Näyttää 1-20 koulutusta 101 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 101 tuloksesta
1
2
3
4
...
6

Työsuojelukoulutus auttaa tekemään konkreettista työtä kaikkien eduksi – tehokkaasti

Työsuojelun koulutuksissa paneudutaan työsuojelun eri osa-alueisiin, kuten työn vaarojen arviointiin, työterveyshuollon järjestämiseen, työhön perehdyttämiseen sekä työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen. Työsuojelulla ehkäistään työstä ja työoloista aiheutuvia vaaroja työpaikoilla. Vaarojen sijaan työn tulisi edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Tämä on työsuojelun ydintä!

Työsuojeluun läheisesti liittyviä termejä ovat esimerkiksi turvallisuusjohtaminen, työturvallisuus ja työhyvinvointi. Työnantajan ja työntekijöiden on yhteisesti ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Työnantaja vastaa vaarojen arvioinnista ja työn jatkuvasta tarkkailusta sekä tarvittavista kehittämistoimista. Työsuojelua toteuttaa eturintamassa työsuojeluorganisaatio ja kaikki työsuojeluun liittyvä toiminta pohjaa organisaation turvallisuuskulttuuriin. Sen toteutuminen organisaation arjessa edellyttää kaikkien sitoutumista turvallisuustoimintaan – ja tietysti koulutettua, valistunutta ja osaavaa henkilöstä.

Työsuojelukoulutus – puhtia työsuojelutoimintaan

Työsuojeluhenkilöstön on tärkeää olla tehtäviensä ja vastuidensa tasalla. Työsuojelukoulutuksissa voit päivittää tietojasi työsuojeluun liittyvästä lainsäädännöstä. Kouluttautumalla pidät tietosi ajan tasalla ja pystyt vastaamaan sinulta ja organisaatioltanne vaadittuihin asioihin. Tämä pitää olla kunnossa jo työsuojeluviranomaisten suorittaman valvonnankin vuoksi. Valvonnassa korostuvia teemoja voivat olla esimerkiksi työurien pidentäminen, työsuhteen minimiehtojen toteutuminen ja harmaan talouden torjunta. Näihin pääset syventymään työsuojelun koulutuksissa.

Mitä työsuojelukoulutuksissa voi oppia?

Työsuojelukoulutusten aiheita voivat olla esimerkiksi:

 • Työsuojeluvaltuutetun koulutus (työsuojeluvaltuutetun työnkuva, tiedot ja taidot)
 • Työsujelupäällikkökoulutus, esimerkiksi: Työsuojelupäällikön peruskurssi, Työsuojelupäällikön perustieto ja Työsuojelupäällikkökurssi TSPK
 • Työhyvinvointiin liittyvä työsuojelulainsäädäntö
 • Työyhteisön toiminta työhyvinvoinnin kehittämiseksi
 • Työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen
 • Riskien arvioinnin koulutus
 • Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhaisen tuen malli

Ikääntyvän työvoiman työkyvyn, työmotivaation ja uudistumisvalmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen on suuri kansallinen haaste. Niistä puhutaankin työsuojelun koulutuksissa enenevissä määrin.

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi sopii työsuojeluhenkilöstölle, esimiehille ja tarvittaessa muullekin henkilöstölle. Työsuojelun peruskursseilla käydään läpi mm:

 • työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta
 • työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • terveyden ja turvallisuuden osa-alueet
 • työkuormituksen hallinta ja työkyvyn edistäminen
 • työsuojelun kehittäminen

Työsuojelukoulutuksia järjestetään myös eri toimialoille esimerkiksi:

 • autoalan työsuojelukoulutus
 • asiantuntija- ja toimistotyön työsuojelukoulutus
 • sosiaali- ja terveysalan työsuojelukoulutus
 • ilmailualan työsuojelukoulutus
 • seurakuntien työsuojelukoulutus
 • teollisuuden alojen työsuojelukoulutus
 • merenkulkualan työsuojelukoulutus
 • kunta-alan työsuojelukoulutus
 • rakennusalan työsuojelukoulutus
 • kuljetus- ja logistiikka-alan työsuojelukoulutus
 • yksityisten palvelualojen työsuojelukoulutus

Työsuojeluvaltuutetun koulutus

Työsuojeluvaltuutettu on työpaikan työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa heitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutetun koulutus perehdyttää siihen, mitä työsuojeluvaltuutetun työnkuvaan kuuluu. Koulutuksessa sisäistät rooliin edellyttämät tiedot ja taidot.

Työsuojelupäällikön koulutus

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. Työnantaja voi hoitaa työsuojelupäällikön vastuut itse tai nimetä tehtävään erillisen edustajan. Työsuojelupäällikön täytyy tuntea työpaikan olosuhteet ja olla riittävän pätevä tehtävään.

Työsuojelupäällikön koulutus tarjoaa kaikki tarvittavat perustiedot työsuojelupäällikön tehtävän hoitamiseen. Päätavoitteena kursseilla on yleensä sisäistää, mitkä ovat työturvallisuuslain, työsuojelun valvontalain ja työterveyshuoltolain vaatimukset työsuojeluun ja turvallisuuteen työpaikalla liittyen Työsuojelupäällikkökoulutus antaa pohjan arvioida ja kehittää työtoimintoja ja työpaikkaa työsuojelun lähtökohdista.

Työsuojelupäällikön peruskurssi soveltuu yleensä nimestään huolimatta kaikille työsuojelun asiantuntijoille.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Työturvallisuuskeskus, Työsuojelu.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia