Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 yhteensä 34 tulosta
Näyttää 1-20 yhteensä 34 tulosta
12

Sähkötyöturvallisuuskoulutus – löydä omasi ja suorita sähkötyöturvallisuuskortti

Sähkön parissa työskentelevä on tekemisissä elementin kanssa, joka vaatii paljon tietotaitoa ja tarkkaavaisuutta. Tämän takia sähkötyöturvallisuuskortti edellytetään jokaiselta henkilöltä, joka työskentelee sähköalalla. Kortti on uusittava kouluttautumalla viiden vuoden välein, jolloin taataan asiantuntijuuden ajankohtaisuus. Koulutuksia järjestetään runsaasti ympäri Suomea ja usein myös räätälöidysti yrityksen tarpeisiin.

Sähkötöiden turvallisuusvaatimukset on esitetty KTM-asetuksessa 1194/1999, jonka pohjalta on luotu SFS 6002 sähkötyöturvallisuus -standardi. Tämän standardin mukaan jokaiselta sähkön kanssa työskentelevältä vaaditaan sähkötyöturvallisuuskoulutuksen suorittamista ja voimassaolevaa sähkötyöturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskorttien myöntämistä valvoo Työturvallisuuskeskuksen hallituksen tehtävään asettama Työturvallisuuskorttitoimikunta.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus on suunnattu sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttötoiminta, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Päävastuu työpaikan turvallisuudesta on aina työnantajalla. Turvallisuudesta ei pidä koskaan tinkiä ja henkilökunnalle on taattava turvallinen työympäristö, asianmukaiset varusteet ja riittävä koulutus. Työnantaja, sähkötöiden johtaja tai käytönjohtaja vastaa henkilöstön säännöllisestä sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Sähkötyöturvallisuuskortin tarkoitus

Sähkötyöturvallisuuskortti on muiden vastaavien osaamistodistusten tapaan tarkoitettu edistämään turvallisia työskentelytapoja työpaikoilla ja ehkäisemään näin tapaturmia ja muita ongelmatilanteita.

Sähkötyöturvallisuuskortin tavoitteena on siis lyhykäisyydessään parantaa työntekijöiden turvallisuutta. Voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 toimii todistuksena siitä, että tietotaitosi on ajan tasalla, mikä on sähkötöiden tärkein turvallisuustekijä.

Sähkötyöturvallisuus ei ole tärkeää vain sinun itsesi kannalta, vaan työturvallisuuskoulutus lisää koko työyhteisön turvallisuutta, minimoi riskejä ja motivoi työntekijöitä miettimään turvallisia toimintatapoja omassa työssään. Työtapaturmat ovat sekä ikäviä että kalliita, joten sähkötyöturvallisuudesta huolehtiminen todellaa kannattaa.

Mitä sähkötyöturvallisuuskoulutuksessa käsitellään?

Sähkötyöturvallisuus muodostuu oikeista asenteista, suojavarusteista, työvälineistä sekä työskentelytavoista. Sähkötyötä tekevänä olet vastuussa omasta työstäsi ja turvallisen työympäristön luomisessa omalta osaltasi.

Sähkötyöturvallisuuden kannalta on tärkeää, että noudatat vakiintuneita ja turvalliseksi todettuja työtapoja. Poikkeavissa tilanteissa sinun tulee aina arvioida vaaratekijät uudelleen. Työnantajan vastuulla on osoittaa sähköturvallisuustoimien valvoja ja tarvittaessa sähkötöistä on laadittava kirjalliset ohjeet henkilökunnan käyttöön.

Sähkötyöturvallisuuskoulutukseen liittyviä teemoja ovat muun muassa

 • sähkölaitteiston käyttö ja turvallisuus
 • työn vaaratekijöiden arviointi
 • sähkön vaarat ja tapaturmat
 • hätäensiapu
 • työmenetelmät
 • kunnossapitomenettelyt
 • sähköalan töitä koskevat lait, säädökset ja asetukset

Sähkötyöturvallisuuskortin suorittaminen

Sähkötyöturvallisuuskortin suorittamiseen tähtääviä koulutuksia järjestetään runsaasti ympäri Suomen ja ne kestävät yleensä yhden päivän. Useimmat kouluttajat tarjoavat lisäksi räätälöityjä koulutustilaisuuksia ryhmille ja yrityksien työntekijöille.

Yleensä koulutukset sisältävät

 • sähkötyön perusteet, työtä koskevat säädökset ja standardit
 • vaaratekijöiden läpikäyntiä
 • asennusharjoituksia
 • kirjallisen kokeen

Kokeen läpäistyäsi saat todistukseksi osaamisestasi sähkötyöturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: sähköala.fi

Vertaile koulutuksia