Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti (20 op)

Kesto
1 vuosi
Hinta
2 150 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
8 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 24.9.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
Kesto
1 vuosi
Hinta
2 150 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
8 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 24.9.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
alkaen 2 150 EUR (arvonlisäverotonta) / osallistuja

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti (20 op)

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti

Tämän päivän kasvavat nuoret eivät aina voi hyvin. Miten osaamme vastata nuoren oirehdintaan, hätään ja millaisin keinoin osaamme heitä auttaa? Koulutus antaa paljon tietoa siitä, kuinka työskennellä vielä paremmin nuorten kanssa. Koulutus on kokemukselliseen oppimiseen perustuvaa ja työmenetelmiä opitaan käytännön tasolla.

Nuoret kokevat yksinäisyyttä, syrjäytyvät ja ovat enemmän ahdistuneita ja masentuneita kuin aikaisemmin. Erilaiset kriisit ahdistavat nuoria ja vähentävät nuoren uskoa tulevaisuuteen.

Tässä koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa nuorten pahoinvoinnista, nuorten keskeisimmistä mielenterveyden ongelmista sekä opit samalla ratkaisukeskeisiä ja avoimeen dialogiin perustuvia terapeuttisia menetelmiä, joiden avulla voit lisätä omia taitoja työskennellessäsi nuorten kanssa. Lisäksi saat tietoa siitä, miten tehdä yhteistyötä perheiden ja eri verkostojen kanssa. Koulutuksen painopiste on aikuispedagogisiin menetelmiin perustuvassa itseohjautuvassa oppimisessa.

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on saada tietoa keskeisistä ja ajankohtaisista nuorten mielenterveyden haasteista sekä oppia uusia ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssä nuorten kanssa eri työympäristöissä ja joiden avulla nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen mahdollistuu.

Lisäksi tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka perheiden kanssa työskennellään voimavarakeskeisesti ja avointa dialogimallia hyödyntäen. Tavoitteena on oppia, miten parhaiten tuetaan perhettä kokonaisvaltaisesti, ja miten toimitaan nuoren koko verkostossa ja kuinka näitä menetelmiä voi soveltaa omassa työssään.

Koulutuksen teemat

Ratkaisukeskeisyys teoreettisena viitekehyksenä
Ratkaisukeskeisen työmenetelmän perusteet
Voimavarakeskeisyys työmenetelmänä
Avoin dialogi ja reflektiiviset menetelmät
Narratiivisuus työmenetelmänä

Työskentely nuoren kanssa
Työskentely perheiden kanssa
Moniammatillinen työskentely

Nuorten päihdeongelmat ja muut riippuvuudet
Nuoren kokema ahdistuneisuus yleisenä ilmiönä
Nuoren masennus
Muut ahdistuneisuushäiriöt (pelot, pakko-oireet, paniikkihäiriöt)
Syömishäiriöt

Traumaattiset kokemukset, kriisit 
Nuoren itsetuhoisuus
Nuorten erilaiset neuropsykiatriset ongelmat
Nuorten seksuaalisuus ja sukupuolisuuden moninaisuus

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Tunnistaa erilaisia nuorten mielenterveyteen liittyviä haasteita ja ilmiöitä.
 • Perustella valittuja auttamismenetelmiään omassa työssään.
 • Soveltaa ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä.
 • Soveltaa narratiivisia työmenetelmiä omassa työssään.
 • Soveltaa dialogisia menetelmiä omassa työssään.
 • Soveltaa systeemisiä työmenetelmiä perhetyöskentelyssä.
 • Hyödyntää moniammatillista tiimityötä.

Koulutuksen toteutus- ja suoritustapa

 • reaaliaikainen verkko-opetus (10 päivää)
 • itsenäistä harjoittelua ja vertaisryhmätyöskentelyä
 • kirjallisuuteen tutustumista (3 kirjareflektiota
 • kehittämistyö (n. 10 sivua), jossa opiskelija hyödyntää oppimaansa teoeriapohjaa ja joka soveltuu omaan työhön.
 • keskeisenä painopisteenä on käytännönläheinen asiakastyön soveltaminen omaan työhön. Opiskelija tekee itsenäisesti asiakastyötä vähintään 50 tuntia (5 asiakasta) soveltaen oppimiaan terapeuttisia menetelmiä asiakaskohtaamistilanteissa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

8 lokakuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 24.9.2024

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Aikataulu

10 koulutuspäivää klo 9-16 seuraavasti:

ti 8.10. ja pe 15.11.2024 sekä to 23.1., ke 19.2., ti 18.3., ti 22.4., ke 14.5., ti 17.6., ma 1.9. ja pe 3.10.2025

Kouluttaja

Sarianna Virpikari on kouluttajapsykoterapeutti. Hänen taustansa on psykiatrian erikoissairaanhoidossa sekä ammatillisen koulutuksen opetustehtävissä. Lisäksi hän toimii työnohjaajana sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä. Sarianna on toiminut ammatillisten koulutusten täydennyskoulutuksessa useita vuosia opettaen muun muassa psykoterapeuttisia valmiuksia ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Mika Haataja on pitkän linjan perheterapeutti ja hänellä on kokemusta juuri nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelemisestä. Mika on nuorisopsykiatrin asiantuntija ja tekee työtään tämän lisäksi työnohjaajana sosiaali, -terveys, - ja kasvatusalan työyhteisöissä. Mikan koulutustausta on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja. 

Kouluttajien teoreettinen viitekehys perustuu voimavarakeskeiseen ja ratkaisukeskeiseen malliin, joissa hyödynnetään reflektoivaa työotetta sekä avointa dialogisuutta niin yksilö kuin tiimityössä.

Vierailevat asiantuntijat:

Johanna Luomala, seksuaaliterapeutti
Mika Kosonen
, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja 
Petri Kylmänen
, sairaanhoitaja YAMK, työnohjaaja, Reteaming-valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Erikoisosaaminen mielenterveys- ja päihdetyö

Kustannukset

2150 €. Koulutuksen osallistumismaksun voi maksaa erissä.

Kymenlaakson kesäyliopisto Facebookissa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti (20 op)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Kymenlaakson kesäyliopisto
Hovioikeudenkatu 6
45100 Kouvola

Osaamisen kehittäjä lähellä sinua

Kymenlaakson kesäyliopisto on asiakkaiden tarpeista lähtevä korkea-asteen koulutuspalveluja tuottava aikuiskoulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka tehtävä on tarjota laadukasta ja monipuolista koulutusta. Ajan ilmiöihin tartutaan, ja eri aloilla tapahtuviin muutoksiin reagoidaan kehittämällä koulutustarjontaa jatkuvasti. Verkkokoulutuksissamme osallistujia on ympäri Suomen, omat lähikoulutustilamme sijaitsevat...

Lue lisää kouluttajasta Kymenlaakson kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu