Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-30 yhteensä 30 tulosta
Näyttää 1-30 yhteensä 30 tulosta
 

Kunnossapidon koulutukset varmistavat työntekijöiden ammattitason

Kunnossapidon käsite on varsin laaja, monitahoinen ja -tasoinen. Kunnossapidon keskeisenä tavoitteena on huolehtia koneiden, laitteiden ja rakennusten kunnosta.

Jotta kunnossapidon tavoitteet täyttyisivät, tulee suorittaa säännöllistä kunnonvalvontaa, huoltoja sekä erilaisten koneiden ja laitteiden korjaamista. Syntyneet viat ja vauriot on korjattava mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman edullisesti, työn laatua unohtamatta.

Kunnossapito käsittää teknisiä, hallinnollisia ja johtamiseen liittyviä toimenpiteitä, joilla pyritään säilyttämään kohteen tila tai palauttamaan kohde tilaan, jossa se pystyy suorittamaan sille määritellyt toiminnot.

Yleisesti kunnossapidosta puhuttaessa tarkoitetaan lähinnä teiden, katujen, liikenneväylien, latujen, avantojen, rakennusten tai teollisuuden koneiden hoitoa. Kunnossapidon koulutusten tehtävänä on varmistaa, että kunnossapidon tehtävissä työskentelevät henkilöt osaavat hoitaa tehtävänsä ammattitaidolla.

Katujen ja teiden hoito vaatii jatkuvaa kunnossapitoa

  Teitä ja katuja hoidetaan toimenpiteillä, joilla pyritään pitämään kulkuväylien rakenteet kunnossa ja sellaisella tasolla, että niillä on turvallista ja sujuvaa liikkua. Kunnallisesta katuverkosta vastaavat kunnat ja kaupungit, maanteiden kunnosta Tiehallinto. Kiinteistöjen jalkakäytävien kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu yksityisille. Yleisten päällysteiden ja alueiden kunnossapito kuuluu pääsääntöisesti kunnille ja Tiehallinnolle. Osan kaupunkien ja kuntien osuuksista hoitaa yksityiset palveluntarjoajat ostopalveluna.

  Teiden ja katujen kunnossapitoon kuuluvat käytännössä rikkoontuneiden tieosuuksien korjaus, soraosuuksien tasaisuuden varmistaminen, irtonaisten osien kuten lehtien ja roskien poistaminen kulkuväyliltä sekä talvella väylien hiekoitus ja auraus lumesta.

  Koska kyseessä on paitsi liikenteen sujuvuus, myös liikkumisen turvallisuus, tulee teiden ja katujen kunnossapidolle antaa sen ansaitsema huomio. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tieverkoston kunnossapito tulee hoitaa tehokkaalla ja ammattitaitoisella otteella. Kunnossapitokoulutus varmistaa lisäksi, että kunnossapidossa työskentelevät toimivat lakien ja asetusten mukaisesti.

  Toimivan kunnonvalvonnan takana on asiansa osaava ammattilainen

  Tuotannossa käytettävien materiaalien sekä laitteiden kunnossapito on hyvin tärkeää tuotannon laadun ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Ei kuitenkaan riitä, että jokin korjataan kun se menee rikki, vaan mahdollisten häiriöiden määrä tulee minimoida ennakoivalla kunnossapidolla. Ennakoivaa kunnossapitoa on materiaalien ja koneiden kunnonvalvonta.

  Kunnonvalvonnalla pyritään siihen, että alkavan vian aiheuttama muutos havaittaisiin mitattavassa kohteessa aina hyvissä ajoin. Kunnonvalvonnan tärkein tehtävä onkin havaita normaalista poikkeavat tilanteet niin aikaisessa vaiheessa, että vika voidaan selvittää ja korjata ennen suuremman ongelman syntymistä. Kunnonvalvontamittauksiin kuuluu myös korjaavien ja ennakoivien toimenpiteiden suunnittelu.

  Jotta kunnonvalvonta olisi ajan tasalla ja virheet huomattaisiin ajoissa, tulee kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa suorittavien henkilöiden olla ammattitaitoisia ja hyvin perillä alan tuoreimmista tiedoista ja tekniikoista. Asiantuntevalla koulutuksella voidaan varmistaa, että kunnonvalvontaa hoidetaan sen vaatimalla tasolla.

  Kunnossapidon ammattitutkinto

  Kunnossapidon ammattitutkinto on suunnattu käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskenteleville henkilöille, joilla on perustiedot ja -taidot kunnossapidon työtehtävistä.

  Kunnossapidon ammattitutkinto antaa valmiudet toimia prosessiteollisuudessa, energiatuotannossa, julkisella sektorilla ja palveluyrityksissä automaatio-, sähkö- tai mekaanisissa kunnossapitotehtävissä.

  Ammattitutkinnon suorittavien ja suorittaneiden tyypillisiä työtehtäviä ovat prosessin ja siihen liittyvien koneiden ja laitteiden tarkkailu, huolto, asennus ja korjaus.

  Kunnossapidon ammattitutkinnossa perehdytään muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

  • Kunnossapidon toiminnot
  • Työturvallisuus
  • Sähkö- ja automaatiokunnossapito
  • Sähkökunnossapito
  • Hydrauliikan kunnossapito
  • Pneumatiikan kunnossapito
  • Korjaushitsaus ja osien valmistus
  • Prosessilaitteiden kunnossapito
  • Laakerointien ja tehonsiirron kunnossapito
  • Voiteluhuolto
  • Kunnonvalvonnan mittaukset

  Palaa sivun alkuun

  Lähteet: AEL, OSAO, Edu.fi, liikennevirasto.fi

  Etsitkö koulutusta?

  Koulutus.fi:n ilmaisen tarjouspyyntöpalvelun kautta saat apua koulutusten etsintään.

  Täytä lomake tästä

  Tarjouspyyntöpalvelu

  Vertaile koulutuksia
  Katso videoesittelyjä
               
  Etsi kurssi kalenterin avulla
  marraskuu 2018
  ma
  ti
  ke
  to
  pe
  la
  su
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Inspiraatioksi
  Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
  Opiskelijatarina: Amiedu

  Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

  Lue lisää
  Koulunkäyntiavustajaksi oppisopi...
  Opiskelijatarina: Amiedu

  Suomeen seitsemän vuotta sitten muuttanut Anna Rubanova työskentelee koulunkäyntiavustajana valmistavalla luokalla 1-2 luokkalaisten maahanmuuttajien kanssa. Kun koulun rehtori ehdotti oppisopimusta, Anna innostui heti mahdollisuudesta. 

  Koulunkäyntiavustajaksi maahanmuuttajakoulutuksella
  Kaupan esimiehen EAT:lla varmuut...
  Opiskelijatarina: Amiedu

  Tove Fihlström työskentelee Club Managerina Turun keskustan Elixialla. Hän vastaa yksikkönsä toiminnasta ja toimii siellä esimiehenä. Varmuutta esimiestyöskentelyyn hän on saanut kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnosta.

  Lue lisää