7 vinkkiä projektipäällikölle
26 marras 2020

7 vinkkiä projektipäällikölle

Toivomme, että näiden seitsemän vinkin avulla annamme projektipäälliköille paremmat edellytykset projektien toteuttamiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Projektipäällikkö on projektin ydin, mutta se ei tarkoita, että hän olisi projektin tärkein toimija. Kuten kaikessa johtamisessa myös projektinhallinnassa on kyse muiden ihmisten auttamisesta ja tukemisesta. Projektipäällikön on oltava nöyrä ja myönnettävä se tosiasia, että halutut tavoitteet saavutetaan vain saumattomalla yhteistyöllä.

1. Kommunikoi selkeästi

Projektisuunnitelmassa tulisi yhdessä kaikkien projektin osapuolten kesken selvittää, miten projektille asetetut tavoitteet saavutetaan. Kaikista uusista ehdoista ja muista muutoksista on ilmoitettava projektin kaikille osapuolille samaan aikaan, jotta kukaan ei jää pimentoon. Projektipäällikön tehtävä on päättää, miten ilmoittaminen tapahtuu ja hänen vastuullaan on myös muutoksista ilmoittamisen koordinointi, mikäli hän ei sitä itse tee. Epämääräinen kommunikointi voi joskus olla huonompi vaihtoehto kuin ei olla yhteydessä lainkaan. 

2. Muista palautteen tärkeys

Projektipäällikön on osattava sekä antaa että vastaanottaa palautetta. Projektipäällikön on myös osattava käsitellä kritiikkiä, vaikka kaikki ei olisikaan kohdistettu suoraan hänen omaan toimintaansa. Kritiikin voi kääntää vahvuudeksi ja muuttaa projektin kurssi kohti onnistumista. Projektipäällikön kannattaa järjestää kahdenkeskisiä palautekeskusteluja jokaisen kollegan kanssa, jolloin palautetta voi antaa luottamuksellisesti puolin ja toisin.

3. Ansaitse luottamus

Helpoin tapa, jolla luottamusta voi rakentaa on olla osaava, uskottava ja luotettava. Helpommin sanottu kuin tehty, eikö?

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu aistia ja havainnoida muiden projektissa mukana olevien mielialaa ja yhteishenkeä. Jos joku vaikuttaa stressaantuneelta, häneltä voi suoraan tiedustella, kaipaako hän kenties apua työssään. Projektipäällikön on osattava myös itse pyytää apua. Se on hieno tapa osoittaa, että kollegoihin voi luottaa. 

Projektipäällikön luottamuksen ytimessä on myös lupausten pitäminen. Jos lupaa jotain, se on pidettävä. Katteettomia lupauksia ei siis kannata antaa muille projektin työntekijöille eikä asiakkaan suuntaan.

4. Aseta tavoitteet

Tavoitteiden asettamisella on suuri merkitys projektin tehokkuuteen ja lopulta menestykseen. Projektipäällikön tehtävänä on itse päätavoitteen lisäksi asettaa myös erilaisia välitavoitteita matkan varrelle. On tärkeää osoittaa, että projektissa saavutetaan pieniä maaleja ja liikutaan koko ajan eteenpäin, sillä se ylläpitää motivaatiota. Välitavoitteiden kautta myös asiakkaalle on mielekkäämpää selvittää, mitä ollaan milloinkin saatu aikaan. 

Projektipäällikön on kuitenkin hyvä muistaa, että tavoitteiden tulisi olla käytännön realiteettien mukaisia eikä liian korkealentoisia, vaikka asiakas olisikin niistä lähtökohtaisesti mielissään. Liian korkeat tavoitteet voivat syödä motivaatiota ja pahimmillaan viivästyttää projektin valmistumista.

On olemassa useita projektinhallintamenetelmiä, joiden avulla saa luotua ymmärrettävän projektisuunnitelman, johon sisältyy selkeät tavoitteet ja välitavoitteet. Tutustu projektinhallinnan koulutuksiin täällä  »

5. Uskalla luopua toivottomasta projektista

Joitakin projekteja ei ole tarkoitettu toteutettaviksi, ja se on vain tosipaikan tullen myönnettävä. On kaikkien kannalta parempi, että toivoton projekti lakkautetaan. Usein projektipäälliköllä on painava sana päätöksenteossa, sillä hän tuntee projektin kaikki osat ja tietää parhaiten, mistä kenkä puristaa.

Maailmassa on lukemattomia syitä, miksi joku asia ei onnistu toivotulla tavalla. Ehkä aika ei ollut oikea, organisaatio tarpeeksi kypsä tai resurssit olivat riittämättömät. Jos näyttää uhkaavasti siltä, että projekti ylittää reippaasti asetetun budjetin, on ehkä aika luopua tai muuttaa projektin toteutusta radikaalisti, vaikka kukaan ei sitä haluaisikaan. Epäonnistuneesta projektista saa joka tapauksessa paljon tärkeää kokemusta.

6. Ole riittävän pessimistinen

Projektipäällikön tehtävä on uskoa projektin toteutukseen ja siihen, että kaikki menee suunnitellusti. Projektille ei kuitenkaan kannata asettaa liian pieniä kehyksiä. Muutoksille ja vastoinkäymisille on annettava tilaa, sillä lähes jokaisessa projektissa niitä tulee vastaan. Varaa projektin toteutukselle hiukan enemmän aikaa kuin mitä siihen menisi, jos kaikki sujuisi täydellisesti. Ketään ei varmasti haittaa, jos projekti valmistuu ennen määräaikaa, mutta reipasta myöhästymistä ei katsota hyvällä.

7. Ota ilo irti projektipäällikön koulutuksesta

Projektipäällikön koulutuksessa saa paljon apua niin pienten kuin suurtenkin hankkeiden toteuttamiseen. Vaikka kokemusta projektien johtamisesta jo löytyisi, projektinhallinnan koulutuksessa oppii keinoja ja menetelmiä, joita ei aiemmissa hankkeissa ole tullut hyödynnettyä tai joista ei ole aiemmin ollut tietoinen. Jos taas edessä on ensimmäinen projektipäällikön pesti, koulutuksesta on taatusti hyötyä.

Tutustu projektinhallinnan koulutuksiin

Viimeksi päivitetty: 26 marras 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 15.7.2019

Täydennyskoulutusta sähköasentajalle

Sähköasentajat tekevät sähkö-, tele- ja muiden järjestelmien asennuksia. He myös huoltavat ja korjaavat sähkölaitteita. Sähköasentajat työskentelevät rakennustyömailla, huoltoliikkeissä, teollisuuslaitoksissa, sähkölaitoksissa ja alan tuotteita valmistavassa teollisuudessa. Sähköasentajaksi voi kouluttautua toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa suorittamalla sähkö- ja automaatiotekniikan pe ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Täydennyskoulutusta kirjanpitäjälle

Kirjanpitäjän tehtäviin kuuluu yrityksen tai julkishallinnon organisaation kirjanpito, laskutus ja reskontrien hoito. Kirjanpitäjä on numeroiden kanssa tarkka, huolellinen ja järjestelmällinen. Kirjanpitäjät työskentelevät muun muassa yrityksissä, organisaatioissa ja tilitoimistoissa. Tilinpäätös / Kirjanpito Taloushallinto Sisäinen laskentatoimi Rahoutus / Sijoittaminen Verotus Asiakaspalvelutaid ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Täydennyskoulutusta tilintarkastajalle

Tilintarkastaja tarkastaa asiakkaan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Tarkastuksen lisäksi hän antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilipäätös antaa tietoa yritysten ja yhteisöjen taloudellisesta asemasta niiden omistajille, asiakkaille, rahoittajille, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Tilintarkastaja neuvoo talouteen liittyvissä asioissa myös ennaltaehkäisevässä mielessä.
Ura
Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.