Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 yhteensä 20 tulosta
Näyttää 1-20 yhteensä 20 tulosta
 

Tieturvakoulutus – liikenneväylillä työskentely vaatii alan edellyttämää ammattitaitoa

Tieturvakoulutus on tärkeää, koska yleisillä liikenneväylillä työskentely altistaa jatkuvasti liikenteen vaaroille. Toisaalta liikenteen seassa työskentelevät ihmiset haittaavat myös liikennettä ja saattavat aiheuttaa työnteollaan erilaisia vaaratilanteita. Työturvallisuuslainsäädäntö luokitteleekin liikennealueella tehtävän työn vaaralliseksi työksi.

Riskit erilaisissa tiellä tehtävissä töissä vaativat työntekijöiltä ja työjohdolta olosuhteiden edellyttämiä taitoja. Alalla voivat työskennellä ja johtaa vain huolelliset ja ammatissaan pätevät henkilöt.

Tieturva 1 perehdyttää tiellä työskentelyn vaaratekijöihin

Tieturva 1 on koulutusohjelma, jolla Liikennevirasto maanteiden tienpitäjänä pyrkii varmistamaan tiellä työskentelevien perehdytyksen työpaikkansa liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin.

Liikennevirasto edellyttää, että jokaisella, joka osallistuu yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella tehtävään työhön on hallussaan Tieturva-pätevyydet.

Tieturva 1 -koulutus on kehitetty kaikilla yleisillä kaduilla, teillä tai liikennealueilla työtä tekeville henkilöille.

Tieturvakoulutus lisää tietämystä liikenneturvallisuudesta

Tieturvakurssi varmistaa sen, että liikennettä ohjataan samalla tapaa tiellä tehtävien töiden yhteydessä, jotta tällaisiin töihin liittyvät riskit pystytään tunnistamaan ja ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti. Samalla lisätään työntekijöiden ja työnjohdon ymmärrystä liikenneturvallisuudesta ja perehdytetään mahdollisiin vaara- ja riskitilanteisiin. 

Tieturvakoulutukset varmistavat työssä vaadittavat taidot

Tieturvakoulutukset on kehitetty varmistamaan liikennealueilla tehtävien töiden vaatimia taitoja, antamaan työn edellyttämää pätevyyttä sekä perehdyttämään näihin taitoihin.

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi. Tieturva 2 on jatkokurssi Tieturva 1:lle, ja se on suunnattu yleisellä tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Koulunkäyntiavustajaksi oppisopi...
Opiskelijatarina: Amiedu

Suomeen seitsemän vuotta sitten muuttanut Anna Rubanova työskentelee koulunkäyntiavustajana valmistavalla luokalla 1-2 luokkalaisten maahanmuuttajien kanssa. Kun koulun rehtori ehdotti oppisopimusta, Anna innostui heti mahdollisuudesta. 

Koulunkäyntiavustajaksi maahanmuuttajakoulutuksella
Johtamisen erikoisammattitutkint...
Opiskelijatarina: Amiedu

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy yksikönjohtajana toimiva Pinja Marjamäki suoritti sosiaali- ja terveysalalle suunnatun Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää
Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

Lue lisää