🎓 MBA-stipendin hakuaika on auki 16.6. saakka. Lue lisää ja hae »

Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta

Sähkötyöturvallisuuskoulutus – suorita tai uusi sähkötyöturvallisuuskortti | SFS 6002

Sähköalan ammattitaitovaatimusten lisäksi jokaiselta sähkötöitä tekevältä vaaditaan sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002. Sähkötyöturvallisuuskortin voimassaoloaika on viisi vuotta, ja Suomessa sähkötöitä tekevälle henkilölle se on pakollinen. Sähkötyöturvallisuuskoulutuksia järjestetään runsaasti ympäri Suomea ja usein myös räätälöidysti yrityksen tarpeisiin. Työturvallisuuskorttien myöntämistä valvoo Työturvallisuuskeskuksen hallituksen tehtävään asettama Työturvallisuuskorttitoimikunta.

Sähkötyöturvallisuuden vaatimukset

Sähkötyökortti vaaditaan töihin, joissa sähkön vaaroja on läsnä.  Turvallisuusvaatimukset on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016. Asetuksessa on ilmoitettu sähkötöiden pakottavat ”Sähkötyön turvallisen suorittamisen olennaiset turvallisuusvaatimukset”. Nuo vaatimukset tulevat täytetyksi, kun töissä sovelletaan SFS 6002 sähkötyöturvallisuus -standardia. Vaatimukset koskevat sekä työnsä sähköturvallisuuteen opastettavia henkilöitä, että sähköalan ammattihenkilöitä.

Näissä töissä työskenteleviltä vaaditaan työtehtäviinsä (opastettu henkilö ja ammattihenkilö) soveltuva voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen voimassaolon voi osoittaa puhelimensa mobiilikortilla tai muovisella sähkötyöturvallisuuskortilla.

Kuka tarvitsee sähkötyöturvallisuuskorttia?

Sähköasennuksia ja sähkötöitä saavat tehdä sähkötyön ammattilaiset, joilla on oikeus työntekoon. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on suunnattu sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttötoiminta, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Päävastuu työpaikan turvallisuudesta on aina työnantajalla. Turvallisuudesta ei pidä koskaan tinkiä ja henkilökunnalle on taattava turvallinen työympäristö, asianmukaiset varusteet ja riittävä koulutus. Työnantaja, sähkötöiden johtaja tai käytönjohtaja vastaa henkilöstön säännöllisestä sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Sähkötyöturvallisuuskortin tarkoitus

Sähkötyöturvallisuuskortti on muiden vastaavien osaamistodistusten tapaan tarkoitettu edistämään turvallisia työskentelytapoja työpaikoilla ja ehkäisemään tapaturmia sekä muita ongelmatilanteita. Voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 on todistus siitä, että tietotaitosi on ajan tasalla, mikä on sähkötöiden tärkein turvallisuustekijä.

Sähkötyöturvallisuus ei ole tärkeää vain sinun itsesi kannalta, vaan työturvallisuuskoulutus lisää koko työyhteisön turvallisuutta, minimoi riskejä ja motivoi työntekijöitä miettimään turvallisia toimintatapoja omassa työssään. Työtapaturmat ovat ikäviä ja kalliita, joten sähkötyöturvallisuudesta huolehtiminen todella kannattaa.

Mitä sähkötyöturvallisuuskoulutuksessa käsitellään?

Sähkötyöturvallisuus muodostuu oikeista asenteista, suojavarusteista, työvälineistä sekä työskentelytavoista. SFS 6002 koulutuksessa käsitellään sähkön aiheuttamia vaaroja, sähköistä johtuvia tapaturmia ja sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisiä lakeja ja säädöksiä. Sähköturvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan selkeää vastuiden tunnistamista sekä vastuista huolehtimista. Sähkötöitä tekevänä olet vastuussa omasta työstäsi ja turvallisen työympäristön luomisessa omalta osaltasi.

Sähkötyöturvallisuuden kannalta on tärkeää, että noudatat vakiintuneita ja turvalliseksi todettuja työtapoja. Poikkeavissa tilanteissa tai uusia työmenetelmiä käyttäessä, sinun tulee aina arvioida vaaratekijät uudelleen. Työnantajan vastuulla on osoittaa sähköturvallisuustoimien valvoja ja tarvittaessa sähkötöistä on laadittava kirjalliset ohjeet henkilökunnan käyttöön.

Sähkötyöturvallisuuskoulutukseen liittyviä teemoja ovat muun muassa:

 • sähkölaitteiston käyttö ja turvallisuus
 • työn vaaratekijöiden arviointi
 • sähkön vaarat ja tapaturmat
 • hätäensiapu
 • työmenetelmät
 • käyttö- ja kunnossapitomenettelyt
 • sähköalan töitä koskevat lait, säädökset ja asetukset

Sähkötyöturvallisuuskortin suorittaminen

Sähkötyöturvallisuuskortin suorittamiseen tähtääviä koulutuksia järjestetään runsaasti ympäri Suomen ja ne kestävät yleensä yhden päivän. Useimmat kouluttajat tarjoavat lisäksi räätälöityjä koulutustilaisuuksia ryhmille ja yritysten työntekijöille.

Yleensä koulutukset sisältävät

 • sähkötyön perusteet, työtä koskevat säädökset ja standardit
 • vaaratekijöiden läpikäyntiä
 • asennusharjoituksia
 • kysymysten läpikäyntiä
 • kirjallisen kokeen

Kokeen läpäistyäsi saat todistukseksi osaamisestasi sähkötyöturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Voimassaolevan sähkötyöturvallisuuskortin voimassaoloaikaa voi jatkaa sähkötyöturvallisuuden kertauskurssilla. Koulutuksen teemat käsittelevät tiivistetyssä muodossa samoja aiheita kuin päivän mittainen sähkötyöturvallisuuskortti.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: sähköala.fi, tukes.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia