Suodata
Kemikaaliturvallisuus
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-13 koulutusta 13 tuloksesta
Mainokset

Lisää artikkeleja aiheesta: Kemikaaliturvallisuuden kurssit

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaliturvallisuuden koulutuksissa opit kemikaalien turvallisesta käytöstä ja lainsäädännöstä

Kemikaaliturvallisuuskoulutuksissa saat valmiudet arvioida kemikaalien käsittelyä ja kemikaaliturvallisuutta työpaikalla. Kemikaaliturvallisuuden koulutuksista hyötyvät esimerkiksi tuotantopäälliköt, kemikaaleista vastaavat ja työsuojeluhenkilöstö sekä muut kemikaalien parissa työskentelevät.

Kemikaaliturvallisuudesta huolehtiminen työpaikoilla on erittäin tärkeää. Työpaikoilla käytetään monia erilaisia kemikaaleja, ja työprosesseissa voi vapautua lukuisia terveydelle haitallisia aineita, joiden aiheuttamat riskit on tunnistettava. Kemikaalit voivat olla terveydelle sekä ympäristölle haitallisia, tai niihin voi liittyä palo- ja räjähdysvaara. Kemikaaliturvallisuuden koulutukset vahvistavat osaamista kemikaalien kanssa työskentelyssä tai pätevöittävät kemikaalien kanssa toimimiseen.

Kemikaaliturvallisuuteen liittyy paljon erilaisia velvoitteita ja lakeja, jotka voivat koskea säilytystä, varastointia, merkitsemistä, riskien hallintaa, vaara-ja poikkeustilanteita, työohjeitan tai suojavarusteita. Kemikaaliturvallisuuden perusteet voi oppia koulutuksessa.

Koulutusten sisältöalueita ovat esimerkiksi:

  • Turvallisuuslainsäädäntö ja kemikaalit
  • Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja varoitusmerkinnät
  • Altistumisen arviointi ja riskinhallinta
  • Palo- ja räjähdysvaarojen arviointi ja hallinta
  • Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi
  • Kemikaalijätteiden turvallinen käsittely
  • Turvallisuuskulttuuri ja turvalliset työtavat

Hanki pätevyys asbestitöiden tekemiseen absestikoulutuksella

Asbestin purkaminen ja siihen liittyvät työt ovat viranomaisten valvomaa toimintaa. Purkutyötä suorittavien tulee ammattitaitonsa osoittamiseksi suorittaa asbestipurkutyön näyttötutkinto eli asbestin purkamisen koulutus.

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija -koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia toimia asbesti- ja haitta-aine kartoittajana, rakennusaikaisten purku- ja pölynhallintasuunnitelmien laatijana sekä niiden valvojana ja asiantuntijana. Asbestikartoitus on pakollinen ennakkotoimenpide ennen korjausrakentamista tai purkutyötä ennen 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Absestikartoittajille on tarjolla myös useita absestikartoituskursseja, joissa syvennytään uusimpiin laki-, terveys- ja suojautumisasioihin.

Kemikaaliturvallisuus koulutukset

Kemikaaliturvallisuuteen kouluttavat useat eri kouluttajat ja koulutuksia on saatavilla niin työntekijöille, vastuuhenkilöille kuin virallisille absestikartoittajille. Koulutuksia tarjotaan sekä paikanpäällä, että verkkototeutuksina. Kemikaaleja käsitellessä kouluttautuminen ja tiedon ylläpito on tärkeää työturvallisuuden sekä laadun takaamisen vuoksi.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: TTL, Suomen Turvallisuusasiantuntijat, TTS