Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Näyttää 1-20 koulutusta 42 tuloksesta
  • = Tarjonnassa myös kesällä
Näyttää 1-20 koulutusta 42 tuloksesta

Logistiikkakoulutuksesta apua materiaalivirtojen hallintaan

Logistiikka tarkoittaa valmiutta johtaa ja kontrolloida materiaalivirtoja käsittäen myös resurssi-, informaatio- ja rahavirrat. Logististen ratkaisujen tavoitteena on saavuttaa suurin mahdollinen tehokkuus samalla kun taataan hyvä palvelu ja matalat kustannukset.

Logistiikkakoulutus kannattaa, koska se on yksi merkittävimpiä tekijöitä yrityksen menestyksen kannalta. Jos logistiikkaa hoidetaan hyvin, saadaan esimerkiksi yrityksen kuljetusta ja varastointia tehostettua sekä niiden kustannuksia laskettua – mikä taas vaikuttaa yrityksen talouteen positiivisesti. Kilpailun kasvaessa ja tuotteiden kulkiessa yli kansallisten rajojen se on nykypäivänä alana hyvin merkittävä kasvattaen merkitystään koko ajan.

Logistiikan kurssit ja valmennukset perehdyttävät esimerkiksi varastointi- ja kuljetusalaan. Ne auttavat tehostamaan logistiikan hoitoa ja minimoimaan sen kustannuksia. Logistiikka on myös ala, jonka osaajille on aina kysyntää ja monipuolisia työtehtäviä tarjolla.

Logistiikkakoulutuksen perustasolla selvennetään käsitteet, määritelmät, toimintatavat ja tekniikat. Edistyneemmän tason logistiikkakoulutuksissa voidaan esimerkiksi käydä läpi, kuinka eri materiaalivirtojen liikkeitä suunnitellaan ja lasketaan strategisemmin. Logistiikkakoulutus voidaan jakaa moniin eri osa-alueisiin, kuten esimerkiksi kuljetuslogistiikkaan tai tuotantologistiikkaan.

Logistiikkakoulutus voi käsitellä myös näitä aiheita

Logistiikkakoulutus käsittelee - tai ainakin sivuaa - usein myös seuraavia aiheita: 

  • Tuotantoprosessin kolmas osapuoli (ulkoistaminen)
  • Neljännen osapuolen logistiikka
  • Logistiikka ja juridiikka
  • Logistiikka ja IT
  • Varastointi

Logistiikan koulutusohjelma ja logistiikka-alan koulutus

Logistiikan koulutusohjelma ja logistiikka-alan koulutus yleensäkin antavat mainion perustan ymmärtää alaan liittyvät lainalaisuudet. Järkevästi toteutetut logistiset ratkaisut parantavat jokaisen liiketoiminnan kannattavuutta ja antavat parhaassa tapauksessa kilpailullisen etulyöntiaseman markkinoilla. 

Logistiikan parissa työskentelevien henkilöiden voi olla täysin perusteltua käydä päivittämässä osaamistaan alan kursseilla, koska tämän päivän työelämässä menestyminen vaatii itsensä kehittämistä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yritysten siirtäessä tuotantoaan yhä agressiivisemmin ulkomaille on lupa odottaa, että logistiikka-ala elää vahvasti tulevina vuosina.

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Johtamisen erikoisammattitutkint...
Opiskelijatarina: Amiedu

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy yksikönjohtajana toimiva Pinja Marjamäki suoritti sosiaali- ja terveysalalle suunnatun Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää
Koulunkäyntiavustajaksi oppisopi...
Opiskelijatarina: Amiedu

Suomeen seitsemän vuotta sitten muuttanut Anna Rubanova työskentelee koulunkäyntiavustajana valmistavalla luokalla 1-2 luokkalaisten maahanmuuttajien kanssa. Kun koulun rehtori ehdotti oppisopimusta, Anna innostui heti mahdollisuudesta. 

Koulunkäyntiavustajaksi maahanmuuttajakoulutuksella
Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

Lue lisää