Suodata
CAD / Tietokoneavusteinen suunnittelu
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Mainokset

Lisää artikkeleja aiheesta: CAD-koulutus

Osallistujien kokemuksia aiheessa CAD / Tietokoneavusteinen suunnittelu

Usein kysytyt kysymykset

  • CAD tulee sanoista Computer Aided Desing. Sillä tarkoitetaan tietokoneavustettua suunnittelua.

  • CAD-suunnittelua käytetään lähes kaikilla tekniikan aloilla, kuten arkkitehtuurissa, rakennustekniikassa ja tehdasteollisuudessa.

  • AutoCAD:illa tarkoitetaan yleiskäyttöistä tietokoneavusteisen suunnittelun standardia, jolla voidaan luoda teknistä dokumentaatiota.

  • Tietokoneavusteisella suunnittelulla tarkoitetaan tietokoneen käyttöä apuna suunnitelytyössä ja mallinnuksessa. Se sisältää numeerista laskentaa, kaksiulotteisten käyrien ja muotojen suunnittelua sekä kolmiulotteisten hahmojen ja muotojen mallinnusta.

CAD-kurssi perehdyttää tietokoneavusteiseen suunnitteluun

CAD (Computer-aided design) eli tietokoneavusteinen suunnittelu on suunnittelutyötä, jossa käytetään tietokonetta apuvälineenä.

CAD toimii työvälineenä erityisesti insinöörien ja arkkitehtien harjoittamassa suunnittelutyössä, joka vaatii esimerkiksi suunnitelmapiirustusten ja -laskentojen viemistä astetta pidemmälle.

CAD-kurssi tutustuttaa ohjelmien monipuoliseen käyttöön

CAD-koulutus voi olla monenlainen ja CAD-ohjelmia (esim. AutoCAD) käytetään muun muassa kaksi- ja kolmiulotteiseen suunnitteluun, mallinnukseen ja tietokonesimulointiin. Kaksiulotteisella tai 2D-piirtämisellä voidaan tuottaa suunnitelmapiirustuksia, joiden kehittyneemmät ominaisuudet mahdollistavat esimerkiksi nopean pinta-alan laskemisen suunniteltavasta kohteesta.

3D-malleilla taas on mahdollista saada suunniteltavasta kappaleesta tai ilmiöstä ohjelmallinen malli, jota voidaan CAD-ohjelman avulla tarkastella eri kuvakulmista.

CAD-ohjelmia voidaan käyttää myös numeeriseen laskentaan, jonka avulla voidaan selvittää esimerkiksi erilaisia matemaattisia kaavoja, joita käytetään hyödyksi rakennesuunnitelmissa.

CAD mahdollistaa myös esimerkiksi 3D-mallien avulla tapahtuvan simuloinnin, jolla voidaan tarkastella erilaisten laitteiden toimintaa ja tutkia muun muassa kemiallisia reaktioita ja molekyylibiologiaa.

Mitä aiheita CAD-kurssilla voidaan käsitellä?

CAD-kurssi perehdyttää kävijänsä eri CAD-ohjelmistoihin sekä niiden vaihteleviin käyttötarkoituksiin. CAD-peruskurssit aloittavat opetuksen tärkeimmistä kaksiulotteisten kuvien tuottamiseen liittyvistä asioista, kuten tuottamisen aloittamisesta kuvan jakamiseen ja aina tulostukseen saakka.

Tyypillisesti koulutukseen osallistuja perehtyy

  • CAD-ohjelmilla piirtämiseen,
  • piirustuspohjiin,
  • asetuksiin,
  • ohjelmilla editointiin,
  • muotoiluun
  • ja tulostamiseen.

Peruskurssien lisäksi edistyneemmillä CAD-kursseilla voi syventää aiempaa osaamistaan. Kurssin sisältö riippuu aina käytettävästä ohjelmasta ja ohjelmistojen eri käyttötarkoituksista.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: AEL.fi, teakoy.fi