Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Brik
Yhteenveto
1 päivä
890 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
890 EUR
27.4.2021

Suomi
Pyydä tarjousta

Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Hanki yleiskuva tilinpäätöksestä ja kassavirrasta

Koulutus avaa ymmär­ret­tä­västi tilin­pää­töksen peri­aatteet sekä tulos­las­kelman ja taseen sisällön. Koulutus auttaa osal­lis­tujia hahmot­tamaan ulkoisen lasken­ta­toimen peri­aatteet ja arvioimaan yrityksen kannat­ta­vuutta muutaman keskeisen tunnus­luvun avulla.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille

 • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan tilin­pää­tök­sestä ja kassa­vir­rasta
 • Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Opit tuntemaan tilin­pää­töksen tärkeimmät käsitteet, tunnus­luvut ja raportit
 • Opit arvioimaan yrityksen toimintaa ja kannat­ta­vuutta tunnus­lu­kujen avulla

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu erityi­sesti asian­tun­ti­joille, esimie­hille ja johta­jille, jotka haluavat vahvistaa ulkoisen lasken­ta­toimen osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Aikataulu

08.30 Aamiainen

09.00 Kirjanpito ja tilin­päätös

10.15 Tauko

10.30 Tulos­las­kelma

 • Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
 • Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
 • Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
 • Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Kate­tuot­to­las­kelmat

Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

12.00 Lounas

13.00 Tase

 • Miten tase laaditaan?
 • Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
 • Poik­keamien tunnis­ta­minen
 • Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
 • Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

14.15 Tauko

14.30 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys

 • Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
 • Kolme kassa­virtaa
 • Mitä kassa­virrat kertovat
 • Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
 • Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

14.15 Yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

 • Kannat­tavuus
 • Vaka­va­raisuus
 • Maksu­valmius

15.45 Loppu­kes­kustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jari Salminen.

Jari on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Myynti ja asia­kas­palvelu
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tiimityö
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 890 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,6

Perustuu 5 arviointiin

Koulutukseen osallistunut
(5)
Erittäin hyvä ja asiantunteva kouluttaja. Sai aiheesta mielenkiintoisen ja herätti hyvin keskustelun osallistujen kesken.
Tommi Salenius
(4)
Hyvä kurssi kokonaisuutena, luennoitsija oli osaava, harjoitustehtäviä oli sopiva määrä ja ne sopivat kurssin luonteeseen. Kurssi auttoi mielestäni tärkeimmässä tavoitteessa, eli ymmärtämään laskentatoimen käyttämiä käsitteitä, Verottajan/lainsäädännön antamia rajoitteita kirjanpidossa sekä auttamaan lukemaan tuloslaskelmaa ja tasetta paremmin j...
Näytä kokonaan
Ari Myllymäki
(5)
Mielestäni hyvä ja selkeästi esitetty kokonaisuus sekä aineisto jälkikäteen hyödynnettäväksi. Kiitos.
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,6)
Perustuu 5 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Kirjanpidon verkkokurssi 2021

Kurssilla opit kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet, lainsäädäntöä ja sovellat opittuja asioita käytännön kirjaustapahtumiin.

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tilinpäätöksen perusteet ja yrityksen tärkeimmät tunnusluvut täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: