🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Eläinavusteinen valmentaja – SFAAT® (30 op)

Kymenlaakson kesäyliopisto, paikassa Kouvola
Kesto
8 kuukautta
Hinta
2 350 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
14 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.8.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
8 kuukautta
Hinta
2 350 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
14 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.8.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
alkaen 2 350 EUR (arvonlisäverotonta) / osallistuja

Eläinavusteinen valmentaja – SFAAT® (30 op)

Eläinavusteinen valmentaja – SFAAT® (30 op)

Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® -koulutus on ammatillinen täydennyskoulutus, joka antaa valmiudet tehdä eläinavusteista työtä ja yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön. Eläinavusteisessa työssä eläin toimii sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai hyvinvointialan ammattilaisen työparina.

Solution Focused Animal Assisted Therapy – (SFAAT) -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisen työparina. Koulutus antaa valmiudet yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön.

Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, etologia sekä ekopsykologia.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Eläin on suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana asiakastyössä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy:

 • 12 koulutuspäivää, joista 8 päivää lähiopetusta Kouvolassa ja 4 päivää etäopetusta (reaaliaikainen verkko-opetus), joissa läsnäolovelvollisuus
 • Oppimispäiväkirja
 • Kirjalliset oppimistehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuusreferaatit
 • Opinnäytetyö
 • Asiakastyöhön liittyvää harjoittelua oman eläimen kanssa
 • Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat asiakastyöhön

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se jakautuu työskentelymuodoittain seuraavasti:

 • Opetukseen osallistuminen 6 op
 • Oppimistehtävät (sis. kirjallisuus) 6 op
 • Harjoittelu 10 op
 • Lopputyö 8 op

Sisältö

Koulutuksen sisältöalueet:

 • Terapeuttinen työskentely, eläinavusteisuuden teoriapohja ja asiakastyö
 • Eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuodot, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta
 • Valmentajan ja eläintyöparin toiminta, harjoittelu oman eläimen kanssa
 • Eläinavusteiseen työskentelyyn tutustuminen ja käytännön harjoitukset, tilavierailut

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa eläinavusteisuuden eri muodot ja pääperiaatteet sekä ymmärtää eri vaikutusmekanismit eläinavusteisessa työskentelyssä.
 • yhdistää eläinavusteisuuden omaan ammatilliseen viitekehykseensä ja työhönsä sekä osaa toimia yrittäjänä.
 • ymmärtää eläinavusteisessa työssä toimivien eläinlajien lajityypilliset tarpeet ja käyttäytymisen sekä perusperiaatteet eläinten kouluttamisesta eläinavusteiseen työhön.
 • tunnistaa hyvinvoivan eläimen eläinavusteisen työskentelyn lähtökohdaksi.
 • arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteisen työn eri muotoihin ja eri asiakasryhmille.
 • kuvata ja selittää ratkaisukeskeisen ajattelun ja työotteen periaatteet ja soveltaa niitä asiakastyössä.
 • arvioida ja varmistaa eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden eläinavusteisissa interventioissa.
 • suunnitella ja arvioida tavoitteellisia eläinavusteisia interventioita ja pystyy perustelemaan eläimen lisäarvon.
 • ennakoida ja välttää eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä riskejä sekä toimii eettisesti ja lakeja noudattaen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

14 syyskuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Kouvola
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.8.2024

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada ammatillista osaamista eläinavusteiseen työskentelyyn. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- hyvinvointi- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Aikataulu

 • la-su 14.-15.9.2024
 • la-su 12.-13.10.2024
 • la-su 9.-10.11.2024 (etä)
 • la 30.11.2024
 • la-su 18.-19.1.2025 (etä)
 • la 15.2.2025
 • la-su 22.-23.3.2025
 • la 12.4.2025

Kouluttaja

Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Katriina Mähönen, eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, eläintietokirjojen kustantaja ja suomentaja/Sanasilta Oy, Green care -palveluita tarjoava yrittäjä/Villitarha

Iris Vainio, erityisopettaja, KM ja tutkija, eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja

Tuukka Äännevaara, fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteinen valmentaja

Arviointi ja todistus

Osaaminen arvioidaan otsikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, opinnäytetyö sekä asiakastyöhön liittyvä harjoittelu.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy).

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta.

Eläintyöpari soveltuvuustesti:

Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari -soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.

Kustannukset

Koulutuksen osallistumismaksun 2350 euroa voi maksaa useammassa erässä.

Kymenlaakson kesäyliopisto Facebookissa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Eläinavusteinen valmentaja – SFAAT® (30 op)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Kymenlaakson kesäyliopisto
Hovioikeudenkatu 6
45100 Kouvola

Osaamisen kehittäjä lähellä sinua

Kymenlaakson kesäyliopisto on asiakkaiden tarpeista lähtevä korkea-asteen koulutuspalveluja tuottava aikuiskoulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka tehtävä on tarjota laadukasta ja monipuolista koulutusta. Ajan ilmiöihin tartutaan, ja eri aloilla tapahtuviin muutoksiin reagoidaan kehittämällä koulutustarjontaa jatkuvasti. Verkkokoulutuksissamme osallistujia on ympäri Suomen, omat lähikoulutustilamme sijaitsevat...

Lue lisää kouluttajasta Kymenlaakson kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu