🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Terapeuttinen parisuhdeohjaaja 30op

Kesto
8 kuukautta
Hinta
2 850 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
29 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.10.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
Kesto
8 kuukautta
Hinta
2 850 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
29 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.10.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
alkaen 2 850 EUR (arvonlisäverotonta) / osallistuja

Terapeuttinen parisuhdeohjaaja 30op

kaksi naista ja mies keskustelemassa

Koulutuksessa opiskelija muodostaa monipuolisen käsityksen pari- ja monisuhteista ja suhteiden kanssa työskentelystä. Opiskelija oppii konkreettisia työskentelymenetelmiä ja työkaluja erilaisten suhteiden kohtaamiseen ja niiden positiiviseen vahvistamiseen.

Koulutuksen viitekehyksen muodostaa ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus. Koulutuksen aikana opiskelija tutustuu myös muihin ohjauksen viitekehyksiin, kuten itsemyötätuntoon ja narratiivisuuteen.

Koulutuksessa keskeisessä asemassa on myös opiskelijan kasvaminen ja kehittyminen omassa ohjaajuudessa. Koulutuksessa opiskelija vahvistaa ohjaustaitoja, itsereflektiota sekä omien vahvuuksien tunnistamista.

Keskeiset sisällöt

 • Ratkaisukeskeisyys
 • Dialogisuus
 • Temperamentit, persoona ja käyttäytyminen
 • Kiintymyssuhdemallit ja niiden vaikutus suhteisiin
 • Tarvepohjainen ja systeeminen suhdetyöskentely
 • Suhteiden moninaisuus ja monikulttuuriset suhteet
 • Turvallisen ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen
 • Vuorovaikutuksen vahvistaminen ja dialogiset menetelmät
 • Seksuaalisuus, seksuaalinen moninaisuus suhteissa ja suhdeseksi
 • Vanhemmuus suhteessa ja voimavarat
 • Parisuhteen erityiskysymykset, trauma ja kriisityö
 • Uusperheiden parisuhdedynamiikka
 • Mustasukkaisuus ja luvattomat rinnakkaissuhteet
 • Neuropsykiatriset ominaisuudet ja suhde
 • Empatia työvälineenä
 • Erotyöskentely
 • Oma ohjaajuus, tavoitteellinen suhdetyöskentely ja kehotyöskentely
 • Oman yrityksen brändäys, markkinointi ja yritystoiminta

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija saa soveltaa tietoa erilaisista suhteista ja terapeuttisista parisuhdeohjauksen lähestymistavoista omassa ohjaustyössään. Hän osaa toimia terapeuttisessa parisuhdeohjaustilanteessa ammatillisesti ja eettisesti. Hän osaa hyödyntää ratkaisukeskeisyyttä, systeemiajattelua ja dialogisuutta työskennellessään erilaisten ohjattavien kanssa. Lisäksi hän osaa tietoisesti kehittää omaa työskentelyään parisuhdeohjaustilanteissa.

Tiedollinen osaaminen erilaisista suhteista

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • nimetä erilaisten suhteiden kanssa työskentelyyn vaikuttavat tekijät
 • keskustella erilaisista tavoista olla suhteissa (monogaminen suhde, monisuhteet, monikulttuuriset suhteet, ydin- ja uusperheiden parisuhteet, parit, joilla on lapsia, lapsettomat pariskunnat ja sateenkaariparit)
 • määritellä miten erilaiset kiintymyssuhdemallit ja neuromoninaisuus vaikuttavat parien kanssa työskentelyssä
 • kertoa keskeiset asiat tunnekeskeisyydestä, narratiivisuudesta, itsemyötätuntokeskeisyydestä sekä kognitiivisesta että psykofyysisestä viitekehyksestä
 • selittää miten suhteesta rakentuu vuorovaikutteinen
 • määritellä miten tarvelähtöinen ajattelu, luottamus ja turvallisuus, parisuhdetta kohtaavat kriisit ja traumaattiset tapahtumat, seksuaalisuus ja tunteet vaikuttavat suhteessa
 • määritellä parisuhdeohjaajuuden paikan palvelukentässä oman toimijuutensa rajat

Parien ja suhteiden kanssa työskentelyn ammatillinen osaaminen

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • kohdata erilaisissa suhteissa eläviä ihmisiä heidän tarpeensa huomioiden (mm. kriisejä ja traumoja kohdanneet, suhteen päättämistä harkitsevat, ristiriita ja konfliktitilanteessa olevat) ja ohjata heidät tarvittaessa hoidon piiriin
 • käyttää ratkaisukeskeisyyden, systeemiajattelun ja dialogisuuden keskeisiä lähtökohtia ohjaustyössä
 • ohjata asiakkaita vuorovaikutteisesti suhdetta rakentavassa dialogissa
 • hyödyntää kehollisia menetelmiä ja tunnetyöskentelyä asiakkaiden ohjauksessa
 • ohjata asiakkaita mustasukkaisuuden ja uskottomuuden haasteissa sekä ristiriita- ja konfliktitilanteissa
 • ohjata asiakkaita yksinkertaisissa seksuaalisuuden teemoissa ja seksin puheeksi ottamisessa
 • huomioida asiakkaan temperamentin ja persoonan   vaikutuksen suhteessa
 • auttaa pareja ymmärtämään rakentavan erotyöskentelyn merkityksen ja sen vaikutukset yksilön selviytymiseen erosta
 • suunnitella ohjausprosessin ja sen tavoitteet yhdessä asiakkaiden kanssa
 • luoda turvallisen ja luotettavan ohjaustilanteen asiakkaalle
 • toimia ammatillisesti ja eettisesti ohjaustilanteissa
 • arvioida omaa ja asiakkaiden työskentelyä ohjauksen aikana

Ohjaajuuden ammatillinen vahvistaminen

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • reflektoida tuntemuksiaan, tunteitaan, omien arvojen ja oman suhdepolun vaikutusta omassa työssään
 • arvioida oman taustakoulutuksensa vaikutukset terapeuttisessa parisuhdeohjaustyössä
 • huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan
 • analysoida omaa työtään, työskentelytapojaan ja oman toiminnan vaikutusta asiakasprosessin etenemisessä
 • kehittää omaa ammattitaitoaan ohjaajana
 • sanoittaa omaa toimintaansa ja työskentelyään ja hyödyntää sitä omaan työhön

Suoritustapa

Koulutus (30 op) sisältää 18 reaaliaikaista verkko-opetuspäivää 1–2 kuukauden välein kahden päivän jaksoissa. Verkko-opetuspäivät pidetään etäyhteydellä Zoom-verkkoalustalla. Koulutus on monimuotokoulutusta, ja sen voi suorittaa työn ohessa. Opetuspäivät muodostuvat vuorovaikutteisista luennoista (8 op), ryhmätyöskentelystä (3,5 op) ja käytännön suhdeharjoituksista (6,5 op) ja asiantuntijavierailuista (1 op).

Reaaliaikaisten verkko-opetuspäivien välissä opiskelijat tekevät itsenäisesti verkko-opintoja Moodle-oppimisympäristössä (1,5 op) ja harjoittelevat koulutuksen sisältöjä omassa työssään ja tutustuvat aihealueen kirjallisuuteen (3 op). Koulutukseen sisältyy vertaisryhmätyöskentelyä (1 op), työohjauksiin osallistumista (2,5 op), reflektiopäiväkirja ja lopputyö (3 op). Työnohjaus toteutetaan ryhmätyönohjauksena. Työnohjaus on koulutuksellista työnohjausta, jossa käsitellään asiakascaseja ja teemoja keskustellen ja harjoituksien avulla.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

29 lokakuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.10.2024

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ihmistyön ammattilaisille. Pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai ohjausalan koulutus tai ihmistyön vahva työkokemus esim. pidemmän valmennusuran kautta. Koulutus soveltuu esimerkiksi seurakunnan pari- tai perhetyöntekijöille, seksologeille, valmentajille tai henkilöille, jota etsivät kokonaan uutta uraa.

Aikataulu

29.10.2024 – 12.06.2025

Koulutuspäivät 

ti-ke 29.-30.10.2024
ti-ke 19.-20.11.2024
ti-ke 17.-18.12.2024
ti-ke 14.-15.1.2025
ke-to 12.-13.2.2025
ti-ke 18.-19.3.2025
ti-ke 15.-16.4.2025
ke-to 14.-15.5.2025
ke-to 11.-12.6.2025

Koulutuspäivien kesto on klo 9.00–16.00.

Koulutuspaikka

Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina

Kouluttaja

Susanna Syld, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), yritys- ja yhteisökouluttaja, paripsykoterapia koulutettu parisuhdeterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), Yhteisöpedagogi ja tradenomi (AMK), Solmu parisuhteessa -valmentaja, Positive Psychology Practitioner™ ja mentaali- ja rentoutusvalmentaja (SHL)¨

Tero Jääskeläinen, perhe- ja paripsykoterapeutti, MSc Solution Focused Therapy, DDP-terapeutti ja neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja

Kustannukset

2 850 €

Koulutusmaksu sisältää opetuksen verkko- opetuspäivinä, työnohjauksen, koulutusmateriaalit ja todistuksen suoritetusta koulutuksesta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Terapeuttinen parisuhdeohjaaja 30op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Oppimiskeskus Kainula Facebookissa

Oppimiskeskus Kainula
Linnankatu 6 B, 4 krs.
87100 Kajaani

Oppimiskeskus Kainula – oppimisen arvoisia asioita!

Haluatko päivittää ammattitaitoasi tai suunnitteletko uran vaihtoa? Haluatko tutustua korkeakouluopiskeluun ja sen eri opintomahdollisuuksiin? Oppimiskeskus Kainulan korkeatasoinen opetustarjonta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmasi! Laaja ja korkeatasoinen asiantuntijaverkosto sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa takaa koulutustoiminnan jatkuvuuden ja laadun ympäri vuoden. Oppimiskeskus Kainula...

Lue lisää kouluttajasta Oppimiskeskus Kainula ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu