Suodata
Immateriaalioikeudet
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-2 koulutusta 2 tuloksesta
Mainokset

Immateriaalioikeuden koulutus tarjoaa valmiudet immateriaalioikeuksien ymmärtämiseen

Immateriaalioikeudet (intellectual property rights, IPR) koskevat yritysten liiketoiminnan keskiöön sijoittuvia asioita, joihin lukeutuvat muun muassa tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, toiminimet ja liikesalaisuudet. Teknologisen kehityksen  ja kansainvälistyvän juridiikan myötä immateriaalioikeudet muodostavat merkittävän kilpailutekijän ja niiden tuntemuksesta on hyötyä esimerkiksi muotoilun ja tuotekehittelyn parissa työskenteleville henkilöille.

Immateriaalioikeuden koulutus helpottaa asianmukaisten IPR-strategioiden laadintaa

IPR-asiat mielletään useissa organisaatioissa abstrakteiksi ja hankalasti hahmotettaviksi käsitteiksi. Immateriaalioikeuden koulutus konkretisoi aihepiiriin kuuluvia osa-alueita, helpottaen erityisten IPR-strategioiden laatimista. IPR-strategiat tähtäävät organisaation johdonmukaiseen, immateriaaliseen kokonaisuunnitteluun.

Immateriaalioikeuden koulutus keskittyy tekijänoikeuteen ja teollisoikeuksiin

Suomalaisessa lainsäädännössä immateriaalioikeus on yksityisoikeuteen kuuluvan varallisuusoikeuden osa-alue. Tämä tuo selkeästi esiin immateriaalioikeuden tuottamien oikeuksien kaupallisen luonteen. Immateriaalioikeus viittaa jonkin teoksen, keksinnön tai tavaramerkin yksinoikeuteen, joka voi olla kaupankäynnin kohteena.

Immateriaalioikeuden osa-alueet voidaan jaotella karkeasti kahteen eri osa-alueeseen, tekijänoikeuteen ja teollissoikeuksiin. 

Tekijänoikeus käsittää ja varsinaisen tekijänoikeuden sekä tekijänoikeuden lähioikeudet, joihin lukeutuvat esimerkiksi esittävän taiteilijan sekä äänite- ja kuvatallennetuottajien oikeudet, tietokantasuoja ja oikeus valokuvaan

Teollisoikeus kattaa puolestaan

  • hyödyllisyysmallioikeuden
  • kasvinjalostajanoikeuden
  • mallioikeuden
  • patenttioikeuden
  • piirimallioikeuden
  • sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa
  • tavaramerkkioikeuden
  • toiminimioikeuden

Immateriaalioikeuden koulutus tutustuttaa osallistujansa yllämainittuihin osa-alueisiin. Räätälöityjen opintokokonaisuuksien ansiosta organisaatioiden on mahdollista saada juuri oman erityisalansa tarpeisiin parhaiten soveltuvaa koulutusta. Voit tutustua tarkemmin eri oikeudenaloihin juridiikka-oppaastamme.

Immateriaalioikeuden koulutus vastaa digitalisoituvan ja globalisoituvan yritysmaailman tarpeisiin

Immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset ovat arkipäiväistyneet radikaalisti digitaali- ja tietotekniikan sekä globalisaation myötä. Immateriaalioikeuksiin liittyy useita keskustelua herättäviä kysymyksiä, joista mainittakoon muun muassa oikeudenomistajan etujen ja käyttäjän oikeuksien välinen suhde. Globalisaation myötä organisaatiot ovat mukautuneet kansainvälisiin käytäntöihin ja sopimusjärjestelmiin, joten ajan tasalla olevan immateriaalioikeuden hallinnasta on konkreettista hyötyä niin julkisyhteisöille kuin yrityksillekin. 

Immateriaalioikeuden koulutuksiin