Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Päihdetyö / Riippuvuusongelmat -koulutukset

Alta löydät tietoa ajankohtaisista päihdetyön koulutuksista. Erilaiset päihdetyötä käsittelevät koulutukset ovat yksi keino tiedon ja osaamisen lisäämiseen. Tutustu aihealueen koulutusesittelyihin ja vertaile niitä keskenään! Saadaksesi lisätietoja kiinnostavista koulutuksista, voit täyttää kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Päihdetyön asiantuntijakoulutus
Porvoo International College
395 EUR + alv 0 %
Porvoo
Oletko kiinnostunut laajentamaan asiantuntijuuttasi päihdetyön tietotaidolla? Sote-alalla työskentelevä kohtaa usein työssään tehtäviä, jotka vaativat päihdetyön ammattitaitoa. Koulutuksen käytyäsi osaat vastata...
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Salon seudun ammattiopisto
58 EUR + alv 0 %
Salo
Omassa tahdissa
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa mielenterveys- ja päihdetyön hoidon erikoisammattitutkinto. Erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä...
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Riveria
Joensuu
Jatkuva haku
Aikaisempi osaaminen ja ammattitaito huomioidaan. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen ja tutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suorittaja voi edetä myös...
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Edupoli
0 EUR + alv 0 %
Porvoo
Koulutuksen hyödyt Kaipaatko lisäpotkua, uusia menetelmiä ja osaamista työhösi? Koulutuksessa syvennät osaamistasi ja saat uusinta tietoa alan menetelmistä. Kehityt mielenterveys- ja päihdetyön...
Osaamisalaopinnot oppisopimuksella
Porvoo International College
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Opiskelun ohella kehitetään omaa työtä ja työyhteisön toimintaa käytäntöön integroitujen oppimistehtävien kautta, sekä vahvistetaan yhteisöllistä oppimista avoimeen jakamiseen perustuvan toimintatavan...
Riippuvuus ja addiktiot -koulutus
Stepbystep Oy
250 EUR + alv 24 %
Tampere
6.9.2018
Stepbystep tarjoaa laadukkaita työvälineitä riippuvuus- ja addiktio-ongelmien tunnistamiseen ja tehokkaaseen hoitoon. Koulutus on tarkoitettu kaikille asiakas- ja potilastyötä tekeville. Koulutuksen...
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan lääkehoito
Riveria
Joensuu
Tulossa syksyllä 2018
Koulutuksessa tutustutaan ajankohtaisiin lääkehoidon käytänteisiin ja yleisimpiin lääkeaineisiin keskittyen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoitoon. ...
NEPSY - neuropsykiatrinen valmentaja (25 op)
Raudaskylän Kristillinen Opisto – täydennyskoulutus
Ylivieska
Syksy 2018
Neuropsykiatrinen valmentaja toimii ohjaajana henkilöille, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään liittyviä tuen tarpeita. Koulutuksessa opitaan ajattelutapoja ja keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa...
Näyttää 1-8 yhteensä 8 tulosta
 

Päihdetyön koulutukset lisäävät tietoutta ja osaamista

Päihdetyön kokonaisuus on kuin saumaton jatkumo, joka koostuu sekä ehkäisevästä että korjaavasta päihdetyöstä. Päihdetyö voidaan nähdä osana laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, joka on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta.

Jokainen ihminen voi siis olla osaltaan vaikuttamassa päihdetyön onnistumiseen. Yleisen päihdetietouden ja siihen liittyvän osaamisen vahvistaminen ja uusien työmallien kehittäminen lisäävät sen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Erilaiset päihdetyötä käsittelevät koulutukset ovat yksi keino tiedon ja osaamisen lisäämiseen. Päihdetyökoulutusten tavoitteena on yleensä lisätä tietoutta päihde- ja mielenterveysongelmista sekä ohjata hoitoalalla työskenteleviä vaikuttamaan asiakkaidensa päihde- ja mielenterveysongelmiin hoidollisella ja kuntouttavalla tavalla.

Päihdetyön koulutuksia käyneet henkilöt tuntevat esimerkiksi riippuvuusilmiön ja päihteidenkäytön laaja-alaiset haitat. He ovat perehtyneet monidiagnostisuuteen ja päihdetyön erityiskysymyksiin. He osaavat toimia verkostoissa ja hyödyntää eri toimijoiden osaamista ja asiantuntemusta. Tutkinnon suorittaneet tuntevat erilaisia päihdetyön lähestymistapoja ja toimivat asiakaslähtöisesti. Työssä painottuu ammatillinen vuorovaikutus ja kyky kohdata asiakas ja hänen läheisensä.

Opi tunnistamaan riippuvuusongelma koulutuksen avulla

Riippuvuuden hoitamisessa tärkeintä on ongelman tunnistaminen ja riippuvuudesta kärsivän aito motivaatio toiminnasta tai aineesta luopumista kohtaan. Paitsi riippuvuudesta luopuvan myös hänen kanssaan töitä tekevien on tiedettävä etukäteen, miten toimia niissä tilanteissa joissa on haastavaa vastustaa päihteeseen tai vahingolliseen toimintaan turvautumista. Riippuvuusongelmiin voi perehtyä esimerkiksi niitä käsittelevien koulutusten avulla, jotka opettavat tunnistamaan ongelman, kertovat sen peruspiirteistä ja antavat neuvoja siihen, miten tukea toista riippuvuudesta irti pääsemisessä.

Esimerkkejä päihdetyön koulutuksista:

  • Päihdetyön ammattitutkinto
  • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
  • Päihdetyön asiantuntijakoulutus

Palaa sivun alkuun