Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
MBA-stipendi

MBA-stipendi 2022

Aalto University Executive Education (Aalto EE) ja koulutus.fi etsivät nyt toista kertaa kokenutta osaajaa, joka haluaa viedä osaamisensa uudelle tasolle ja tavoittelee työnsä kautta laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Stipendillä halutaan tukea kunnianhimoisen ja motivoituneen osaajan kykyä kehittää ja johtaa organisaatioita innovatiivisella ja vastuullisella tavalla. Stipendi kattaa Aalto MBA for Executives -ohjelmaan koko osallistumisen (arvo 37 800 euroa). Hakuaika vuoden 2022 MBA-stipendiin (30.4.–13.6.2021) on päättynyt.

Vuoden 2021 MBA-stipendi myönnettiin Matleena Aarikalliolle. Lue Matleenan kuulumisia täältä.

Aalto MBA for Executives on käänteentekevä liikkeenjohdon ohjelma kokeneille asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat laajentaa urakehitysmahdollisuuksiaan ja kehittyä innovatiivisina ja vastuullisina johtajina.

Ohjelma alkaa tammikuussa 2022, ja sen voi suorittaa työn ohella noin kahdessa vuodessa.

The application period has ended. For information in English, read below. 


Kuka voi hakea stipendiä?

Voit hakea stipendiä, jos täytät Aalto MBA for Executives -koulutusohjelman hakukriteerit:

 • sinulla on vähintään alempi korkeakoulututkinto
 • sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen (ohjelman osallistujilla keskimäärin 12 vuotta työkokemusta)
 • sinulla on hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito

Lisäksi (stipendin kriteerit)

 • olet asunut Suomessa vähintään 24 kuukautta ennen tammikuuta 2022
 • voit aloittaa opinnot tammikuussa 2022
 • rahoitat opintosi pääosin itse
 • tavoittelet työsi kautta laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta (esim. vastuullisuus)

Lue lisää ohjelmasta ja sen vaatimuksista täällä.

Hakijat voivat halutessaan kysyä lisätietoja ohjelmasta puhelimitse +358 10 837 3852 tai sähköpostitse aaltombastipendi@aaltoee.fi.


Miten stipendiä haetaan?

Voit hakea stipendiä täyttämällä hakulomakkeen. Täytä hakemukseen henkilötietosi ja kerro omin sanoin, miksi ansaitsisit stipendin.

Huom! Täytäthän hakemuksen huolella. Pohdi erityisesti omaa motivaatiotasi ja sitä, miten tutkinnon suorittaminen vaikuttaa sekä sinuun henkilökohtaisesti että laajemmin.

Hakemus tulee jättää viimeistään 13.6.2021.

Hakijoiden joukosta valitaan kahdeksan (8) henkilöä, jotka kutsutaan jatkamaan hakuprosessia ja jättämään virallinen hakemus Aalto EE:lle. Näiden kahdeksan hakijan joukosta valitaan neljä (4) finalistia, joiden joukosta valitaan stipendin saaja.


Miten stipendin saaja valitaan?

MBA-stipendin saajan nimittää stipenditoimikunta. Stipenditoimikunta koostuu Aalto EE:n asiantuntijoista, Aalto-yliopiston professorista, ohjelman alumnista ja koulutus.fi:n edustajista.

Valintaan vaikuttavat hakijan taustaosaaminen ja -koulutus, motivaatio, vaikuttavuus sekä hakuprosessiin kuuluvat esseetehtävät.

MBA-stipendin saaja valitaan lokakuussa 2021.


Apply for the MBA Scholarship!

Aalto University Executive Education (Aalto EE) and koulutus.fi are granting a scholarship to a candidate who wants to transform their own professional future and become a business leader with an innovative and sustainable mindset. The MBA Scholarship for Aalto MBA for Executives program covers the full tuition fee (37 800 euros). You can apply until June 13, 2021. The scholarship holder will be chosen in October 2021. The program starts in January 2022.

Aalto MBA for Executives is a life-changing general management program for experienced professionals who want to expand their career development opportunities and renew their ability to develop and lead business in an innovative and responsible way.

The program starts in January 2022, and can be completed alongside work in two years.


Who can apply

You can apply for the scholarship if you meet the application criteria for the MBA for Executives program:

 • Bachelor's degree or equivalent
 • Minimum three years of relevant postgraduate work experience (participants have on average 12 years)
 • Good command of written and spoken English

In addition, you  

 • must have lived in Finland for a minimum of 24 months before January 2022
 • must be able to start your studies in January 2022
 • will finance your studies mostly by yourself
 • will seek wider societal impact through your own work (e.g. sustainability)

You can read more about the progam and qualifications here.

You can ask more about the program by phone (+358 10 837 3852) or by email (aaltombastipendi@aaltoee.fi).


How to apply

You can apply for the scholarship by filling in the application form. Fill in your personal information and tell why you deserve the scholarship.

NB! Fill in the form carefully. Focus on your own motivation and describe the impact the program could have on you both personally and wider. 

The application must be submitted no later than June 13, 2021.

From all applicants a group of eight (8) professionals will continue in the application process and be asked to submit an official application to Aalto EE. From these applicants, four (4) finalists will be selected. The scholarship holder will be chosen from the finalists.


How is the scholarship holder chosen?

The MBA scholarship holder is appointed by the jury. The jury consists of Aalto EE's experts, Aalto University professor, student alumnus, and representatives of koulutus.fi.

The scholarship holder will be chosen based on previous education and work experience, motivation, impact, essay assignments and final interview  included in the application process.

Viimeksi päivitetty: 13 kesä 2021