Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 yhteensä 21 tulosta
  • = Kesäkurssi
Näyttää 1-20 yhteensä 21 tulosta
12

Tieturva 1 ja Tieturva 2

Tieturvakoulutus on tärkeää, koska yleisillä liikenneväylillä työskentely altistaa jatkuvasti liikenteen vaaroille. Toisaalta liikenteen seassa työskentelevät ihmiset haittaavat myös liikennettä ja saattavat aiheuttaa työnteollaan erilaisia vaaratilanteita. Työturvallisuuslainsäädäntö luokitteleekin liikennealueella tehtävän työn vaaralliseksi työksi.

Tieturva 1 -kurssi

Riskit erilaisissa tiellä tehtävissä töissä vaativat työntekijöiltä ja työjohdolta olosuhteiden edellyttämiä taitoja. Alalla voivat työskennellä ja johtaa vain huolelliset ja ammatissaan pätevät henkilöt.

Tieturva 1 on tiellä työskentelyn peruskurssi, jolla Liikennevirasto maanteiden tienpitäjänä pyrkii varmistamaan, että tiellä työskentelevät saavat laadukkaan ja riittävän perehdytyksenliikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin. Tieturva 1 -koulutus parantaa liikenneväylillä työskentelevän ammattitaitoa ja turvallisuutta. 

Liikennevirasto edellyttää, että jokaisella, joka osallistuu yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella tehtävään työhön on suorittanut Tieturva 1 -pätevyyden.

Tieturva 1 -pätevyyden suorittaminen

Tieturva 1 -pätevyyden suorittamisesta myönnetään tieturvakortti. Suorittaminen tapahtuu yksipäiväisellä kurssilla, jonka aikana opiskellaan kurssin sisältöön määritellyt asiat ja suoritetaan kurssikoe. Hyväksytystä suorituksesta saat henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Kursseja tarjotaan runsaasti ympäri Suomen.

Tieturva 2 -kurssi

Tieturva 2 -kurssi on tieturvallisuuden jatkokoulutus. Kurssille voi osallistua vain, jos Tieturva 1 on jo suoritettu. Tieturva 2 -kurssi kestää kaksi päivää ja sen yhteydessä suoritetaan tutkin/koe, jonka suorittamisesta saa Tieturva 2 -kortin.

Kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet muun muassa:

  • tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
  • turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen sekä tarkastusten tuntemiseen
  • Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
  • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Tieturvakoulutus lisää tietämystä liikenneturvallisuudesta

Tieturvakurssi varmistaa sen, että liikennettä ohjataan samalla tapaa tiellä tehtävien töiden yhteydessä, jotta tällaisiin töihin liittyvät riskit pystytään tunnistamaan ja ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti. Samalla lisätään työntekijöiden ja työnjohdon ymmärrystä liikenneturvallisuudesta ja perehdytetään mahdollisiin vaara- ja riskitilanteisiin. 

Tieturvakoulutukset varmistavat työssä vaadittavat taidot

Tieturvakoulutukset on kehitetty varmistamaan liikennealueilla tehtävien töiden vaatimia taitoja, antamaan työn edellyttämää pätevyyttä sekä perehdyttämään näihin taitoihin.

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi. Tieturva 2 on jatkokurssi Tieturva 1:lle, ja se on suunnattu yleisellä tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

Palaa sivun alkuun

Lähde: Liikennevirasto

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Johtamisen erikoisammattitutkint...
Opiskelijatarina: Amiedu

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy yksikönjohtajana toimiva Pinja Marjamäki suoritti sosiaali- ja terveysalalle suunnatun Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää
Kaupan esimiehen EAT:lla varmuut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Tove Fihlström työskentelee Club Managerina Turun keskustan Elixialla. Hän vastaa yksikkönsä toiminnasta ja toimii siellä esimiehenä. Varmuutta esimiestyöskentelyyn hän on saanut kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnosta.

Lue lisää
Laadukasta lähihoitajakoulutusta...
Opiskelijatarina: Amiedu

Asaad Al- Khattab osallistui Amiedussa maahanmuuttajien hoito- ja kasvatusalan ammatilliseen osaamiskartoitukseen ja nyt hänen matkansa jatkuu Amiedulla lähihoitajaopintojen parissa. 

Lue lisää