Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Nuorisotyön koulutus

Alta löydät listauksen nuorisotyön koulutuksista, joiden avulla nuorisotyönohjaajat ja muut nuorten parissa työskentelevät voivat lisäkouluttautua. Tutustu koulutusesittelyihin ja vertaile koulutuksia keskenään! Saadaksesi lisätietoja koulutuksista voit olla yhteydessä kouluttajaan täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Hakutulokset
Näyttää 1-13 yhteensä 13 tulosta
Sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja -koulutus, 1. lukukausi (30 op)
Diakonia-ammattikorkeakoulu
150 EUR + alv 0 %
Helsinki
 
Kirkon nuorisotyönohjaaja toimii sosionomin tavoin erilaisissa sosiaalialan tehtävissä, mutta hänellä on lisäksi kelpoisuus toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virassa. Kirkon...
Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn
Riveria
195 EUR + alv 0 %
Joensuu
 
Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun Koulutuksen tavoitteena on antaa toimivia menetelmiä lasten ja nuorten (miksei myös aikuisten) kanssa käytäviin...
Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun
Psyko-Team
145 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Saatavilla
Hoito- ja kasvatustyön yksi tärkeimpiä elementtejä on kielellistäminen ja ulkoistaminen. Samalla tulemme järjestelleeksi vaikeita tunteita ja ristiriitoja. Varsinkin lasten ja...
Traumaattisten kriisien koulutus
Turun kesäyliopisto
1 250 EUR + alv 0 %
Turku
25.9.2018
Mitä tapahtuu kun ihminen kohtaa kriisin? Entä miten hän silloin toimii ja miksi? Miten voin auttaa kriisissä olevaa henkilöä nyt ja...
Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus, 25 op
Kainuun kesäyliopisto
 
Kajaani
12.10.2018
Lasten ja nuorten hätä, ahdinko ja oirehdinta haastavat yhä enemmän alalla työskenteleviä ammattilaisia kuten opettajat, kuraattorit ja lastentarhanopettajat.  Lasten ja...
Mikä auttaa traumatisoituneiden ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden psykiatrisessa hoidossa?
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Tays Osaamisen kehittämisyksikkö
95 EUR + alv 24 %
Tampere
3.9.2018
Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Mikä perheterapeuttisessa prosessissa auttaa? Lasten traumapsykiatrian ammattilaisten ja asiakkaiden kokemuksia Vakautta vanhemmuuteen. Kokemuksia traumatisoituneiden vanhempien ryhmästä...
Sijaisperheohjaajan pätevöitymiskoulutus
Psyko-Team
850 EUR + alv 24 %
Helsinki
 
Lastensuojelulain muutoksesta johtuen perhesijoitusten määrä on lisääntynyt. Hyvä niin, sillä onnistunut perhehoito on inhimillinen tapa hoitaa niin vaikeita traumoja, kuin...
Oppilashuoltolaki, pykälä pykälältä
Aluekoulutus
180 EUR + alv 24 %
Useita paikkakuntia
Kysy seuraavaa koulutusta
Yhteisöllinen opiskeluhuolto Yleiset säännökset opiskeluhuollon järjestäminen ohaus jä valvonta voimaantulo / uudistukset Yksilökohtainen opiskeluhuolto psykologi- jä kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuolto asiakirjat...
Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus
Luotain Consulting Oy
249 EUR + alv 24 %
Tampere
 
Perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä on käytetty sosiaali- ja terveydenhuollossa ilman, että ne perustuisivat kirjoitettuun lakiin. Niiden käyttöä on perusteltu pyrkimyksenä turvaamaan...
Sodan todellisuus, traumat ja niistä selviytyminen
Psyko-Team
145 EUR + alv 24 %
Helsinki
 
Sodan todellisuus on armoton. Pelko, ero perheestä ja jatkuva pakeneminen synnyttävät traumaattisia kokemuksia, jotka purkautuvat usein sodan kohdanneen päästyä uuteen,...
Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja (RAPEVA) 15 op
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
1 550 EUR + alv 0 %
Lahti
8.11.2018
Perhevalmentaja toimii valmentajana perheiden parissa, joilla on haasteita toiminnanohjauksen taitojen kanssa ja/tai perheenjäsenillä on neuropsykiatrisia haasteita. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle...
Maaret Kallio: Kuohuvan nuoren inhimillinen kohtaaminen
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
65 EUR + alv 0 %
Lahti
10.10.2018
Eivät tavaroita, eivät superhienoja elämyksiä, eivätkä totisesti yliaktiivista kiire-elämää, vaan turvaa, tunteiden kohtaamista, läsnäoloa, läheisyyttä ja inhimillisen elämän esimerkkiä. Saa...
Osaamisalaopinnot oppisopimuksella
Porvoo International College
 
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Opiskelun ohella kehitetään omaa työtä ja työyhteisön toimintaa käytäntöön integroitujen oppimistehtävien kautta, sekä vahvistetaan yhteisöllistä oppimista avoimeen jakamiseen perustuvan toimintatavan...
Näyttää 1-13 yhteensä 13 tulosta
 

Nuorisotyön koulutus

Mitä on nuorisotyö?

Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantaa kasvu- ja elinoloja. Monet eri tahot, kuten valtio, kunnat, seurakunnat, nuorisoalan tai nuorten järjestöt, liikuntaseurat ja -järjestöt sekä sosiaalialan yritykset ja ammatinharjoittajat, tekevät nuorisotyötä yhteistyössä toistensa kanssa. Nuorisotyö kohdistuu alle 29-vuotiaisiin ja se on sekä korjaavaa että ennaltaehkäisevää.

Nuorisotyöllä parannetaan nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorisotoiminnalle. Nuorisotyöhön sisältyy mm. nuorisotilojen toimintaa, harrastuskerhoja, koululaisten iltapäivätoimintaa, yökahviloita, leirejä, työpajoja, tapahtumia, monikulttuurisuustyötä, erityisnuorisotyötä ja nuorisotiedotustyötä.

Esimerkkejä nuorisotyön ammattinimikkeistä

 • Nuorisotyöntekijä
 • Erityisnuorisotyöntekijä
 • Nuoriso-ohjaaja
 • Nuorisotyönohjaaja
 • Nuorisotoiminnanohjaaja
 • Nuorisotoimenohjaaja
 • Sosiaaliohjaaja
 • Sosiaalityöntekijä
 • Yhdyskuntatyöntekijä
 • Lasten ja nuorten erityisohjaaja
 • Nuorisotyön koordinaattori
 • Nuorisosihteeri
 • Nuorisokodinohjaaja
 • Nuorisokodin johtaja
 • Sosiaalialan laitoksen johtaja
 • Nuorisotoimenjohtaja
 • Koulukuraattori
 • Nuorisopoliisi
 • Liikunnanohjaaja

Nuorisotyön tutkintokoulutus

Toisen asteen koulutus

 • Toisen asteen ammatillinen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, tutkintonimike nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja.
 • Toisen asteen ammatillinen lapsi- ja perhetyön perustutkinto, tutkintonimike lastenohjaaja
 • Toisen asteen ammatillinen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, tutkintonimike lähihoitaja, suuntautuminen lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen
 • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
 • Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
 • Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto


Korkeakoulutus

 • AMK:ssa kansalaistoiminta ja nuorisotyö, tutkintonimike humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto yhteisöpedagogi (AMK)
 • AMK:ssa sosiaaliala suuntautuen nuorisotyöhön, tutkintonimike sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK)
 • Yliopistossa sosiaalitieteet, alempi korkeakoulututkinto valtiotieteiden kandidaatti tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti, ylempi korkeakoulututkinto valtiotieteiden maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri.
 • Yliopistossa kasvatustieteet ja psykologia


Palaa sivun alkuun


Lähteet:
Ammattinetti, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry