Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-7 koulutusta 7 tuloksesta
Näyttää 1-7 koulutusta 7 tuloksesta
 

Erikoistumiskoulutus – mikä se on?

Erikoistumiskoulutus on nimitys koulutuksille, jotka on luotu korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden ammatillisen kehittymisen ja erikoistumisen edistämiseen. Erikoistumiskoulutusten kohderyhmää ovat siis kolmannen asteen koulutuksen tai vastaavan osaamisen saavuttaneet ammattilaiset, jotka ovat jo olleet mukana työelämässä.​

Erikoistumiskoulutus on opiskelijalle erinomainen mahdollisuus syventää omaa tutkintokoulutuksessa ja/tai työelämässä hankkimaansa asiantuntijuutta ja osaamista. Usein opiskeluaikana hankittu tietämys ei nykyisessä nopean muutoksen ajassa pysy tuoreena kovinkaan pitkään. Maksullisen erikoistumiskoulutuksen avulla osaamista niin sanotusti suunnataan uudelleen sellaisiin teemoihin ja painopisteisiin, joihin työ- ja elinkeinoelämässä on tarvetta ja jotka ovat ajankohtaisia. Erikoistumiskoulutukset tukevat myös kokonaan uusien asiantuntijuusalueiden syntymistä.

Erikoistumiskoulutus on kokonaan oma koulutusmuotonsa. Koulutus ei johda tutkintoon vaan erikoistumiskoulutuksen suorittanut saa siitä erillisen todistuksen. Koulutuksen laajuus vaihtelee 30 ja 120 opintopisteen välillä ja se on tavallisesti mahdollista suorittaa työn ohessa.

Erikoistumiskoulutuksen voi suorittaa joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Kehitä osaamistasi työelämän tarpeita vastaavaksi

Erikoistumiskoulutus sopii henkilölle, joka

  • haluaa syventää asiantuntemustaan omalla alallaan
  • tarvitset monialaisempaa ja laajempaa osaamista
  • toimii asiantuntijana yhteisöissä ja –verkostoissa
  • on suuntautumassa vaativampiin asiantuntijatehtäviin

Erikoistumiskoulutuksia järjestetään työelämälähtöisesti. Niiden sisällöt perustuvat siis työelämässä tarvittavan asiantuntijuuden tarpeeseen. Koulutuksissa pyritään yhdistämään korkeakoulujen osaaminen eli tutkimus ja tuotekehitys työelämän tarpeisiin. Tällöin koulutuksen suorittanut kykenee käyttämään tieteellistä tutkimustietoa erikoisalansa ammatillisten käytäntöjen analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Erikoiskoulutuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisimman laaja kompetenssi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä. 

Erikoistumiskoulutukseen osallistuminen mahdollistaa omaa työyhteisöä laajemman näkökulman tarkastella työelämässä vastaan tulevia haasteita, ongelmia ja kehittämistarpeita.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: LAMK, Opintopolku, Helsingin yliopisto

Vertaile koulutuksia