🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Kuva ja asiakastyö -peruskurssi: Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä 5 op

Kesto
6 päivää
Hinta
790 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
6 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Toteutustapa
Etätoteutus
Kesto
6 päivää
Hinta
790 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
6 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Toteutustapa
Etätoteutus
alkaen 790 EUR (arvonlisäverotonta) / osallistuja

Kuva ja asiakastyö -peruskurssi: Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä 5 op

Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä

Tule kokemaan kuvataidemenetelmien voima asiakastyössä!

Tässä koulutuksessa opit käyttämään kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä.

Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta voi olla hankala aloittaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Kuva- ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, joilla ei ole aiempia taiteellisia taitoja (ajatellen sekä asiakastyötä tekevää että asiakasta).

Ydinsisällöt

 • Kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö ja soveltaminen omassa asiakastyössä
 • Kuvataidemenetelmien käytön historiallinen konteksti
 • Käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)
 • Kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa
 • Asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen
 • Asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita
 • Kuvalliseen asiakastyöhön liittyvät eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus)
 • Oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa soveltaa kuvamenetelmiä ja kuvataiteellisia menetelmiä omassa asiakastyössään. Opiskelija osaa valita ja käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista ja kokemuksellista tietoa kuva- ja kuvataidemenetelmistä.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä
 • esitellä omaan työhön sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • käyttää hankkimaansa tietoperustaa ohjatessaan asiakasta kuvallisessa työskentelyssä
 • soveltaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä (esim. maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitteellinen työskentely) omassa asiakastyössä sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa 
 • toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai ohjata asiakkaan itsenäistä toimintaa menetelmien käytössä
 • valita asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • arvioida ja perustella käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta
 • kehittää omaa asiakastyötään kuvallisten keinojen avulla

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

6 syyskuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekeville henkilöille. Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.

Mikäli osallistujalla ei ole koulutuksen aikana kuvamenetelmien soveltamiseen sopivia asiakkaita, voi koulutuksessa myösmiettiä aiempia tai tulevia asiakastilanteita yhdessä työnohjauksellisesti.

Koulutus ei vaadi mitään aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä. Myöskään aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, vaan motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.

Aikataulu

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti reaaliaikaisena verkko-opetuksena. Tarvittaessa koulutus voidaan toteuttaa hybridinä, mikäli useampi koulutukseen ilmoittautunut olisi halukas osallistumaan lähiopetukseen.

Koulutus sisältää 6 koulutuspäivää (36 x 45 min, sisältäen 10 x 45 min työnohjausta), jotka pidetään ajalla 6.9.–5.12.2024. Koulutuspäivät ovat klo 10.00–15.00.

Koulutuspäivät:

pe 6.9.2024
pe 20.9.2024
pe 4.10.2024
pe 1.11.2024
pe 22.11.2024
to 5.12.2024

Suoritustapa

Koulutuksen aikana järjestetään 6 reaaliaikaista verkko-opetuspäivää. Koulutuspäivien aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada luottamuksellista työnohjausta, jossa käsitellään asiakastyön tapauksia ja harjoitellaan opitun soveltamista ohjatusti. Työnohjaus tukee myös omaa jaksamista. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin koulutuspäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Koulutuspäivien lisäksi opiskelijan osaaminen kehittyy itsenäisten, omassa asiakastyössä sovellettavien kehittämistehtävien kautta. Kontaktiopetuksen ulkopuolella toteutettavien kehittämistehtävien avulla kuva- ja kuvataidemenetelmien käyttöä harjoitellaan, reflektoidaan ja sovelletaan omassa asiakastyössä. Näin ollen käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Kehittämistehtävät käydään läpi joko suullisesti, kirjallisesti tai kuvallisesti.

Koulutus perustuu yhteiseen oppimisprosessiin, ja koulutuksen sisältöä muokataan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyen. 

Kouluttaja

Kouluttajana toimii taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck.

Kouluttajalla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Hän käyttää työssään taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Aiemmin hän on toiminut reilun vuosikymmenen taidekasvatustehtävissä taidemuseossa.

Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja on koulutettu työnohjaaja (STOry). Työnohjaajanakin hän on erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen. Lisäksi kouluttaja on vuodesta 2017 saakka opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuvaa ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö. 

Laajan taustansa ja kokemuksena avulla kouluttaja opastaa kurssin osallistujat kuvien ja kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen omassa asiakastyössä voi tarkoittaa.

Kustannukset

790 € / opiskelija. Hinta ei sisällä alv:tä, koska kyseessä on arvonlisäverosta vapaa koulutustoiminta.

Koulutusmaksu kattaa opetuksen ja osan koulutusmateriaaleista. Osa materiaaleista tulee opiskelijan hankkia itse. Lista hankittavista materiaaleista ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana. Itse hankittavat materiaalit kustantavat n. 60 € tarvikkeiden laadusta riippuen.

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Koulutusmaksu laskutetaan vasta koulutuksen toteutumisen varmistuttua.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kuva ja asiakastyö -peruskurssi: Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä 5 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Jyväskylän kesäyliopisto
Jyväskylän kesäyliopisto, Agora-rakennus, Mattilanniemi 2, PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Jyväskylän kesäyliopisto –  kaikille tiedonjanoisille ympäri vuoden

Jyväskylän kesäyliopistossa voit opiskella monipuolisesti erilaisia työelämää tukevia täydennyskoulutuksia. Tarjonnassa on sekä pitkiä että lyhytkestoisia kokonaisuuksia pitkin vuotta. Osa koulutuksista sisältää lähiopetusta Jyväskylässä ja osa toteutetaan kokonaan verkossa. Jyväskylän kesäyliopiston arvoja ovat elinikäinen oppiminen, henkinen hyvinvointi ja koulutuksellinen tasa-arvo. Toiminnan...

Lue lisää kouluttajasta Jyväskylän kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu