Suodata
Koulutusala
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Haullasi ei valitettavasti löytynyt yhtään tulosta 😞 Uusi haku
Mainokset

Työnjohtaja ja työnjohtajakoulutus

Työnjohtajan työ on ennen kaikkea esimiestyötä. Työnjohtajan ammattinimike on tyypillinen esimerkiksi rakennustyömailla, joilla tulee olla rakennustöitä johtava ja valvova vastaava työnjohtaja lain nojalla.

Työnjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa työn organisointia, hankkeiden valmistelua ja kustannuslaskelmien tekemistä. Työnjohtaja voi keskittyä työn johtamiseen tai osallistua työn tekemiseen.

Työnjohtajan tehtävät

Rakennustyömaan kaikilla rakentamisen osa-alueilla on omat erityistyönjohtajansa (esimerkiksi LVI-töissä). Suurilla työmailla työnjohtajat toimivat esimiehinä omilla erityisosaamisaloillaan.

Työnjohtaja ohjaa työn suunnittelua, laatii aikatauluja, valmistelee hankintoja ja organisoi työtä ja ratkaisee projektin ongelmia.

Esimiehenä työnjohtaja motivoi ja sitouttaa alaisiaan työntekoon. 

Työnjohtaja hyödyntää tietotekniikkaa ja sen mahdollistamia tietojärjestelmiä kustannuslaskennassa ja työmaaohjauksessa. 

Työnjohtaja kommunikoi työn kulusta alaisilleen ja muille sidosryhmille. 

Työnjohtajan taidot ja ominaisuudet

Esimiesroolinsa vuoksi työnjohtaja tarvitsee alansa käytännön taitojen lisäksi sosiaalisia taitoja. Työnjohtajan on kyettävä sekä itsenäiseen päätöksentekoon että toimivaan tiimityöhön alaistensa ja muiden työnjohtajien kanssa.

Työnjohtaja tarvitsee erityisosaamisalansa hyvää tuntemusta organisoidakseen työn suunnittelua ja kulkua. Hän tarvitsee tuntemusta niin alaa säätelevistä laeista kuin tietoteknisistä taidoistakin.

Työnjohtajan tarvitsemat ominaisuudet:

 • Yrittäjämäinen johtamisasenne
 • Alaa koskevien lakien, säädösten  ja määräysten tunteminen
 • Esimiestaidot
 • Organisointikyky
 • Projektinhallinnan tunteminen
 • Vastuullisuus
 • Oma-aloitteisuus
 • Yhteistyökyky
 • Tietotekniset taidot
 • Oman erikoisosaamisalan tunteminen
 • Asiakaspalvelutaidot
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Viestintätaidot

Työnjohtajakoulutus

Työnjohtajakoulutus on esimieskoulutusta alasta riippumatta. Työnjohtajat ovat usein suorittaneet oman alansa korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Korkeakoulututkinnoissa voi suuntautua työnjohdon tai esimiestyön osaamisalalle. 

Esimerkiksi rakennustyömaan työnjohtotehtävistä kiinnostunut voi suorittaa insinöörin ammattitutkinnon (AMK) rakennustekniikan tai talotekniikan alalla ja valita esimiestyön kursseja tutkintoonsa. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: syo.fi, ammattinetti.fi, rakentaja.fi