Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta

Rahoitusalan koulutus auttaa taloudellisten resurssien käytössä

Rahoitusalan koulutus auttaa tutkimaan niitä menetelmiä, joilla yksilöt, yritykset sekä organisaatiot järjestävät ja käyttävät rahallisia resurssejaan, samalla huomioiden kuitenkin myös toimintaansa liittyvät riskit. Tällä tavoin opetetaan muun muassa varallisuuden ja riskiä sisältävien hankkeiden hallinta.

Rahoittamisella tarkoitetaan varojen hankkimista tai järjestämistä yrityksille. Voidaan myös puhua pääoman hankkimisesta yritykselle. Yleensä kaikkien liiketoimien jossakin vaiheessa tarvitaan rahoitusta, joten rahoitusalan koulutus pitäisi olla jokaisen kasvavan organisaation sisäisessä koulutusohjelmassa.

Sijoittaminen tavoittelee voittoa

Sijoittaminen on erilaisten rahoitusinstrumenttien ostoa, niiden hallussapitoa ja myymistä. Tämän toiminnan tarkoituksena on aina ensisijaisesti voiton tavoittelu. Rahoitusinstrumenteista tunnetuimpia ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevat pörssinoteeratut osakkeet, mutta sijoitukset voivat kohdistua myös esimerkiksi rahasto-osuuksiin, kiinteistöihin tai erilaisiin raaka-aineisiin.

Sijoittamiseen liittyviä koulutuksia ei jostain syystä ole tuotu ikinä julkisiin koulutusjärjestelmiin, mikä on sinänsä ihmeellistä huomioiden sen tosiasian, että niin suuri osa meistä ihmisistä taistelee arjessa nimenomaan taloudellisten haasteiden kanssa. Onneksi tänä päivänä on mahdollista ottaa ohjat käsiin ja kouluttautua oppimaan taloudenhallintaa sekä erilaisia sijoitustapoja ja -strategioita. On harhaluulo, että sijoittaminen itsessään vaatisi yksilöltä tai yritykseltä suurta pääomaa, koska sijoittamisen tavat opitaan varhain ja pienillä pääomilla.

Rahoitusalan koulutukset opettavat riskien huomioimista

Rahoitusalan koulutus opettaa myös sen, mikä on sijoittamisessa olennaisinta: tavoiteltavan voiton saavuttaminen sopivan riskitason huomioon ottamisella. Riskillä sijoittamisessa viitataan siihen, että odotusten mukaista tuottoa ei välttämättä saavutetakaan, vaan sijoitus voi pahimmassa tapauksessa tuottaa jopa tappiota.

Sijoitusriskiä voi yrittää hallita esimerkiksi hajauttamalla sijoituksiaan. Täysin riskitöntä sijoitusta ei kuitenkaan voida edes sanoa olevan olemassa, ja mitä suurempaa voittoa sijoittamisella yritetään tavoitella, sitä suuremman riskin joutuu yleensä ottamaan.

Henkilöä, jolla on omistuksessaan arvopapereita tai osuuksia yrityksistä, kutsutaan sijoittajaksi. Yksityishenkilöiden harjoittama sijoitustoiminta voidaankin nähdä yhtenä pitkäaikaisen säästämisen muodoista, jolloin erityisen tärkeässä asemassa sijoituksen kannalta ovat pitkäjännitteisyys ja hajauttaminen. Rahoitusalan koulutukset antavat tarvittavat työkalut, joiden avulla voit tehdä tätä menestyksekkäästi. 

Rahoitusalan koulutuksissa opit paljon myös sijoittamisesta

Vaikka rahoitusalan koulutuksissa opitaan paljon myös sijoittamisesta, niin rahoitus- ja sijoitustoiminta vaativat yleensä kiinnostusta talouselämää kohtaan sekä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin kannattaa sijoittaa. Rahoitukseen ja sijoittamiseen voi kuitenkin perehtyä erilaisten kurssien avulla, jotka auttavat alkuun toiminnassa.

Perehdyttävissä valmennuksissa tutustutaan erilaisiin rahoituksen ja sijoittamisen tuotteisiin sekä opitaan arvioimaan niihin liittyviä mahdollisia riskejä ja tuotto-odotuksia.

Tällaiset koulutukset auttavat myös ymmärtämään yritystaloutta kokonaisuutena sekä perehdyttävät erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin. Niiden avulla pystyy myös hallinnoimaan paremmin yritysten toimintaan liittyviä taloudellisia arvioita, minkä vuoksi rahoitusalan koulutukset ovat alkaneet kiinnostaa yhä useampaa työelämän johtajaa. 

Palaa sivun alkuun

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia