahvistaa niiden täyttymistä eri tilanteissa ja tilaisuuksissa,
 • fasilitoijana kehittyminen vahvuuksien avulla: miten omat vahvuudet heijastuvat vuorovaikutuksessa ja missä haluan kehittyä,
 • myönteiseen tunnetilaan virittävien menetelmien harjoittelu.

16.1.2025 klo 9-15
Ratkaisukeskeisyys ja kysymystekniikat

 • ratkaisukeskeisyyden periaatteet ja fasilitoinnin keinot, joilla keskustelu saadaan ohjattua ongelmapuheesta ratkaisuihin,
 • valittamisen eri tavat ja asiat, joihin pystytään vaikuttamaan. Ratkaisukeskeisten menetelmien fokuksen siirtäminen tuottavaan toimintaan,
 • ratkaisukeskeisten, avointen ja coachaavien kysymystekniikoiden sekä näkökulman vaihtamisen taitojen harjoittelu,
 • vuorovaikutuksen ydin: aktiivisen kuuntelun taidon harjoittelu,
 • ratkaisutyöpaja-menetelmän harjoittelu ketterään kehittämiseen.

13.2.2025 klo 9-11.30
Etäpalaverien ja -tilaisuuksien fasilitointi

 • etä- ja lähitilaisuuksien mahdollisuudet ja haasteet fasilitoijan näkökulmasta käsin,
 • henkilökohtaiset ja tekniset valmiudet etä- ja hybridikokouksien toteutuksessa,
 • etäkokouksien tehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen,
 • puheenjohtajan/vetäjän rooli: tehokas kokouksen vetäminen ja fasilitointi,
 • miten valita oikea toiminnallinen toteutus,
 • perustoimintojen käyttö (pienryhmätyötilat, äänestykset, chat jne.).

13.3.2025 klo 9-15
Muutosjohtaminen ja asioiden käytäntöön saaminen

 • muutosjohtamisen oleellisemmat keinot fasilitoijan näkökulmasta käsin,
 • ketterän kehittämisen hyödyntäminen muutoksessa,
 • innostavan tavoitteen asettaminen fasilitoinnin keinoin,
 • fasilitoinnin keinot viedä asioita käytäntöön. Mitä, miksi, kuka, milloin? Seurannan merkitys aikaansaamisessa ja takapakkeihin varautuminen,
 • tiedonkulun merkitys ja tunteiden käsittely muutoksessa,
 • mm. havaintokehä- ja voimakenttäanalyysi -menetelmien harjoittelu.

Verkkovälitteinen koulutus

Koulutuskokonaisuuteen sisältyy 5,5 verkossa toteutettavaa koulutuspäivää, joiden välissä on välitehtäviä, vertaisryhmätyöskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä (5 teosta) ja niiden reflektointia. Koulutuksen aikana osallistuja työstää oppimispäiväkirjaa koulutuspäivien, vertaisryhmätyöskentelyn ja kirjallisuuden pohjalta.

Koulutus sisältää monipuolisesti erilaisten fasilitoinnin ja keskustelun taidon / keskusteluttamisen menetelmiä. Menetelmiksi on valittu sellaisia, joista on helppo aloittaa omatoiminen kokeilu. Menetelmät ja ohjeet koostetaan oppaaksi fasilitoijille.

Välitehtävät ovat esim. fasilitointitaitojen kehittymiseen liittyvää itsereflektointia, kokeiluja omassa yksikössä, havainnointitehtäviä tai muita muun työn ohessa helposti toteutettavia tehtäviä.

Koulutuksen aikana opiskelija lukee 5 koulutuksen aiheita tukevaa ja täydentävää teosta.

Mitä fasilitointi on ja mihin sitä voi käyttää?

