🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta

Tieturvakoulutus perehdyttää liikenne- ja työturvallisuusriskeihin

Työturvallisuuslainsäädäntö luokittelee liikennealueella tehtävän työn vaaralliseksi työksi. Yleisillä liikenneväylillä työskentely altistaa jatkuvasti liikenteen vaaratekijöille. Toisaalta liikenteen seassa työskentelevät ihmiset haittaavat myös liikennettä ja saattavat työnteollaan aiheuttaa erilaisia riski- ja vaaratilanteita.

Liikenteen aiheuttamien vaarojen lisäksi, tiellä tehtävään työhön liittyy myös monenlaisia työturvallisuuteen liittyviä riskejä, joiden vuoksi yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä edellytetään tiettyjä pätevyysvaatimuksia. 

Mikä on tieturvakoulutus?

Tieturva 1 ja Tieturva 2 ovat koulutusohjelmia, joiden avulla Väylävirasto yleisten teiden pitäjänä pyrkii varmistamaan, että tiellä työskentelevät saavat laadukkaan ja riittävän perehdytyksen liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin. Tieturvakoulutusten tavoitteena on parantaa liikenneväylillä työskentelevän turvallisuutta, lisäämällä tietämystä työn vaaroista sekä siihen sisältyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta.

Väylävirasto edellyttää, että jokainen, joka työskentelee yleisella tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella on suorittanut Tieturva 1 -pätevyyden. Tieturva 2 -pätevyyttä edellytetään henkilöiltä, jotka huolehtivat ja ovat vastuussa liikenne- ja työturvallisuudesta yleisillä teillä, kaduilla tai muilla liikennealueilla. 

Uudistunut Tieturva 1 -koulutus

Tieturva 1 -kurssi on uuden oppimisalustan myötä mahdollista suorittaa ainoastaan verkkokoulutuksena. Tieturva 1 -verkkokoulutus on koulutuksen osallistujille maksuton ja Tieturva 1 -pätevyys on voimassa viisi vuotta koulutuksen suorittamisesta. Koulutuksen käytyäsi, voit joko tulostaa pätevyystodistuksen tai tallentaa sen tietokoneellesi. 

Tieturva 2 -kurssi

Tieturva 2 -kurssi on tieturvallisuuden jatkokoulutus. Kurssille voi osallistua vain, jos Tieturva 1 -kurssi on jo suoritettu. Tieturva 2 -kurssi kestää kaksi päivää ja sen yhteydessä suoritetaan tutkinto, josta osallistuja saa pätevyystodistuksena Tieturva 2 -kortin.

Kurssi on tarkoitettu teiden, katujen tai muiden liikennealueiden liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet muun muassa:

  • Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
  • Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen sekä tarkastusten tuntemiseen
  • Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
  • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Tieturvakoulutus lisää tietämystä liikenneturvallisuudesta

Koulutuksen avulla pyritään lisäämään työntekijöiden ja työnjohdon ymmärrystä työturvallisuudesta sekä teillä tehtävän työn aiheuttamista riski- ja vaaratilanteista, jotta niitä voidaan minimoida ja ennaltaehkäistä mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi koulutuksilla pyritään yhdenmukaistamaan työmaiden välisiä työnohjauskäytäntöjä. 

Tieturvakoulutukset varmistavat työssä vaadittavan päätevyyden

Tieturvakoulutukset on kehitetty varmistamaan, että yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä edellytyt pätevyysvaatimukset täyttyvät ja ne voidaan helposti todistaa pätevyystodistuksen tai tieturvakortin avulla.

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi. Tieturva 2 on jatkokurssi Tieturva 1:lle, ja se on suunnattu yleisellä tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

Palaa sivun alkuun

Lähde: Väylävirasto

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia