🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Näyttää 1-20 koulutusta 63 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 63 tuloksesta
1
2
3
4

Mitä on projektinhallinta ja miten kehittyä projektipäällikkönä?

Projektinhallinta on projektien johtamista. Projektit voivat olla suuria tai pieniä. Projektinhallintaa ilmenee kaikilla toimialoilla, viestinnästä ja IT:stä rakentamiseen ja huoltoon. Projektimuotoisesta työskentelystä on organisaatiolle lukuisia hyötyjä. Projektiryhmästä on helppoa muovata juuri kyseisen projektin tarpeita vastaava. Kuitenkaan pelkkä ammattitaitoinen projektiryhmä ei takaa onnistunutta projektia, vaan projektin johtajalla on onnistumisen kannalta merkittävä rooli.

Mikä on projekti?

Projekti on prosessi, jolla on alku ja loppu. Projekti alkaa projektiryhmän kokoamisella, ja projektin työstämisen jälkeen projektipäälllikkö purkaa ryhmän. Onnistunut projekti vaatii hyvää suunnittelua, riittäviä resursseja ja riskiarvion. Jotta projektin voi saattaa potentiaalisesta ideasta onnistuneeseen lopputulokseen, on se järkevää jakaa pienempiin osiin.

Projektin vaiheet

 1. Idea – Ideointivaiheessa on tärkeää arvioida ja priorisoida projekti-ideaa
 2. Esitutkimus – Tarkoituksena on analysoida projektin kannattavuutta ja olosuhteita ennen työskentelyn aloittamista
 3. Suunnittelu – Valitaan projektimenetelmä ja laaditaan suunnitelma projektin tavoitteiden saavuttamiseksi
 4. Toteutus – Projektin toteutus, jolloin projektipäällikön tehtävänä on seurata sen edistymistä ja kustannuksia sekä tehdä tarvittaessa nopeitakin muutoksia
 5. Johtopäätös – Projekti arvioidaan, projektiryhmän kokemuksia kuunnellaan ja projektiryhmä puretaan.
 6. Tehokkuus ja vaikuttavuus – Viimeisessä vaiheessa varmistetaan, että projektista seuraa hyötyä organisaatiolle ja näiden hyötyjen muodostumista seurataan.

Mitä projektipäällikkö tekee?

Projektipäällikkö voi työskennellä monilla eri toimialoilla, sillä kaikkialla missä projekteja tehdään, tarvitaan myös projektipäällikköä. Projektipäällikkö tarvitsee monipuolista osaamista, sillä työtehtävät ovat usein hajanaisia. Keskeisimpiä vastuita projektipäällikön tehtävissä ovat aikataulussa ja budjetissa pysymisestä huolehtiminen. Jotta projektin eteneminen ja ideointi sujuvat vaivatta, tarvitaan hyvä ja selkeä projektisuunnitelma.

Projektipäällikön taidot

 • Itsetuntemus
 • Ihmistuntemus
 • Ongelmanratkaisutaito
 • Tiimityöskentely
 • Projektinhallinnan menetelmät
 • Kokonaisuuksien hallinta
 • Järjestelmällisyys
 • Johtamistaidot
 • Viestintätaidot

Projektinhallinnan koulutukset

Nykyisin projektinhallinta- ja project management -koulutuksia järjestetään ympäri Suomen ja tarjontaa löytyy niin aloitteleville kuin kokeneillekin. Projektinhallinnan koulutuksissa tutuiksi tulevat projektinhallinnan menetelmät ja erilaiset projektinhallinnan työkalut.

Koulutuksia on parin päivän peruskursseista, joilla opetellaan organisoimaan ja johtamaan projektia, aina pidempikestoisiin koulutuksiin, joissa syvennytään johonkin projektinhallinnan osa-alueeseen. Jotkin projektinhallintakoulutuksista johtavat sertifiointeihin.

Projektinhallinnan koulutukset auttavat tavoitteiden saavuttamisessa, toiminnan tehostamisessa, aikataulussa pysymisessä ja resurssoinnissa. Lisäksi opit esimerkiksi lisää kustannustehokkuudesta, työnjaosta ja projektien suunnittelemisesta. Projektinhallinta vaatiikin hyvin usein monitaituruutta.

Projektinhallinnan sertifikaatit

Projektinhallinnan sertifikaatteja on paljon eri vaativuustasoille ja erityyppisille projekteille. Lue alta suosituimmista projektinhallinnan sertifikaateista.

IPMA-sertifikaatti

IPMA-sertifikaatit ovat eräitä Suomen suosituimmista projektinhallinnan sertifikaateista. IPMA-sertifioituja koulutuksia tarjoavat useat suomalaiset koulutusýritykset. IPMA-sertifikaatteja on kolmella tasolla tasolla A:sta D:hen, joista A on korkein luokitus. IPMA-sertifikaatit sopivat monille projektipäälliköille. Sertifikaatin taso riippuu projektien vaativuusasteesta.

IPMA:n sertifikaatit:

 • Taso A: Sertifioitu Projektijohtaja
 • Taso B: Sertifioitu vanhempi Projektipäällikkö
 • Taso C: Sertifioitu Projektipäällikkö
 • Taso D: Sertifioitu Projektiosaaja

PMP sertifikaatti

PMP, eli Project Management Professional on yksi maailmalla laajimmin käytössä olevista projektipäällikön sertifikaateista. Saat todistuksen sertifikaatista kun suoritat kokeen. Jotta voit osallistua kokeeseen on sinun täytettävä tiettyjä muodollisia vaatimuksia työkokemuksesta.

PMP testissä testataan projektipäällikölle tärkeitä ominaisuuksia kuten esimerkiksi ryhmän koordinointia, aikataulussa pysymistä ja viestinnän hallitsemista. PMP-sertifikaatti sopii kokeneille projektipäälliköille.

PRINCE2

PRINCE2 koostuu sanoista Projects in Controlled Environment. Kyseessä on kansainvälinen sertifikaatti, joka painottaa projektipäällikön kykyä sopeutua helposti erilaisiin organisaatioihin ja projekteihin.

PRINCE2 koostuu kahdesta sertifikaattitasosta.

 • PRINCE2 Foundation on perustaso joka luo perustan metodologiaan ja menetelmän toiminnalle
 • PRINCE2 Practitioner on jatkoa perusteille ja se syventää tietämystä menetelmästä ja sen käytännön toteuttamisesta työssä

Perustaso on suunnattu kaikille. Practitioner tasolla tarvitsee hieman kokemusta projektinhallinnasta.

Scrum (SCM)

Scrum on ketterän projektinjohtamisen menetelmä. Ketterä projektinhallinta on joustavaa ja nopeaa. Scrum nimi on peräisin rugby-termistä ja viittaa läheiseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön, jota rugbyjoukkue pelissä harjoittaa.

Kun projektia hallitaan Scrum-menetelmällä on siinä kolme roolia: tuotteen omistaja, Scrum master ja tiimi. Nämä projektin roolit voidaan myös yksinkertaistaa asiakkaaksi, projektipäälliköksi ja työryhmäksi. Kaikilla näillä rooleilla on projektissa tärkeä Scrum-menetelmän asettama tehtävä.

Scrumin kohderyhmää on projektipäällikkö, jolla on muutaman vuoden kokemus alalta ja kiinnostusta ketteriä menetelmiä kohtaan.

Ketterä projektinhallinta

Ketteryys on mentaliteetti, jota hyödynnetään organisaatioissa projektinhallinnan välineenä. Ketteryyden periaatteita ovat jatkuva kehittyminen sekä oppiminen kokeilujen, onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Joustavuus, muutosmyönteisyys sekä suora kommunikaatio ovat ketterien menetelmien muita periaatteita. Ketteryydessä tarkkoja suunnitelmia tai kankeita rakenteita tärkeämpää on kehittää työskentelyä projektin edetessä.

Ketteryys on syntynyt etenkin tarpeesta hallita monimutkaisia ja arvaamattomia projekteja, joissa perinteiset suunnitelmavetoiset mallit eivät toimi. Ketterät menetelmät soveltuvat hyvin muutoksiin ja parantavat projektin tehokkuutta sekä läpinäkyvyyttä. Ketteryys pohjautuu vahvasti vuorovaikutukselle ja projektitiimin yhtenäisyys sekä selkeä kommunikaatio ovat tärkeässä roolissa. Ketterät menetelmät soveltuvat parhaiten pieniin ja keskikokoisiin luoviin projekteihin.

Suosituimpia ketteriä menetelmiä

Scrum on ketterä menetelmä, joka on kehitetty erityisesti ohjelmistokehityksen projekteja varten, ja viime vuosina siitä on tullut erittäin suosittu myös IT:n ulkopuolella. Projekti jaetaan sykleihin, joiden aikana projektia työstetään tiiviisti. Tiimityöskentely on Scrumin keskiössä ja tiimin yhtenäisyyttä vahvistetaan lyhyillä päivittäisillä palavereilla, joissa projektin edistymistä seurataan. Työskentelyä arvioidaan jatkuvasti ja toimintaa pyritään projektin edetessä parantamaan ja kehittämään. Scrum soveltuu ketterien menetelmien aloittelijoille.

Lean on johtamisfilosofia, jonka perusperiaatteena toimii pyrkimys poistaa prosesseista tehokkaasti turhaa työtä. Leanissa niin tuotantoa kun suunnittelutyötä pyritään tehostamaan aktiivisesti. Menetelmässä pyritään keskittymään yhteen projektin osaan kerrallaan. Tavoitteena menetelmässä on päästä parempaan ja taloudellisempaan tulokseen hukkaamatta turhaan aikaa tai työtä.

Kanban-menetelmässä projektinhallinnan apuna käytetään työn visualisointia. Työt järjestellään Kanban-taulun avulla jolloin työtehtävät visualisoidaan niin, että projektin pullonkaulojen ja tehtävälistan hahmottaminen helpottuu. Kanban-taulua voidaan hyödyntää projekteissa myös totuttujen käytäntöjen ohella.

SAFe eli Scaled Agile Framework on skaalausmenetelmä, joka mahdollistaa ketterän kehityksen skaalaamisen myös isompiin hankkeisiin ja projekteihin. SAFe antaa siis toimintamallit ja kehykset isojen projektien ketterään toteutukseen. Suuret organisaatiot, joihin muita ketteriä menetelmiä on hankala soveltaa, hyötyvät SAFen käytännöistä.

Projektinhallinnan menetelmiä

 • Agile
 • Scrum
 • Vesiputousmalli eli Waterfall
 • Kanban
 • Kriittisen ketjun projektinhallinta (CCPM)
 • Kriittisen polun menetelmä (CPM)
 • Gantt

Lähteet: avitas.fi, koulutus.fi,

Palaa sivun alkuun

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia