🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Näyttää 1-18 koulutusta 18 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-18 koulutusta 18 tuloksesta

Osaatko auttaa hätätilanteessa? Ensiapukurssi antaa varmuutta ja taitoa auttaa, kun tilanne sitä vaatii

Ensiapukurssi antaa maallikolle tarvittavan tietotaidon ihmisten auttamiseksi onnettomuustilanteessa. Nopea ensiapu on usein ratkaisevassa asemassa henkilön hengen pelastamisessa, eikä erityistä ammattitaitoa tai välineistöä vaadita. Jopa Suomen laki määrää, että jokaisen on autettava parhaansa mukaan onnettomuustilanteen sattuessa.

Onnettomuuden hetkellä on tärkeää osata toimia nopeasti ja oikein, sillä nopea ensiapu voi pelastaa kollegasi tai läheisesi. Osallistumalla ensiapukurssille opit ensiavun perusteet ja tiedät, miten toimia ensiaputilanteessa. Päivittämällä ensiaputaitojasi säännöllisin väliajoin varmistat, että osaat toimia tiukan paikan tullen.

Ensiapukursseja on erilaisia

Ensiapukursseja järjestetään eri mittaisina ja sisältöisinä. Toiminta ensiaputilanteessa tulee kuitenkin tutuksi kaikilla kursseilla.

ENSIAPUKURSSI 1 (EA 1 TAI ENSIAPU 1)

Ensiapukurssi 1 on ensiavun peruskurssi ja soveltuu kaikille. EA 1 -kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet. Ensiapukurssi EA 1 -kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Saat kurssista myös ensiapukortin, eli pätevyystodistuksen. 

EA 1 -kurssin sisältö:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • muut tapaturmat 
 • myrkytyksien ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

ENSIAPUKURSSI 2 (EA 2 TAI ENSIAPU 2)

Ensiapukurssi 2 on ensiavun jatko- tai kertauskurssi niille, joiden EA 1 -kortti on edelleen voimassa. EA 2 -kurssin suorittanut osaa ehkäistä tapaturmia sekä aloittaa ensiavun antamisen tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille ja myös haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Ensiapukurssi EA 2 -kurssitodistus on voimassa kolme vuotta.

EA 2 -kurssin sisältö:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
 • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
 • tajuttomalle annettava ensiapu
 • verenkierron häiriötila (sokki)
 • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
 • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
 • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
 • Murtumat
 • Nivel- sekä pehmytosavammat
 • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
 • Ryhmäkohtaiset erityisaiheet

HÄTÄENSIAPUKURSSI

Hätäensiapukurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen. Hätäensiapukurssin kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Se sopii myös kertauskurssiksi, jolla voit jatkaa voimassa olevaa Ensiapukurssi EA 1- tai EA 2 -todistuksen voimassaoloa kolmella vuodella. Hätäensiapukurssin sisältö riippuu kurssin pituudesta. Kursseja järjestetään neljän, viiden, kuuden, seitsemän ja kahdeksan tunnin mittaisina.

Hätäensiapukurssin sisältö:

 • Toiminta auttamis- tai onnettomuustilanteessa
 • Tajuttoman henkilön ensiapu
 • Aikuisen peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Lapsen ja vauvan elvytys
 • Vierasesine hengitysteissä, aikuinen, lapsi ja vauva
 • Sairauskohtaukset
 • Erilaiset haavatyypit
 • Suuret verenvuodot sekä verenkierron häiriötila (sokki)
 • Palovammat

Ensiapukoulutus yritykselle räätälöitynä

Kätevä tapa päivittää työntekijöiden ensiaputaidot kerralla on pyytää tarjous yritykselle räätälöidystä ensiapukoulutuksesta. Räätälöity ensiapukoulutus voidaan järjestää esimerkiksi asiakkaan työpaikalla tai muussa koulutukselle varatussa tilassa. Räätälöidyssä ensiapukoulutuksessa voidaan myös huomioida tilaajan työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Sähköalan ensiapukoulutus on esimerkki tietylle toimialalle suunnatusta ensiapukurssista.

Ensiapukoulutus verkossa

Ensiapukoulutus EA 1 ja eri mittaiset hätäensiapukurssit ovat nykyään saatavilla myös webinaaritoteutuksina. Ensiapukurssi verkossa mahdollistaa opiskelun omaan tahtiin. Verkossa järjestettävä ensiapukoulutus on samansisältöinen kuin fyysisesti paikan päällä pidettävä koulutus. Ensiapukortti postitetaan sinulle koulutuksen jälkeen ja voit ladata väliaikaisen kurssitodistuksen verkossa.

Erilaiset ensiapukurssit tiivistetysti

 • Ensiapukurssi EA 1
 • Ensiapukurssi EA2
 • Hätäensiapukurssi 4h
 • Hätäensiapukurssi 5h
 • Hätäensiapukurssi 6h
 • Hätäensiapurssi 7h
 • Hätäensiapukurssi 8h
 • Ensiapukurssi räätälöitynä
 • Ensiapukurssi verkossa

Ensiapukortti

Ensiapukortti on ensiapukoulutuksen suorittamisesta saatava pätevyystodistus. Ensiapukortti on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen ensiapupätevyys täytyy uusia. EA 1 ja EA 2 -korttien uusintaan riittää hätäensiapukurssin käyminen kortin voimassaoloaikana. Jos ensiapukortti on ehtinyt vanhentua, tulee EA 1 ja/ tai EA 2 -kurssit käydä uudelleen.

Mistä tietää onko ensiapukortti voimassa?

Ensiapukortti on voimassa kolme vuotta sen myöntämispäivästä. Kortin viimeinen voimassaolopäivä lukee ensiapukortissa.

Ensiaputaidot ovat usein ratkaisevassa osassa tapaturmatilanteessa

Ensiapukurssi ja sen tuomat taidot on hyvä olla lihasmuistissa, koska niiden käyttö saattaa tulla tarpeeseen yllättävissäkin paikoissa. Todennäköisimmin tarvitset niitä tavanomaisessa ympäristössäsi kotona, toimistossa, työmaalla tai sairaalassa.

Ensiapukurssit ovat hyvin käytännönläheisiä ja sisältävät paljon harjoituksia, jotka tukevat teoriaa. Opit muun muassa seuraavat taidot:

 • hätäensiavun perusteet
 • perusselvytys
 • auttaminen onnettomuustilanteessa
 • tavallisimmat sairauskohtaukset.

Usein ensiapukouluttajat mahdollistavat ryhmäkohtaisia painotuksia, kuten lasten ensiapu tai merellä tapahtuvat hätätilanteet.

Työpaikan ensiapuvalmius määritellään laissa

Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) mukaan työnantajan on vastattava työntekijöidensä turvallisuudesta työpaikalla. Työpaikalla on oltava jatkuvassa ensiapuvalmiudessa, eli ensiaputarvikkeiden on oltava asianmukaiset ja työn luonteesta riippuen ensiapuvastaava nimetty. Ensiapukurssin käyminen lisää valmiutta ja rohkeutta toimia ja edistää näin työpaikan turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ensiapukurssi on hyvä ensimmäinen askel yhteisen turvallisuuden edistämiseksi. Tavoite on, että 5 % työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen. Joissakin ammateissa edellytetään EA-korttia, eli ensiapukurssi on pakollinen.

Työnantajan mahdollista saada valtiolta tukea ensiapukoulutuksiin

KELA korvaa työnantajille ja yrittäjille sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Ensiavun järjestäminen työpaikalla kuuluu KELAn korvausluokkaan I. Tämä tarkoittaa sitä, että korvauskelpoisia kustannuksia ovat työnantajan palveluksessa oleville henkilöille annettu ensiapukoulutus. KELA korvaus voi olla jopa 60% kustannuksista. 

Palaa sivun alkuun


Lähteet: ensiapukoulutus.fi, punainenristi.fi, terveystalo.com, kela.fi

Usein kysytyt kysymykset

 • Ensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta kortin suoritusajankohdasta.

 • Jokaisella on velvollisuus auttaa ja antaa apua hätätilanteessa taitojensa mukaan.

  Ensiapukorttia suositellaan etenkin aloilla, joilla työtapaturmariskit ovat korkeammat. Joissakin ammateissa ensiapukortti on jopa pakollinen.

 • Ensiapukursseja järjestetään eri mittaisina ja sisältöisinä.

  Tarjolla on Ensiapukurssi 1 (EA 1 tai Ensiapu 1), Ensiapukurssi 2 (EA 2 tai Ensiapu 2) ja Hätäensiapukurssi. Ensiapukursseja järjestetään myös yrityksille räätälöityinä ja verkkototeutuksina.

 • EA 1 tarkoittaa Ensiapukurssi 1, joka on ensiavun peruskurssi ja soveltuu kaikille. EA 1 -kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet.

 • EA 2 tarkoittaa Ensiapukurssi 2, joka on ensiavun jatko- tai kertauskurssi niille, joiden EA 1 -kortti on voimassa. EA 2 -kurssi syventää osaamista ja kurssin suorittanut osaa toimia erilaisissa tapaturmissa ja haasteellisemmissakin ensiapua vaativissa tilanteissa. 

 • Hätäensiapukurssilla tarkoitetaan koulutusta tärkeimmistä tiedoista ja taidoista hengen pelastamiseksi. Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen.

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia