🌲 Metsästätkö tilaisuuteenne valovoimaista puhujaa? Etsitkö oikeanlaista innostajaa? Löydät sivustoltamme nyt uutuutena Speakersforumin laajan puhuja- ja juontajakattauksen »

COVID-19:n vaikutukset oppimiseen ja kouluttautumiseen

COVID-19 -kyselyn tulokset: Miten pandemia on vaikuttanut kouluttautumiseen?

Jotta voimme auttaa koulutusta tarjoavia ja etsiviä parhaalla mahdollisella tavalla, halusimme selvittää koronaviruksen (COVID-19) vaikutusta oppimiseen ja kouluttautumiseen. Sivustomme käyttäjille suunnatun kyselyn avulla pystyimme tunnistamaan, millaisia asioita potentiaaliset kouluttautujat ja koulutusta etsivät pitävät juuri nyt tärkeänä, miten he ovat sopeutuneet uuteen tilanteeseen ja kuinka halukkaita he ovat ylipäätään kouluttautumaan vallitsevassa tilanteessa.

Esitetyt tulokset on kerätty aikavälillä 27.3.–6.4.2020. Mukana koonnissa on 429 vastaajaa. Kyselyyn teetetään parhaillaan jatko-osaa loppuvuoden 2020 osalta.

Vastaa kyselyyn


Mitä vastaukset kertovat?

  • Koronavirus ei ole vähentänyt ihmisten halukkuutta oppia, päinvastoin. Puolet vastaajista sanoo, että tilanne on lisännyt heidän halukkuuttaan osallistua koulutukseen seuraavan kolmen kuukauden aikana.
  • Kiinnostus etä- ja verkkokoulutusta kohtaan on kasvanut huomattavasti muihin toteutusmuotoihin nähden. 66 % vastaajista kertoo, että osallistuisi nyt verkkokoulutukseen aiempaa todennäköisemmin.
  • Potentiaaliset kouluttautujat kaipaavat kouluttajilta joustavuutta ja toimivia etätoteutusvaihtoehtoja. 85 % sanoo, että kouluttajien olisi hyvä pystyä tarjoamaan opinnot nyt verkossa, jotta he voivat turvallisesti osallistua niihin myös koronaviruskriisin aikana.


COVID-19: Vaikutus yksittäiseen kouluttautujaan

83 % kyselyyn vastanneista kertoo etsivänsä koulutusta itselleen.

Onko koronaviruspandemia vaikuttanut siihen, minkälaiseen koulutukseen voisit harkita osallistuvasi?

Kaksi kolmasosaa itselleen koulutusta etsivistä sanoo, että osallistuisi nyt aiempaa todennäköisemmin verkkototeutuksella järjestettävään koulutukseen. Noin 14 prosenttia kertoo, että osallistuisi kontaktiopetukseen yhtä todennäköisesti kuin aiemminkin. Hieman vajaa 17 prosenttia sanoo, että tilanne ei ole vaikuttanut mitenkään siihen, millaisille kursseille he ovat kiinnostuneita osallistumaan.

Sanoisitko, että koronaviruspandemia on kasvattanut vai vähentänyt halukkuuttasi osallistua koulutukseen seuraavien kolmen kuukauden aikana?

Hieman yli puolet vastaajista sanoo, että heidän halunsa osallistua koulutukseen seuraavan kolmen kuukauden aikana on kasvanut COVID-19 -pandemian seurauksena. Hieman vajaa neljännes ei osaa sanoa, onko tilanne vaikuttanut. 0% vastaajista sanoi, että koronavirus ei ole vaikuttanut millään tavalla heidän halukkuuteensa kouluttautua.

42 % niistä, jotka kertoivat osallistuvansa aiempaa todennäköisemmin koulutukseen seuraavan kolmen kuukauden aikana suosi jo aiemmin verkko-oppimista menetelmänä ja 39 % verkko- ja kontaktiopetuksen yhdistelmää.

Epävarmoista vastaajista 88 % haluaisi kouluttajien tarjoavan koulutuksiaan etänä ja 34 %, että kouluttajat tarjoavaisivat mahdollisuuden siirtää koulutusta maksutta toiseen ajankohtaan.

