Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Työturvallisuuskoulutukset

Alta löydät listauksen kursseista ja koulutuksista, jotka käsittelevät työturvallisuutta. Työturvallisuuteen liittyvät koulutukset voivat käsitellä niin tulitöiden turvallisuutta kuin sähkö- tai koneturvallisuutta ja toimitilojen toimivuutta. Tutustu aihealueen koulutusesittelyihin ja vertaile niitä keskenään! Saadaksesi lisätietoja kiinnostavista koulutuksista, voit täyttää kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Hakutulokset
Näyttää 1-50 yhteensä 238 tulosta
Työturvallisuuskoulutus
N Consult Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Turvallisuus on asennetta. Työturvallisuuskoulutuksella tähdätään asenteiden muokkaamiseen. Työn ennakkosuunnittelu ja resurssointi, turvallisuuden ja hyvinvoinnin huomioiminen kaikessa päätöksenteossa ja esimerkillä johtaminen ovat...
Säiliö- ja suljettujen tilojen työturvallisuuskoulutus
Forepro Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Suljettujen ja säiliötilojen työturvallisuuskoulutus  antaa valmiudet t oimia säiliötilojen ja suljettujen tilojen työtehtävissä oikein ja turvallisesti. Koulutuksesta saat  uusia ideoita...
Työturvallisuuskoulutus kuljetusalalle (dir)
Salon seudun ammattiopisto
101 EUR + alv 24 %
Salo
Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa henkilöstön työturvallisuusosaamista ja herättää kiinnostusta aihetta kohtaan. Tavoitteena on myös tapaturmien vähentäminen sekä tapaturmista ja niistä aiheutuvista menetyksistä...
Safety Up® -työturvallisuuskoulutus
LIS Group Oy
         
(394)
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
LIS Group Oy laittoi työturvallisuuskoulutukset uusiksi. Sääntöjen ja ohjeiden luettelemisen sijaan Safety Up -koulutus muuttaa aidosti ihmisten käyttäytymistä ja tukee...
Työturvallisuuskorttikoulutus
FQ21
75 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (9)
Koulutus on tarkoitettu yhteisillä työpaikoilla toimiville, ja sen tavoitteena on työturvallisuuden parantaminen työpaikoilla. Koulutus sisältää perustietoa työsuojelusta, työpaikan riskeistä ja...
Työturvallisuuskonsultointi
N Consult Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Ovatko yrityksesi työsuojelukäytännöt ja niistä laaditut dokumentit lain vaatimassa kunnossa, mutta viimeisimmästä päivityksestä on aikaa? Vai onko lain vaatimia kartoituksia...
Uhkaavat asiakaspalvelutilanteet ja työturvallisuus
Amiedu
Helsinki
18.1.2018
Kiinteistöpalvelualan työtehtävissä voi päivittäin kohdata uhkaavia ja hankalia asiakaspalvelutilanteita. Miten hoidan nämä tilanteet turvallisesti? Miten oma käyttäytymiseni vaikuttaa asian selvittämiseen?      ...
Myymälätyön turvallisuus
Salon seudun ammattiopisto
101 EUR + alv 24 %
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita: työympäristön turvallisuus, työturvallisuus myyjän oikeudet ja velvollisuudet myyjän ennakointi uhkaavissa tilanteissa myymälävarkaustilanteet...
Palvelualalle suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
105 EUR + alv 24 %
Joensuu
Räätälöidysti
Palvelualan suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus järjestetään tarvittaessa. Ota yhteyttä ! Koulutuksen sisältö: Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla Periaatteena nolla tapaturmaa Yleisohjeet Keskeiset vaaratekijät ja...
Kuljettajan turvallisuuden takaaminen työtehtävissä
Salon seudun ammattiopisto
109 EUR + alv 24 %
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Koulutus antaa valmiuksia uhkatilanteiden kohtaamiseen työtehtävissä ja tietoa kuljettajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Koulutuksessa tehdään myös käytännön harjoituksia. Koulutus on EU:n...
Työturvallisuuskortti
Nargile Oy
87 EUR + alv 24 %
Espoo
Turvallisuuden hallinta yhteisellä työpaikalla edellyttää tilaajayrityksen ja toimittajayritysten välistä toimivaa yhteistyötä. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa sinulle perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä...
Työturvallisuuskorttikoulutus
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
105 EUR + alv 24 %
Useita (4)
Useita (4)
Työturvallisuuskortin tarkoituksena on parantaa jokaisen työturvallisuutta ja työhyvinvointia yhteisellä työpaikalla. Koulutuksesta on mahdollista saada merkintä Trafin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin. Merkinnän hinta on...
Putoamissuojainten ja nostoapuvalineiden tarkastajakoulutukset
Forepro Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat käytettävien putoamissuojainten ja nostoapuvälineiden asianmukaisesta toimintakunnosta. Kurssilla käydään läpi lainsäädäntö, teoria ja käytännön harjoitukset,...
Turvallisuuskoordinaattorikoulutus
Forepro Oy
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Turvallisuuskoordinaattorikoulutus antaa tarvittavat perustiedot ja valmiudet toimia turvallisuuskoordinaattorina sekä  käynnissä olevissa että käynnistyvissä uudiskorjaus-, infra- ja kunnossapitohankkeissa.  Koulutuksesta saat  edellytykset toimia...
Työturvallisuuskorttikoulutus
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
120 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Yrityskohtaisesti sopimuksen mukaan
Työturvallisuuskorttikäytäntö on luotu parantamaan käytännön yhteistoimintaa työpaikoilla antamaan pohjatietoa työpaikka- ja tehtäväkohtaiseen perehdyttämiseen tarjoamaan perustieto työsuojelusta ja vaarojen tunnistamisesta yhtenäistämään...
Työturvallisuuskorttikoulutus
Sähköinfo Oy
195 EUR + alv 24 %
Espoo
7.11.2017
Työpaikoilla, etenkin yhteisillä, tapahtuu paljon tapaturmia. Kun monta työnantajaa ja työntekijää työskentelee samoissa tiloissa tai alueella, on vaikea saada jokainen...
Työpaikan turvallisuuskoulutus
Securitas Oy
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilökunnan turvallisuustietoisuutta ja painottaa henkilökunnan oman toiminnan merkitystä muun muassa työympäristön turvallisuuden lisäämisessä. Turvallisuuskoulutukset räätälöidään aina...
Työturvallisuuskorttikoulutus
Alertum Oy
89 EUR + alv 24 %
Useita (27)
Useita (142)
Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto Riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen Työpaikan kuormitustekijät Perehdyttäminen työtehtäviin Turvallisuuden...
Työturvallisuuskortti
Logmill
89 EUR + alv 24 %
Useita (3)
25.10.2017
Turvallisuuden tunne työpaikalla on ratkaisevassa asemassa, kun puhutaan työntekijän työhyvinvoinnista ja viihtymisestä työpaikalla. Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Lähtökohtana...
Työturvallisuuskortti
J. Pihlajamäki Oy
Useita (2)
Kysy seuraavaa kurssin aloitusta
Työturvallisuuskoulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Työturvallisuuskoulutus on valtakunnallinen menettelytapa ja sen suorittamista suositaan useissa yrityksissä,...
Työsuojelun / Työturvallisuuden jatkokoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
390 EUR + alv 24 %
Useita (9)
Useita (7)
Työsuojelua ja työturvallisuutta käsittelevässä jatkokoulutuksessa saat hyödyllisiä ja käytännönläheisiä ohjeita siihen, miten toimia jos työpaikalla esiintyy työpaikkakiusaamista, miten toimia työntekijöiden...
Työturvallisuuskorttikoulutus
Securitas Oy
80 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Koulutuksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja vähentää työtapaturmia työpaikoilla antamalla perustietoa työsuojelusta ja valmiuksia laadukkaaseen perehdyttämiseen. Koulutus edesauttaa myös käytännön...
Työturvallisuuskorttikoulutus
KIP Service Oy
80 EUR + alv 24 %
Kokkola
Useita (4)
Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen ja tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen suorittaneella on perusvalmiudet omaksua...
Tieturva 2 -korttikoulutus
Selekta
120 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Yrityskohtaisesti sopimuksen mukaan
Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä liikennealueella tehtävissä töissä erityisesti johtamis-, valvonta ja suunnittelutehtävissä olevilta. Selektan tarjontaan kuuluvat Tieturva 2 -korttikoulutus...
Työturvallisuuskortti
Stadin aikuisopisto
110 EUR + alv 0 %
Helsinki
Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Korttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se...
Työturvallisuuskorttikoulutus
Selekta
         
(42)
89 EUR + alv 24 %
Useita (7)
Ryhmäkohtaisesti sopimuksen mukaan
Työturvallisuuskorttikoulutuksesta saat valmiudet tunnistaa sekä hallita erilaiset uhka-ja vaaratekijät työpaikoilla. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi eri toimijoiden turvallisuusvastuut ja -velvoitteet yhteisellä työpaikoilla....
Työturvallisuuskortti
Koulutusmaailma
         
(104)
98 EUR + alv 24 %
Useita (28)
Useita (30)
Koulutusmaailman Työturvallisuuskorttikurssin suorittamalla osallistuja oppii työturvallisuuden perusteet ja saa todistukseksi työturvallisuuskortin. Kortti on voimassa viisi vuotta. Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on: antaa perustietoa...
Työturvallisuuskortti
Temrex Oy
90 EUR + alv 0 %
Oulu
Useita (4)
Työturvallisuuskortti on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi. Työturvallisuuskortti on luotu alun perin rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin, mutta soveltuu...
Työturvallisuuskorttikoulutus
Salon seudun ammattiopisto
101 EUR + alv 24 %
Salo
Tavoitteena on kasvattaa henkilöstön työturvallisuusosaamista ja herättää kiinnostusta aiheeseen, vähentää teollisuuden tapaturmia ja alentaa kustannuksia, joita syntyy tapaturmista ja niistä...
Trukkikortti, Vantaa
Edupoli
181 EUR + alv 24 %
Vantaa
15.11.2017
Koulutuksen sisältö Ammattimainen asennoituminen trukkityöhön Trukin tekniset asiat Työskentely trukilla Henkilönostot trukilla Lainsäädäntö Työturvallisuus Koulutuksen hyödyt Tarvitsetko työssäsi trukinajotaitoja? Haluatko...
Asbestinpurun päivityskoulutus
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
548 EUR + alv 24 %
Joensuu
Useita (2)
Lainmuutoksen mukaan vanhat pätevyydet, jotka pohjautuvat muuhun kuin virallisen tutkinnonosan suoritukseen tulevat vanhenemaan. Asbestinpurun päivituskoulutuksessa päivität pätevyytesi nykylainsäädännön vaatimuksen mukaiseksi....
Rakennusalan turvallisuuskoordinaattori
Työterveyslaitos
800 EUR + alv 24 %
Tampere
26.10.2017
Tiedätkö mitkä ovat rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa, vai olisiko kertauksen paikka? Tiedätkö mikä on roolisi turvallisuuskoordinaattorina rakennushankkeen eri vaiheissa suunnittelusta kohteen...
Työturvallisuuskorttikoulutus
CAP Valmennus Oy
110 EUR + alv 24 %
Salo
Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisillä työpaikoilla toimiessaan. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutus auttaa...
Työturvallisuuskorttikoulutus
Faktia
         
(3)
93 EUR + alv 24 %
Forssa
3.11.2017
Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittaneella on perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen sekä perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen. Lisäksi saat tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista...
Henkilönsuojainten valinta ja käyttö
Työterveyslaitos
360 EUR + alv 24 %
Helsinki
Henkilösuojainten valinta ja käyttö perustuu Työturvallisuuslakiin. Sekä työnantajalla että työntekijällä on tietyt velvollisuudet koskien henkilönsuojainten valintaa ja käyttöä. Lisäksi Työterveyshuoltolaki edellyttää henkilönsuojainten...
Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien ajankohtaispäivä
Työterveyslaitos
390 EUR + alv 24 %
Useita (3)
12.12.2017
Toimiakseen oikein putoamissuojainten on oltava toimintakunnossa. Ne on tarkastettava määräajoin pätevän henkilön toimesta. Työnantaja vastaa tästä. Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY vaatimuksia selvittävä...
Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien peruskurssi
Työterveyslaitos
700 EUR + alv 24 %
Useita (3)
13.12.2017
Toimiakseen oikein putoamissuojainten on oltava toimintakunnossa. Ne on tarkastettava määräajoin pätevän henkilön toimesta. Työnantaja vastaa tästä. Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY vaatimuksia selvittävä...
Tulityökorttikoulutus
TTS
115 EUR + alv 24 %
Useita (3)
Koulutus on tarkoitettu tulityökorttia tarvitseville urakoitsijoille ja tulitöitä tekeville henkilöille. Koulutus antaa valmiudet tulitöiden suorittamiseen työntekijälle itselleen ja ympäristölle turvallisesti. Kurssi...
Turvallisuuden asiantuntijaluennoitsija
Securitas Oy
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
Kaipaako organisaationne turvallisuusaiheista koulutusta? Unohditteko perehdyttää pelastussuunnitelman henkilöstöllenne? Oletteko kohdanneet muutosvastarintaa turvallisuuskäytäntöjen kehittämisessä? Onko teillä turvallisuusaiheinen viesti, jonka haluatte jalkauttaa...
Työturvallisuuskorttikoulutus
Suomen Turvallisuusasiantuntijat
80 EUR + alv 24 %
Useita (9)
Useita (37)
Työturvallisuuskortti parantaa yleistä turvallisuutta työpaikoilla. Suomessa on hyvin yleistä, että työntekijöille tarjotaan peruskoulutus työturvallisuuteen. Työturvallisuuskortti ja -koulutus hyödyttävät niin työntekijää kuin työnantajaa....
Työsuojelun / Työturvallisuuden perehdytyskoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
390 EUR + alv 24 %
Useita (19)
Useita (16)
Perehdytyskoulutuksesta osallistuja saa kaikki tarvittavat perustiedot työsuojavaltuutetun, varavaltuutetun, esimiehen ja vastuuhenkilön tehtävien hoitamiseen työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Koulutuksen jälkeen...
Työturvallisuuskorttikoulutus
TTS
109 EUR + alv 24 %
Useita (4)
11.12.2017
Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla antaa perustietoa työsuojelusta vähentää...
Nostot ja nostoapuvälineiden tarkastajan pätevöityskoulutus
AEL
950 EUR + alv 24 %
Helsinki
Saat käytännönläheistä tietoa avuksi nostoapuvälineiden valintaan, tarkastuksiin ja käyttöön. Kun tunnet lain velvoitteet nostotöiden suorituksessa ja työvälineiden turvallisessa käytössä opit...
Työturvallisuuskortti, kurssinjohtajien täydennyskoulutus
Johtamistaidon opisto
395 EUR + alv 24 %
Vantaa
Useita (2)
Työturvallisuuden kehittämiseksi yhteisillä työpaikoilla on kehitetty valtakunnallinen menettelytapa, Työturvallisuuskortti. Koulutusten toteutuksesta vastaavat kurssinjohtajakou­lutuksen suorittaneet kurssinjohtajat. Työturvallisuuskortti-kurssinjohtajaoikeudet myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Työturvallisuuskortti-kouluttajaoikeudet...
Kemikaaliturvallisuus työpaikalla
Työterveyslaitos
650 EUR + alv 24 %
Helsinki
14.11.2017
Työterveyslaitoksen koulutuksesta saat valmiudet arvioida kemikaalien käsittelyä työpaikalla. Erityisesti tuotantopäälliköt, kemikaaleista vastaavat ja työsuojeluhenkilöstö hyötyvät kurssista.  Kemikaaliturvallisuus työpaikalla -koulutuksen sisältöalueita...
SFS 6002 -standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
137 EUR + alv 24 %
Joensuu
12.12.2017
Koulutuksen sisältö: Sähkön aiheuttamat vaarat Sähköstä johtuvat tapaturmat Sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten sisällöt SFS 6002 standardin sisältö Koulutuksen hintaan sisältyy...
Tieturva 1 -korttikoulutus
Alertum Oy
120 EUR + alv 24 %
Useita (23)
Useita (104)
Tieturva 1 -korttikoulutuksessa käsitellään seuraavia asioita: Pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä Tienpitäjän velvoitteet ja vastuut Tiellä työskentelyn ehdot Tiellä työskentelyn vaarat...
Tieturva 2 -korttikoulutus
Alertum Oy
250 EUR + alv 24 %
Useita (7)
Useita (25)
Tiellä tehtävien töiden riskien tunteminen ja niihin varautuminen Turvallisuusasioiden huomioiminen suunnittelussa ja toteuttamisessa Lakisääteisten suunnitelmien tunteminen ja laatiminen Lakisääteisten tarkastusten...
Tulityökortti
Logmill
92 EUR + alv 24 %
Useita (2)
27.10.2017
Suomen laki määrittää, että jokaisella tilapäisellä tulityöpaikalla työskentelevällä henkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Tilapäisiä tulitöitä esiintyy usein rakennustyömailla, asennus-...
Asbesti- ja haitta-ainekartoittajan kurssi (AHA)
Suomen Turvallisuusasiantuntijat
1 090 EUR + alv 24 %
Useita (5)
AHA-kurssin kesto on kolme päivää ja opetus järjestetään kolmenaperättäisenä päivänä klo 9:00 - 16:00. 1. päivä asbesti ja sen terveysvaikutukset kartoittajan...
Näyttää 1-50 yhteensä 238 tulosta
Näytä kaikki (188) koulutukset

