Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 yhteensä 21 tulosta
Näyttää 1-20 yhteensä 21 tulosta
12

Työsuojelu on konkreettista työtä kaikkien eduksi

Työsuojelun koulutuksissa paneudutaan työsuojelun eri osa-alueisiin, kuten työn vaarojen arviointiin, työterveyshuollon järjestämiseen, työhön perehdyttämiseen sekä työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen. Työsuojelulla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla työpaikalla pyritään ehkäisemään työstä ja työoloista aiheutuvia vaaroja. Vaarojen sijaan työn tulisi edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Tämä on työsuojelun ydintä!

Työsuojeluun läheisesti liittyviä termejä ovat esimerkiksi turvallisuusjohtaminen, työturvallisuus ja työhyvinvointi. Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Työnantaja vastaa vaarojen arvioinnista ja työn jatkuvasta tarkkailusta sekä tarvittavista kehittämistoimista. Työsuojelua toteuttaa eturintamassa työsuojeluorganisaatio ja kaikki työsuojeluun liittyvä toiminta pohjaa organisaation turvallisuuskulttuuriin. Sen toteutuminen organisaation arjessa edellyttää kaikkien sitoutumista turvallisuustoimintaan.

Työsuojelun koulutus – puhtia työsuojelutoimintaan

Työsuojeluhenkilöstön tulee olla tehtäviensä ja vastuidensa tasalla. Työsuojelukoulutuksissa päivitetään lainsäädännön ja sopimusten muuttuneet kohdat ja arvioidaan niiden vaikutuksia työsuojelutyöhön. Työsuojeluviranomaiset valvovat työsuojelun periaatteiden toteutumista. Valvonnassa korostuvat erityisesti sellaiset teemat kuin työurien pidentäminen, työsuhteen minimiehtojen toteutuminen ja harmaan talouden torjunta.

Työsuojelukoulutusten aiheita voivat olla esimerkiksi:

  • Työsuojeluvaltuutetun koulutus (työsuojeluvaltuutetun työnkuva, tiedot ja taidot)
  • Työsujelupäällikön koulutus
  • Työhyvinvointiin liittyvä työsuojelulainsäädäntö
  • Työyhteisön toiminta työhyvinvoinnin kehittämiseksi
  • Työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen
  • Riskien arvioinnin koulutus
  • Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhaisen tuen malli

Ikääntyvän työvoiman työkyvyn, työmotivaation ja uudistumisvalmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen on suuri kansallinen haaste. Niistä puhutaankin työsuojelun koulutuksissa enenevissä määrin.

Työsuojelupäällikön koulutus

Työsuojelupäällikkö huolehtii työpaikalla työsuojelun järjestämisestä. Työsuojelupäällikön koulutus tarjoaa kaikki tarvittavat perustiedot työsuojelupäällikön tehtävän hoitamiseen. Lisäksi tavoitteena on sisäistää, mitkä ovat työturvallisuuslain, työsuojelun valvontalain ja työterveyshuoltolain vaatimukset työsuojeluun ja turvallisuuteen työpaikalla liittyen. Koulutus antaa myös pohjan arvioida ja kehittää työtoimintoja ja työpaikkaa työsuojelun lähtökohdista.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: TTK, Työsuojelu.fi

Vertaile koulutuksia