Mentorointikoulutuksella tukea uralle

Mentorointi kehittää ammatillisesti Mentorointi, työnohjaus ja valmennus pyrkivät kaikki siihen, että tietoa välitetään kokeneemmalta taholta kokemattomammalle. Jos olet siirtymässä työelämään tai harkitset uranvaihtoa, on suositeltavaa hankkia itselleen mentori. Mentorin avulla voit kiertää ne sudenkuopat, joihin hän on jo astunut. Valitse itsellesi kuopaton tie!
Suodata
Koulutusala
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Mainokset

Suositut koulutusalat

Opiskelijakokemukset

Mentorointikoulutuksesta aktorin uraan vauhtia

Mentorilta saatu neuvonta ja ohjaus ovat elintärkeitä työuraa aloitteleville aktoreille. Tiedon ja osaamisen siirtäminen kokeneelta ammattilaiselta uraansa aloitteleville opettaa käytännön asioita. Käsiteltävät asiat liittyvät myös mentorointiparin yhteisen alan työelämävalmiuksiin. Ammattitaidon salat avautuvat kahdenkeskisillä keskusteluilla.

Mentoroinnin avulla aktorin työuran alkua selkeytetään ja työssä menestymistä vahvistetaan. Aktorin on tosissaan mietittävä omia osaamisalueitaan, tulevaisuuden suunnitelmiaan tai kehittämistä vaativia piirteitä, koska näistä asioista mentorointikeskustelut käsittelevät. Mentorointi lisää itsensä tuntemusta ja halua kehittyä oman alansa ammattilaiseksi.

Mentorin kautta saatavat verkostot ja kontaktit ovat kullanarvoisia uraansa aloittelevalle aktorille. Tutustuminen mahdollisiin tuleviin työnantajiin ja oman alan yrityksiin vahvistavat uskoa omaan tulevaisuuteen ja osaamiseen.

Merkittävin aktorin saama hyöty on niin sanottu hiljainen tieto, jonka mentori välittää työelämästä. Hiljaista tietoa ei opeteta kouluissa eikä siitä kirjoiteta kirjoissa, vaan se on omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa, mikä on olemassa vain alalla pitkään olleella henkilöllä.

Mentori saavana osapuolena

Tuntuu uskomattomalta, että niin useat kokeneet asiantuntijat haluavat vapaaehtoisesti antaa aikaansa ja työpanostaan nuorten ohjaamiselle. Tavallaanhan he kouluttavat kilpailijoita itselleen. Täytyy siis olla olemassa jokin erityinen syy, miksi niin monet asiantuntijat lähtevät mukaan mentorointiohjelmiin.

Mentorointi ei ole vain yksisuuntaista antamista ohjaajalta ohjattavalle, vaan tämä menetelmä hyödyttää molempia osapuolia. Samalla kun aktori saa tietoa työelämästä, tietystä yrityksestä tai alasta, mentori saa uusia ideoita ja näkökulmia omaan työhönsä.

Mentoreina tai ohjaajina toimineet henkilöt sanovat, että ohjaamalla muiden työuraa he myös joutuvat itse miettimään omaa työtään ja osaamistaan. Tämän jälkeen on paljon helpompi miettiä, onko oma toiminta yhä tavoitteellista ja suunta oikea.

Toinen hyöty on se, että mentoroinnin avulla mentori ymmärtää paremmin nuorten kohtaamat ongelmat. Tällä tavoin säilyy kosketus siihen, millainen työelämä on nuoren silmistä katsottuna. Yhteydet käytännön yrityselämään pysyvät virkeinä, kun tutustuu siihen uudestaan yhdessä ohjattavan kanssa.

Ohjaajan ja ohjattavan välisessä yhteistyössä syntyy helposti paljon uusia ideoita ja innovaatioita, koska nuoruuden innokkuus ja kokemus yhdistyvät luottamuksellisella tavalla. Lisäksi mentorointi auttaa kehittämään esimiestaitoja, koska juuri opastaminen, tuen antaminen ja ohjaaminen ovat esimiehenä toimimiseen tarvittavia ominaisuuksia.

Mentori tutustuu samalla myös tulevaisuuden työntekijöihin, osaajiin, jotka pian hallitsevat työelämässä. Saattaa jopa tulla vastaan tilanne, jolloin ohjaajana toiminut henkilö työllistää itsensä ohjattavan kautta.

On olemassa paljon erilaisia koulutuksia mentoriksi haluaville. Edellä mainitut positiiviset puolet takaavat sen, että mentorointiprosessi ei ole hukkaan heitettyä aikaa. Työnohjauksen avulla kehittää sekä ohjattavaa että itseään ammatillisesti.

Valitse itsellesi sopiva malli

Perinteisesti mentorointi tapahtuu kahdenkeskisissä tapaamisissa, jossa ohjaaja ja ohjattava keskustelevat. Tämä muoto on saanut rinnalleen monenlaisia erilaisia tapoja, joista voi valita itselleen parhaiten sopivan muodon.

On esimerkiksi olemassa ammattimaista mentorointia, joka pääasiassa kohdistuu yritysmaailmaan. Tällöin ohjattavana oleva henkilö ja hänen yrityksensä saavat asiantuntijan ja hänen osaamisensa käyttöönsä tietyksi ajaksi.

Joissakin tapauksissa mentorointi voi tapahtua ryhmissä, joiden kokoonpanot vaihtelevat. Myös mentoroinnin kestot vaihtelevat. Ne voivat joskus kestää vain tietyn projektin ajan. Viime aikoina nopeasti yleistynyt verkkomentorointi tapahtuu internetin välityksellä. Tässä mallissa hyödynnetään sähköisiä toimintaympäristöjä sekä verkkopohjaisia palveluja keskustelujen välineinä.                     

Nykyaikana mentorointi saattaa tietoisestikin olla käänteistä. Esimerkiksi yritysten sisällä tapahtuvat ohjaukset ovat tiedon siirtämistä nuorelta vanhemmalle. Tietyissä tapauksissa nuori on hankkinut uusimman tiedon koulusta, jonka hän sitten välittää eteenpäin työpaikallaan.