Koulutus
4,8 (8 Arvioinnit)

Asiantuntijan myyntivalmennus (1pv)

Brik, paikassa Espoo (+2 sijaintia)
Kesto
1 päivä
Hinta
690 - 790 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
14 toukokuuta, 2024 (+3 toteutusta)
Toteutustapa
Tilauskoulutus, Lähiopetus, Etätoteutus
Kesto
1 päivä
Hinta
690 - 790 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
14 toukokuuta, 2024 (+3 toteutusta)
Toteutustapa
Tilauskoulutus, Lähiopetus, Etätoteutus
alkaen 690 EUR + alv 24 % / osallistuja

Asiantuntijan myyntivalmennus (1pv)

Nainen tekee töitä tietokoneen edessä.

Osaatko myydä omaa osaa­mistasi tehok­kaasti? Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä, ja käymme läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaihe vaiheelta. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä niin myyjän kuin ostajankin näkökulmasta. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
 • Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
 • Tunnistat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin eri vaiheet
 • Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa ja opit käymään tulok­sel­lisia myyn­ti­kes­kus­teluja
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myyn­ti­työssä
 • Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Seuraavat toteutukset

Tulossa 3 toteutusta

14 toukokuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Espoo

11 kesäkuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa

Pyydä tarjousta

 • Tilauskoulutus
 • Suomi

Kohderyhmä

Tuotepäälliköille, projektipäälliköille ja muille asiantuntijoille suunnattu käytännönläheinen myyntivalmennus, joka vahvistaa osallistujien asiantuntijapalveluiden myyntitaitoja.

Aikataulu

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Millainen on hyvä asian­tuntija-myyjä?

 • Arvo­myynnin peri­aatteet
 • Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa
 • Ostajan näkö­kulman ymmär­tä­minen
 • Palve­luiden myynnin erityis­piirteet

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen itsear­vioin­ti­tehtävä

10:00 Tauko

10:15 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet

 • Myyn­tityön suun­nittelu
 • Asia­kas­lu­pauksen määrit­tä­minen
 • Asia­kas­kon­taktien luominen
 • Tehokas pitchaus – ensim­mäiset tärkeät minuutit
 • Asiakkaan luot­ta­muksen voit­ta­minen
 • Kysy­mys­tek­niikat ja aktii­vinen kuuntelu

12:00 Lounas

13:00 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet jatkuu…

 • Ratkaisun tuot­ta­minen ja tarjouksen laati­minen
 • Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
 • Vasta­väit­teiden käsittely ja muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
 • Hinnoittelu, hinnan myyminen ja kaupan klousaus
 • Palvelun tuot­ta­minen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syyden varmis­ta­minen
 • Asia­kas­suhteen jatku­vuuden turvaa­minen

14:15 Kahvi

14:30 Oman myyn­ti­osaa­misen hiominen

 • Itse­luot­tamus myyn­ti­työssä
 • Oman osaa­misen kiteyt­tä­minen
 • Miten asiakas suhtautuu asian­tun­tijaan?
 • Oman osaa­misen vakuuttava myyminen
 • Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

15:30 Koulutuspäivä päättyy

Koulutuspaikka

Life Science Center, Keilaranta 10-18, Espoo.

Kouluttaja

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Asiantuntijamyynti
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Yritystalous
 • Tiimityö
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kustannukset

Hinta 790 € + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.

Brik sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Asiantuntijan myyntivalmennus (1pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Brik
Keilaranta 12
02150 Espoo

Brik on vaikuttavin lähijohtamisen valmentaja!

Erityisosaamisemme muodostuu ajattelun konkreettisesta ja käytännönläheisestä haastamisesta fasilitointitekniikoiden avulla. Haastamisemme pohjautuu suomalaisen työelämän haasteiden syvälliseen ja ajantasaiseen ymmärrykseen sekä vankkaan kokemukseen ihmislähtöisen johtamisen kehittämisestä. Kahdenkymmenen toimintavuotemme aikana olemme kouluttaneet yli 7000 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntijaa sadoista eri toimialoilla toimivista organisaatiosta....

Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Arvioinnit

Keskiarvo: 4,8

Perustuu 8 arviointiin
Kirjoita arviointi
5/5
Jani Simmala
28 marras 2023

Todella hyvä läpikäynti käsiteltävästä asiasta.

5/5
Osallistuja
28 marras 2023

Koulutus oli erittäin hyvä, sen rakenne oli looginen ja hyödyllinen. Jari oli loistava kertomaan asiantuntijan myyntiprosessista. Sain paljon ajateltavaa ja ideoita miten kehitt...

Näytä lisätiedot
5/5
Mikko Koskinen
13 marras 2023

Kiitos tosi hyvästä ja intensiivisestä valmennuksesta!

Sponsoroitu