Miksi luulet, että koronaviruspandemia on nostanut halukkuuttasi kouluttautua?

*vastaajat voivat valita useampia vaihtoehtoja

Ne, jotka kertoivat halukkuutensa kouluttautua kasvaneen koronaviruksen takia, 55 % sanoo, että syynä on aiempaa suurempi määrä vapaata aikaa oppimiselle. Moni kertoi syyksi joko uuteen työhön tarvittavien taitojen (33 %) tai oman CV:n rikastuttamisen (29 %). Kolmannes kertoi haluavansa osoittaa työnantajalleen olevansa arvokas (33 %), ja melkein yhtä moni (28%) kertoi valmistautuvansa alanvaihtoon.

Yli viidesosa (22 %) kertoi kasvaneen kouluttautumishalunsa johtuvan tarpeesta saada jotakin muuta ajateltavaa pandemian keskellä.

Miksi luulet, että koronaviruspandemia on vähentänyt halukkuuttasi kouluttautua?

*vastaajat voivat valita useampia vaihtoehtoja

Melkein puolet (47 %) niistä, jotka kertovat aloittavansa opinnot aiempaa epätodennäköisemmin tulevina kuukausina, sanovat suurimman syyn olevan haluttomuus osallistua fyysistä läsnäoloa edellyttävään koulutukseen. Kolmannes kokee tilanteen stressaavana (32 %). 15 % vastaajista sanoo, että heillä ei ole aikaa kouluttautumiselle ja 12 % puolestaan että työnantaja ei ole tällä hetkellä kyvykäs tai halukas investoimaan koulutukseen.


COVID-19: Vaikutus yritysten kouluttautumiseen

17 % vastaajista etsii koulutusta toisen puolesta (esim. työntekijöille, tiimin jäsenille tms.)

Miten koronavirus on vaikuttanut osaamisen kehittämiseen suunnattuun budjettiinne lyhyellä aikavälillä?

13 % muille kuin itselleen koulutusta etsivistä sanoo, että koulutukseen käytettävä budjetti on kasvanut. Miltei neljänneksen (23 %) budjetti on pysynyt samana.

Kaksi viidennestä (42%) kuitenkin kertoo, että osaamisen kehittämiseen suunnattua budjettia on pienennetty ja 17 prosentin mukaan koko budjetti on jäädytetty.

Miten koronavirus on vaikuttanut osaamisen kehittämiseen organisaatiossanne lyhyellä aikavälillä? 

*vastaajat voivat valita useampia vaihtoehtoja

Vaikuttaa siltä, että suurin osa suunnitelluista osallistumisista ollaan toteuttamassa, sillä vain 15 % kertoo peruuttaneensa kaikki ohjelmassa olevat koulutukset. Kaksi kolmannesta (62 %) sanoo, että aikoo tässä tilanteessa käyttää vain etä- ja verkkokoulutuksia, ja 43 % aikoo siirtää kouluttautumisen myöhemmäksi. Viidesosa (19 %) sanoo, että koulutusprioriteetit ovat muuttuneet koronaviruksen myötä.


COVID-19: Kaikki vastaajat

Mitä kouluttajat voisivat mielestäsi tehdä rohkaistakseen ihmisiä ilmoittautumaan koulutuksiin myös vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa?

*vastaajat voivat valita useampia vaihtoehtoja

Valtaosa vastaajista (85 %) toivoo, että kouluttajat tarjoaisivat koulutusta etänä. Yli kaksi kolmasosaa (43 %) toivoo, että kouluttajat myös tarjoaisivat mahdollisuuden siirtää koulutusta maksutta toiseen ajankohtaan. Muiksi toimenpiteiksi vastaajat ehdottivat mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • "Moni työnantaja ei tässä tilanteessa kouluta työntekijöitään. Koulutusmaksut tulevat työntekijän maksettavaksi, joten niiden hinnassa voitaisiin ottaa huomioon itse maksavat tarjoamalla halvempi hinta."
  • "Pitäisi varmistua, että kouluttajat ymmärtävät prosessin myös opiskelijan näkökulmasta. Esitysten täytyy olla sekä teknisesti että pedagogisesti mielekkäitä ja toimivia."
  • "Avata halukkaille koulutusalojen osa-tutkinto-paketit, että voisi suorittaa tiettyjen opintopisteiden laajuisia opintoja ns. etänä tai fyysisesti ns. rauhallisessa paikassa jotenkin näyttötyönä."
  • "Tarjota ilmaista koulutusta tai todella edullista tai osamaksulla maksettavaa edullista koulutusta."


