🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta

Lääkehoidon koulutus

Lääkehoito kuuluu terveydenhuollon alaisuuteen, ja siitä vastaavat lääkehoidon koulutuksen saaneet terveydenhuollon ammattilaiset. Lääkehoito ja sen toteutuminen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti on kuitenkin viime kädessä terveydenhuollon esimiesten vastuulla.

Lääkehoito, kuten lääkediagnoosin tekeminen ja lääkkeiden määrääminen, edellyttää aina lääkehoitoon valmistavaa koulutusta. Lääkehoidon koulutus on olennaisessa osassa osaamisen varmistamisen lisäksi muun muassa lääkehoidon yhteisen toteuttamisen ja vastuunjaon vuoksi. Lääkehoidon koulutus ja kurssit valmistavat myös erikoistapauksiin, kuten lasten, vanhuksien ja muistisairaiden hoitoon.

Lääkehoidon päivitys- ja lisäkoulutukset

Lääkehoidon päivitys- ja lisäkoulutusten tavoitteena on kerrata lähihoitajatason lääkehoidon ja ammattimatematiikan perusteita ja turvallisen lääkehoidon periaatteita. Koulutukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat lisätä ja päivittää turvallisen lääkehoidon osaamistaan.

Lääkehoidon päivitys- ja lisäkoulutukset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • ammattimatematiikka
  • lääkkeiden käsittely
  • lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot
  • lääkkeiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
  • lääkelaskut.

Lääkelaskuklinikka

Lääkelaskuklinikka on lääkehoidon täydennyskoulutus, jonka aikana lääkehoidon ammattilaisten voivat päivittää lääkelaskujen osaamistaan tehokkaasti ja oppia uusia menetelmiä. Lääkelaskuklinikalla käydään läpi mm. lääkehoitoon liittyvät peruslaskutoimitukset, yksikkömuunnokset, prosentti- ja liuoslaskut sekä infuusionopeuslaskut.

Mitä lääkehoito on?

Lääkehoito on osa terveydenhuollon toimintaa, jota toteuttavat ja josta vastaavat lääkehoidon koulutuksen saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt. Laillistetut lääkehoidon koulutuksen saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt kantavat myös kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta. Lääkehoidon toteutumista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti valvovat terveydenhuoltoyksiköiden esimiehet. Lääkehoitosuunnitelman organisointi (laatiminen, toteuttaminen ja seuranta) kuuluu puolestaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön johdolle.

Lupa määrätä lääkkeitä

Lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä, kuten laillistetuilla lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on oikeus määrätä lääkkeitä. Lääkäri saa määrätä lääkkeitä lääkinnällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten, hammaslääkäri vuorostaan hammaslääkinnällistä ja hammaslääketieteellistä tarkoitusta varten.

Heinäkuun 1. päivänä 2010 tuli voimaan laki, joka antaa rajoitetut reseptinmääräämisoikeudet myös sairaanhoitajille ja optikoille. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa koskien potilasasiakirjojen laatimista sekä niiden hoitamista todetaan, että kaikki potilaan lääkemääräykset on merkittävä potilasasiakirjoihin.

Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut valtakunnallisen oppaan siitä, miten lääkehoito tulee toteuttaa yksityisillä ja julkisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa.

Lääkehoito-oppaan tavoitteena on

  • yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet
  • selkeyttää lääkehoidon toteuttamisen vastuunjako
  • määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee toteutua lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä
  • antaa hyviä esimerkkejä lääkehoidon toteuttamisen hyvistä käytännöistä
  • korostaa asenteiden ja toimintakulttuurin kehittämistä sekä virheistä oppimista.

Lääkehoidon tärkeimmät kysymyksen liittyvät mm. lääkehoidon vastuukysymysten määrittämiseen, lupakäytäntöjen yhtenäistämiseen, lääkehoidon osaamistason varmistamiseen sekä ylläpitämiseen ja luonnollisesti työntekijöiden osaamisen varmistamiseen.

Muistisairauksien lääkehoito

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettu muistisairauden lääkitys tuo nykykäsityksen mukaan suurimman hyödyn. Lääkitys perustuu siihen, että sillä hidastetaan sairauden etenemistä, voidaan siirtää toimintakyvyn laskua ja laitoshoidon aloittamista keskimäärin vuodella.

» Lue lisää muistisairauksista ja alan koulutuksista

Lasten lääkehoito

Lasten lääkehoidossa noudatetaan erityistä varovaisuutta, sillä lääkkeiden vaikutus on olennaisesti erilainen lapsilla kuin aikuisilla. Lasten lääkehoidossa huomioidaan mm. lapsen kasvu ja kehitysvaihe, lääkeannokset, valmistemuoto ja annestelutapa. Lapset ja nuoret kuuluvat edelleen ikäryhmään, jota lääketeollisuus ei ole tarpeeksi huomioinut uusien lääkkeiden kehitystyössä. Tämä tarkoittaa sitä, että lasten lääkintä perustuu pitkälti aikuisten lääkinnän kokemusperäisiin tietoihin, ilman erityisesti lapsille suoritettuja tutkimuksia. Aikuisille suunnatut lääkkeet eivät yleisesti ottaen ole kehitetty lasten tarpeita silmällä pitäen.

Suomalainen lääkelaitos tukee lastenlääkkeiden kehitystä antamalla tieteellistä neuvontaa. Lääkelaitos päivittää kansallisia myyntilupia ja tietoja lääkkeistä joita on tutkittu lapsilla, mutta tietoja ei ole arvioitu Lääkelaitoksen taholla. Lääkelaitos osallistuu myö lasten lääkehoidon kehittämistä koskeviin toimiin EU:ssa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Valvira

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia
Lisää samankaltaisia