Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Miten työpaikallasi opitaan uutta? 🧩 Vastaa kyselyyn ja voita leffaliput ➡

Näyttää 1-20 koulutusta 22 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 22 tuloksesta
12

Työturvallisuuskortti – työturvallisuutta yhteisille työpaikoille

Turvallisuudesta ei pitäisi koskaan tinkiä ja etenkin työpaikoilla työnantajan tulee taata työturvallisuus jokaiselle työntekijälle. Työturvallisuuskorttien myöntämistä valvoo ja ohjaa Työturvallisuuskorttitoimikunta, joka on Työturvallisuuskeskuksen hallituksen tehtävään asettama.

Mikä on työturvallisuuskortti?

Työturvallisuuskortti on valtakunnallinen menettelytapa, joka on luotu työpaikkojen työturvallisuuden kehittämiseksi. Työturvallisuuskortti ei ole ”pakollinen” esimerkiksi jonkin viranomaistahon puolesta. Sen suorittamista suositellaan kuitenkin vahvasti ja monet työpaikat saattavat edellyttää työntekijöiltään voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. 

Edellyttämisen syy voi olla esimerkiksi, että työnantaja haluaa taata turvallisen työympäristön kaikille työntekijöilleen, minimoida työaikana tapahtuvien tapaturmien määrää ja niistä aiheutuvia kustannuksia tai yritys toimii alihankkijana organisaatiolle, joka edellyttää toimitusketjultaan työturvallisuuteen sitoutumista. Työturvallisuuskortti ei kuitenkaan korvaa työntekijöiden työpaikkakohtaista perehdyttämistä. 

Mikä on työturvallisuuskorttikoulutus?

Työturvallisuuskortin saa hyväksytysti suoritetun työturvallisuuskorttikoulutuksen päätteeksi. Työturvallisuuskorttikoulutus pyrkii nostamaan työyhteisöjen työturvallisuutta, minimoimaan riskejä ja motivoimaan työntekijöitä turvallisuuskysymysten äärelle. Työturvallisuuskorttikoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja työturvallisuuskortti on todistus kokonaisuuden suorittamisesta ja käsiteltyjen asioiden hallitsemisesta. 

Työturvallisuuskorttikoulutuksen ja tentin kokonaiskesto on 8 tuntia ja koe suoritetaan kurssin yhteydessä, koulutuspäivän päätteeksi. Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen kortti täytyy uusia käymällä 8 tunnin mittainen työturvallisuuskorttikoulutus. Työturvallisuuskorttikursseja järjestetään suhteellisen paljon ympäri Suomea, mutta helpoimmalla pääset, kun varaudut kortin uusimiseen hyvissä ajoin.

Koulutus on maksullista ja siitä maksetaan kouluttajan ilmoittama hinta. Hinnat ovat kouluttajakohtaisia, mutta yleisesti koulutusten hinnat liikkuvat 100 euron molemmin puolin.

Työturvallisuuskorttikurssin sisältö

Työturvallisuuskorttikoulutus pyrkii nostamaan työyhteisöjen työturvallisuutta, minimoimaan riskejä ja motivoimaan työntekijöitä turvallisuuskysymysten äärelle. Keskeisiä teemoja ovat:

 • Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
 • Riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
 • Työpaikan kuormitustekijät
 • Perehdyttäminen työtehtäviin
 • Turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä
 • Toiminta onnettomuustilanteissa

Työturvallisuuskorttikoulutuksen päätteeksi pidettävän kokeen kysymykset koskevat kurssilla käsiteltyjä aiheita. Tentin hyväksytystä suorittamisesta myönnetään työturvallisuuskortti. Koulutuksesta on mahdollista saada myös kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä. 

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoite

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.

Kurssin suorittaminen – onnistuuko verkossa ja vierailla kielillä?

Työturvallisuuskortin voi suorittaa nykyisin myös verkkokurssina netissä. Katso lisää täältä.

Suurin osa työturvallisuuskorttikursseista tarjotaan suomeksi. Tarjolla on kuitenkin enenevissä määrin myös englannin kielisiä koulutuksia. Myös esimerkiksi eestin ja puolan kielellä voi suorittaa työturvallisuuskortin. Jos on tarve kouluttaa useita henkilöitä, jotka eivät puhu suomea, kannattaa ottaa yhteyttä työturvallisuuskorttikoulutusta tarjoaviin kouluttajiin ja pyytä tarjousta ryhmäkurssista! Kouluttajat järjestävät usein mielellään tilauksesta koulutuksia. Tällöin kurssi voidaan useimmiten järjestää tilaajan toivomissa tiloissa, esimerkiksi omalla työpaikalla.

Kuka tarvitsee työturvallisuuskortin?

Työturvallisuuskortti soveltuu kaikille ammattiryhmille ja erityisen hyvin teollisuuden ja rakennusalan palveluksessa oleville henkilöille. Se on erityisen yleinen etenkin teollisuuden aloilla, mutta soveltuu yhtä hyvin julkiselle sektorille, telakoille ja monille muille aloille.

Työturvallisuuskortin hankkiminen on työntekijöille vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Suomessa on suhteellisen yleistä, että työnantaja tarjoaa työturvallisuuskortin työntekijöilleen peruskoulutuksena työturvallisuuteen.

Työturvallisuuskortin saamiseen oikeuttavia kursseja löydät tältä sivulta, skrollaa siis ylös tai paina "Palaa sivun alkuun" -nappia ja löydä koulutuksesi!

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia