Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
 

Erikoistumiskoulutus – mikä se on?

Erikoistumiskoulutus on nimitys koulutuksille, jotka on luotu korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden ammatillisen kehittymisen ja erikoistumisen edistämiseen. Erikoistumiskoulutusten kohderyhmää ovat siis kolmannen asteen koulutuksen tai vastaavan osaamisen saavuttaneet ammattilaiset, jotka ovat jo olleet mukana työelämässä.​

Erikoistumiskoulutus on opiskelijalle erinomainen mahdollisuus syventää omaa tutkintokoulutuksessa ja/tai työelämässä hankkimaansa asiantuntijuutta ja osaamista. Monesti opiskeluaikana hankittu tietämys ei nykyisessä nopean muutoksen ajassa pysy tuoreena kovinkaan pitkään. Erikoistumiskoulutuksella osaamista niin sanotusti suunnataan uudelleen sellaisiin teemoihin ja painopisteisiin, joihin työ- ja elinkeinoelämässä on tarvetta. Erikoistumiskoulutukset tukevat myös kokonaan uusien asiantuntijuusalueiden syntymistä.

Erikoistumiskoulutus ei ole tutkintokoulutus eikä se ole puhtaasti täydennyskoulutustakaan. Kyseessä on siis kokonaan oma koulutusmuotonsa. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksen voi suorittaa joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa

Kehitä osaamistasi työelämän tarpeita vastaavaksi

Erikoistumiskoulutus sopii henkilölle, joka

  • haluaa syventää asiantuntemustaan omalla alallaan
  • toimii asiantuntijana yhteisöissä ja –verkostoissa
  • on suuntautumassa vaativampiin asiantuntijatehtäviin

Erikoistumiskoulutuksia järjestetään työelämälähtöisesti. Niiden sisällöt perustuvat siis työelämässä tarvittavan asiantuntijuuden tarpeeseen. Koulutuksissa pyritään yhdistämään korkeakoulujen osaaminen eli tutkimus ja tuotekehitys työelämän tarpeisiin. Tällöin koulutuksen suorittanut kykenee käyttämään tieteellistä tutkimustietoa erikoisalansa ammatillisten käytäntöjen analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuminen mahdollistaa omaa työyhteisöä laajemman näkökulman tarkastella työelämässä vastaan tulevia haasteita, ongelmia ja kehittämistarpeita.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: LAMK, Opintopolku

Vertaile koulutuksia