Työturvallisuuskoulutus ennaltaehkäisee tapaturmia

Työturvallisuuskoulutus on ensisijaisen tärkeää monestakin syystä. Pelastuslain mukaan se, joka omistaa rakennuksen tai harjoittaa siellä teollisuus- tai liiketoimintaa, on ensisijaisesti vastuussa kiinteistön turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa niin ennaltaehkäisyä kuin pelastustoimenpiteitä.

Laki määrää myös, että rakennukset ovat suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että onnettomuusriski on mahdollisimman pieni ja että tulipalon sattuessa pelastustoiminta on mahdollista. Jotta nämä määräykset voidaan toteuttaa, on rakennuksessa työskentelevien ihmisten oltava tietoisia määräyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Heidän on myös osattava toimia onnettomuuden sattuessa. Tämän vuoksi kaikenlainen työturvallisuuskoulutus on sekä suositeltavaa että suosittua. 

Työturvallisuuskurssi: Organisaation turvallisuus määräytyy liiketoiminnan mukaan

Liiketoiminnan luonne määrittää sen, minkälaisen turvallisuustason yritys tarvitsee, ja minkälainen työturvallisuuskurssi palvelee sen tarpeita parhaiten. Riski- ja turvallisuuskoulutuksissa käsitellään muun muassa sitä, mikä kaikki voi vaikuttaa organisaation turvallisuuteen.

Erityisen tärkeää on, että organisaation koko henkilöstö tietää, kuinka eri tilanteissa tulee toimia – koulutusten ja toistuvien harjoitusten avulla voidaan ennaltaehkäistä vaarallisia tilanteita sekä minimoida onnettomuuksien kustannuksia.

Paloturvallisuus tärkeää myös työpaikalla

Työturvallisuuskoulutukset kannattaa olla käytynä, koska paloturvallisuus on asia, joka jokaisen tulee ottaa huomioon niin kotona kuin työpaikalla. Palontorjunta käsittää sekä ennaltaehkäisyä että oikeaa osaamista onnettomuuden sattuessa. Yleisten palontorjuntaa käsittelevien kurssien lisäksi järjestetään koulutuksia myös ammattilaisille.

Työturvallisuuskoulutukset

Työturvallisuuskoulutus on syytä käydä, koska työturvallisuus on osa lakimääräistä työsuojelua, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä erilaisia riskejä ja vaaroja, joita työpaikoilla voi sattua. Työsuojelu mahdollistaa näin ollen turvallisen työskentelyn työpaikoilla. Työntekijöiden ammattitaitoon kuuluukin tuntea oman työnsä vaarat ja toimia työssään niin, että onnettomuusriski tulee minimoiduksi.

Työturvallisuuden lisäämiseksi Suomessa otettiin vuonna 2003 käyttöön ns. työturvallisuuskortti. Kortin saa käyttöönsä suoritettuaan hyväksytysti työturvallisuutta käsittelevän kurssin. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Palaa sivun alkuun