Projektipäällikkövalmennus Plus

DiscoverIT
Yhteenveto
4 x 3 tuntia (à 95 €), yht. 380 €
95 EUR + alv 24% (yht. 117,80 EUR)
Haku päättyy: 26.4.2023
Koulutus
Verkossa

Alkavat koulutukset
Verkossa
95 EUR
27.4.2023

Verkossa
95 EUR
28.4.2023

Verkossa
95 EUR
2.5.2023

Verkossa
95 EUR
4.5.2023
Projektipäällikkövalmennus Plus

Projektipäällikkövalmennus Plus

Valmennus on tarkoitettu aloitteleville tai jo kokemusta omaaville projektipäälliköille, jotka haluavat kehittää projektinjohtamistaitojaan. Plus-tasolla aiheita käsitellään kattavammin kuin perusprojektipäällikkövalmennuksessa. Ohjelma jakaantuu neljään osioon, joiden sisällöt on kuvattu ‘Ohjelma’-otsikon alla. Osioihin voi osallistua myös erikseen.TARKISTA ILMOITTAUTUESSA KOULUTTAJAN SIVUILTA MISTÄ OSIOSTA ON KYSE.

Ohjelma tarjoaa erinomaisen perustan projektipäälliköille omien taitojensa kehittämiseen sekä yksittäisten projektien että koko projektitoiminnan ohjauksen osalta. Koulutuksessa on hyvin valmennuksellinen ote sekä opittuja taitoja syventäviä harjoituksia. Valmennus auttaa myös ymmärtämään paremmin omien projektien erityispiirteitä ja niihin sopivia suunnittelu- ja ohjausmenetelmiä.

Kukin 3 tunnin mittainen osio maksaa erikseen 95 € (+alv), joten koulutuksen yhteishinta kaikilta neljältä osiolta on 380 € (+alv).

Ohjelma

I osio

Projektin ominaispiirteet ja toteutusmalli

 • projektien ominaisuudet ja erityispiirteet
 • standardit ja sertifikaatit
 • projektin haasteet ja onnistumistekijät
 • projektin toteutusmallit

Projektin tavoitteet ja vaatimukset: määrittely ja mittaaminen

 • tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen
 • mittarit ja hyväksymiskriteerit

Projektiorganisaation määrittäminen ja ohjaus

 • projektin organisaatiomallit
 • vastuiden määrittely

Projektin määrittely ja suunnittelu

 • projektikuvaus
 • suunnitteluperiaatteet
 • projektisuunnitelma
 • projektin vaiheistus

II osio

Projektin laajuuden hallinta

 • sisällön kuvaus ja rajaus
 • työn ositus ja tehtäväpaketit

Projektin sidosryhmien ja viestinnän hallinta

 • sidosryhmien tunnistaminen ja luokittelu
 • viestinnän kultaiset säännöt
 • viestintätaidot
 • viestinnän suunnittelu

Projektiryhmän johtaminen

 • projektiryhmän rakentaminen
 • ryhmän kehittäminen ja johtaminen
 • motivaatio ja luova ongelmanratkaisu

III osio

Projektin aikataulutus

 • tehtävien kestojen arviointi
 • aikataulun rakentaminen
 • kriittinen polku (critical path) ja Critical Chain
 • resurssien kohdistus
 • projektin aikatauluseuranta

Kustannusten hallinta

 • kustannusten arviointi
 • budjetointi
 • valmiusasteen laskenta
 • tuloksen arvo (Earned Value) -menetelmä

Projektin ohjaus

 • vaihekatselmointi
 • projektin muutoksenhallinta

IV osio

Laadunhallinta

 • laadunvarmistus ja -valvonta
 • laatukustannukset
 • auditointi
 • laatutyökalut

Riskit ja mahdollisuudet

 • tunnistaminen ja havainnointi
 • vaikutusarviointi
 • ehkäisy- ja hyödyntämistoimet
 • toimenpiteiden valvonta

Projektin päättäminen

 • päättämistoimet
 • dokumentointi ja jälkiarviointi
 • tulosten ja hyötyjen arviointi

Koulutusyhteenveto

Osioihin voi ilmoittautua myös erikseen.

Kohderyhmä

 • Projektipäälliköille
 • Osaprojektien vetäjille
 • Projektiryhmän jäsenille
 • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • Projektitoiminnan kehittämisestä ja projektisalkusta vastaaville henkilöille

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta, mutta projektinhallinnan perusteiden tunteminen helpottaa asioiden omaksumista. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Kustannukset

4 x 95 €, yhteensä 380 € + alv 24%

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Projektipäällikkövalmennus Plus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

DiscoverIT

DiscoverIT 

DiscoverIT tarjoaa projektinhallinnan koulutuksia sekä kokeneille projektipäälliköille että projektinhallinnan parissa aloitteleville. DiscoverIT keskittyy projektinhallinnan koulutuksissaan ajankohtaiseen kestävään projektinhallintaan. Koulutuksissa hyödynnetään MonteCarloProject-työkalua. DiscoverIT tarjoaa myös konsultointia ja mentorointia projektinhallinnasta. Projektinhallinnan koulutukset ja valmennukset. Projektitoiminnan kehittämisvalmennukset ja -konsultointi, jossa valitusta projektinhallinnan aihepiiristä tunnistetaan...


Lue lisää kouluttajasta DiscoverIT ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

DiscoverIT

Ilmarinkatu 43
33500 Tampere

 Näytä puhelinnumero
discoverit.fi

Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Projektipäällikkövalmennus Plus täytä seuraavat tiedot: