Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-8 koulutusta 8 tuloksesta
Näyttää 1-8 koulutusta 8 tuloksesta
 

Lastensuojelun ja perhetyön koulutus

Lastensuojeluun ja perhetyöhön liittyvän koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden tämän hetkisestä tilanteesta ja kehittää osallistujan perhetyön ja lastensuojelun alaan kuuluvia valmiuksia. Koulutukseen osallistuva oppii tunnistamaan lapsen ja nuoren kehitystä tukevia ja vaarantavia tekijöitä ja löytää keinoja yhteistyöhön perheiden ja verkostojen kanssa.

Lastensuojelun ja perhetyön koulutukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä lastensuojelun, koulujen, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille, jotka kohtaavat erilaisia työssään perheitä, ryhmiä ja verkostoja.

Psykiatrinen lastensuojelutyö

Psykiatrinen lastensuojelutyö -koulutus on suunniteltu psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan, ja sen tarkoituksen on edistää lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että kaikki lasten hyväksi tehtävä työ olisi johdonmukaisesti samansuuntaista.

Psykiatrisen lastensuojelutyön koulutuksen avulla osallistuja voi laajentaa ammattipätevyyttään ja nostaa siten oman yksikkönsä hoidon kokonaistasoa. Koulutus auttaa täsmentämään lastenpsykiatrisen ja nuorisopsykiatrisen konsultaation fokusta ja tarvetta.

Perhearviointi

Perhearvioinnin koulutuksessa tutustutaan perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmään. Perhearviointimenetelmää hyödyntämällä osallistuja osaa kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden perheen toimintakykykä, vahvuuksia ja vaikeuksia. Lisäksi hän osaa arvioida perhettä kokonaisuutena, mutta myös sen jäsenten keskinäisiä suhteita.

Perhearvioinnin koulutus sopii sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, jotka työskentelevät perheiden parissa. Menetelmä tarjoaa hyödyllisiä työkaluja myös esimerkiksi lastensuojelu- ja lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi.

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutus antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskennellä sellaisten perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Koulutuksen tavoitteena on syventää opiskelijalla jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Oman asiantuntijuuden ja oman valmentaja-minän kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutusta järjestävät mm. kesäyliopistot ympäri Suomen. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvä koulutus

Lähisuhdevälivaltaan liittyvissä koulutuksissa ja seminaareissa tarkastellaan lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä ja hankitaan valmiuksia lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen sekä puheeksi ottamiseen. Koulutukseen voi sisältyä seuraavia teemoja:

  • lähisuhdeväkivallan yhteiskunnalliset linjaukset ja strategiat
  • lähisuhdeväkivaltaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
  • lähisuhdeväkivallan yleisyys ja sen vaikutukset eri osapuoliin
  • väkivallan vaarallisuuden arviointi ja asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen.

Koulutukset on suunnattu esimerkiksi kasvatus-, opetus-, rikosseuraamus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvää koulutusta järjestävät ainakin ammattikorkeakoulut.

Mitä lastensuojelu tarkoittaa?

Kaikilla lapsilla pitäisi olla mahdollisuus hoivaan ja turvaan ja tätä oikeutta tulee aikuisten suojella. Lastensuojelun perusmuoto on turvata lapselle riittävä hoiva, huolenpito ja turva.

Myös laissa on säädetty lastensuojelusta niin, että lapsella on oikeus virikkeitä antavaan ja turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen, monipuoliseen kehitykseen. Vanhempia ja lapsia tukee lastensuojelutyö, jonka tavoitteena on turvata suotuisat kasvuolot ja tukea vanhempia näiden kasvatustehtävässä. Lastensuojelu on yksi kunnallisen sosiaalitoimen tärkeimmistä osa-alueista.


Palaa sivun alkuun


Lähteet: Lastensuojelu.info

Vertaile koulutuksia