Onko sinulla muuta mainittavaa siitä, kuinka koronaviruspandemia on vaikuttanut ajatuksiisi kouluttautumisesta ja osaamisen kehittämisestä?

Poimintoja:

"Kaikki suunnitelmat ovat nyt hajallaan kun ei tiedä kauanko tämä tilanne oikeasti kestää."

"Uskon ettei palata enää ihan ennalleen, etätyö ja verkkopalvelut jää pysyviksi."

"Digiloikka tapahtui."

"Omaa osaamista on nyt hyvä tilaisuus täydentää. On aikaa visioida, millaista tarjontaa voisin lisätä asiakkaille koronarajoitusten aikana ja varsinkin, kun tilanne on rauhoittunut ja markkinat taas aukeavat."

"Olen alkanut miettiä tulevaisuuden aloja, jotka voisivat työllistää jatkossakin kun maailma ja työelämä muuttuvat ja nykyisen kaltaiset työtehtävät lakkaavat pikkuhiljaa olemasta. Uskon, että epidemia vauhdittaa tätä kehitystä, koska moni ala on joutunut ottamaan suuren digiloikkauksen ja tuonut näin ollen digitaalista osaamista tutummaksi niin työnantajille kuin työntekijöillekin."

"Etäkoulutuksissa huomioitava, että monella etäympäristö vielä aivan uutta."

"Aikaisemmin verkkokoulutuksia ei ollut niin paljon saatavilla kuin odotin. Nyt on vara valita monista koulutuksista ja näin pitäisi olla jatkossakin."

"Samanaikaisten kunnan yt-neuvottelujen takia koulutus on henkilökohtaisesti tärkeää, jos vaikka joutuu vaihtamaan työpaikkaa irtisanomisen takia."

"Ongelma on monelle raha. Tilanne vei työt ja koulutus houkuttaa, mutta tilanteesta johtuen rahaa ei ole."

"Edullisia ja ilmaisia webinaareja tarvitaan."

"Haluan kehittyä, mutta ajatukset harhailevat muissa asioissa."

"Pohdin etukäteen koulutusvaihtoehtoja syksylle, jos nykyinen työ lähtee alta."

"Omaa osaamistaan ylipäätään on kehitettävä. Etätyö on kohdallani pakottanut ajattelemaan ja toimimaan toisella tavalla kuin perinteisesti työskennellessäni."

"Etätyö ja osalomautus antavat mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ajan lisääntymisen myötä. En näe parempaa käyttöä ajalle kuin osaamisen kehittäminen, uuden oppiminen ja itsestään huolehtiminen sekä vahvempi läsnäolo perheelle."

Viimeksi päivitetty: 19 elo 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 4.10.2019

Jatkuva oppiminen 2019

Mitä tapahtuu työelämän oppimisen kentällä vuonna 2019? Mitkä tekijät haastavat jatkuvaa oppimista ja mikä on muuttumassa? Lue tuore katsaus koulutuskentältä!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 3.2.2020

6 johtamistyyliä – ja miten niitä tulisi käyttää

Tiedätkö, millainen on oma johtamistyylisi? Tutustu kuuteen tyypilliseen johtamistapaan ja opi soveltamaan eri tyylejä osaksi johtajuuttasi!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 6.7.2022

Johda itseäsi paremmin

Itsensä johtaminen on yksi työelämän tärkeimmistä taidoista. Listasimme viisi vinkkiä, joiden avulla opit johtamaan itseäsi paremmin!

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.