 • fasilitointi on keskustelun helpottamista ja ohjaamista kohti tavoitetta;
 • fasilitaattori on ryhmän puolueeton koordinoija, joka ohjaa ryhmätyöskentelyn prosessia siten, että työskentelyn tavoite kirkastuu ja toiminta suunnataan päämäärien saavuttamiseen;
 • fasilitointi on työskentelytapa, jolla saadaan osallistujien ideat esille ja yksilöiden/ryhmien tietotaito esiin. Se on erinomainen tapa osallistaa yhteiseen keskusteluun ja kehittämiseen;
 • fasilitoija hyödyntää erilaisia ohjausmenetelmiä, aktiivisen kuuntelun ja dialogin taitoja;
 • fasilitointia voidaan hyödyntää missä tahansa tilaisuudessa, jossa on tarpeen luoda yhteistä ymmärrystä tavoitteista ja suunnasta, ideoida ja edistää ryhmän yhteistyötä, keskustelukulttuuria ja yhteenkuuluvuutta (esim. työyhteisön kokoukset, kehittämispäivät, verkostotapaamiset, työryhmätoiminta, johtoryhmätoiminta, tiimipalaverit);
 • menetelmänä auttaa viemään muutoksia läpi onnistuneesti!

Fasilitoivan johtajuuden kautta:

 • kehitytään kohti aktiivisen työhyvinvoinnin haltuun ottamista fasilitointitaitojen kehittymisen kautta;
 • vahvistetaan henkilöstön osallistamista ja heidän näkökulmien mukaan saamista yhteiseen kehittämiseen;
 • tavoitellaan jatkuvan aidon kohtaamisen ja vuorovaikutuksen vahvistumista, sekä niiden kautta yhteistyön laadun ja yhteisöllisyyden kasvua;
 • psykologisen turvallisuuden vahvistumista ja ratkaisukeskeisen toiminnan lisääntymistä;
 • saadaan haastavien tilanteiden käsittelyyn työkaluja ja johtamisen tekoja tukemaan muutoksien läpiviemistä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

10 lokakuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.9.2024

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille! Erityisen hyödyllinen se on johtajille, esihenkilöille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille.

Suositellaan, että opiskelija suorittaa koko koulutuskokonaisuuden. Halutessaan opiskelija voi kuitenkin myös ilmoittautua mukaan vain niille teema-alueille, jotka kokee itselleen tarpeellisiksi. Erityisesti osiot 2 ja 5 soveltuvat edellä mainittujen ammattilaisten  lisäksi myös niille, jotka toimivat esimerkiksi palaverien ja koulutustilaisuuksien teknisinä järjestelijöinä tai avustajina kuten johdon sihteerit, IT-tukena työskentelevät ja muut tilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastaavat.

Aikataulu

10.10.2024–13.3.2025

 • 10.10.2024 klo 9-15
 • 14.11.2024 klo 9-15
 • 12.12.2024 klo 9-15
 • 16.1.2025 klo 9-15
 • 13.2.2025 klo 9-11.30
 • 13.3.2025 klo 9-15

Kouluttaja

Koulutus toteutetaan Oppimiskeskus Kainulan ja Valmennustrio Oy:n yhteistyönä.

Koulutusjohtaja Jaana Turunen

 • työyhteisövalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, johdon sertifioitu työnohjaaja, kehittäjä

Vastuukouluttaja Jenni Harju

 • KM, työyhteisövalmentaja, työnohjaaja, kehittäjä, coach, Voimakehä®-mentori, Positiivisen johtamisen valmentaja, NLP practitioner

Kustannukset

1 700 €, kun mukana on vähintään 15 osallistujaa

Henkilökohtaisen maksuohjelman laatiminen koulutuksen keston ajalle on mahdollista.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Fasilitoiva johtaminen -koulutus (verkossa)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Oppimiskeskus Kainula Facebookissa

Oppimiskeskus Kainula
Linnankatu 6 B, 4 krs.
87100 Kajaani

Oppimiskeskus Kainula – oppimisen arvoisia asioita!

Haluatko päivittää ammattitaitoasi tai suunnitteletko uran vaihtoa? Haluatko tutustua korkeakouluopiskeluun ja sen eri opintomahdollisuuksiin? Oppimiskeskus Kainulan korkeatasoinen opetustarjonta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmasi! Laaja ja korkeatasoinen asiantuntijaverkosto sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa takaa koulutustoiminnan jatkuvuuden ja laadun ympäri vuoden. Oppimiskeskus Kainula...

Lue lisää kouluttajasta Oppimiskeskus Kainula ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu