Koulutus
4,3 (7 Arvioinnit)

Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

Quality Knowhow Karjalainen Oy, paikassa Lahti (+1 sijaintia)
Kesto
5 päivää
Hinta
2 900 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
Sopimuksen mukaan (+2 toteutusta)
Toteutustapa
Tilauskoulutus, Lähiopetus
Kesto
5 päivää
Hinta
2 900 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
Sopimuksen mukaan (+2 toteutusta)
Toteutustapa
Tilauskoulutus, Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

Mallinna prosessit tehokkaasti ja oikein Minitabilla!


Haluatko oppia lisää Minitabin mahdollisuuksista? Minitab mahdollistaa helposti ja tehokkaasti monimutkaisten laskentojen toteuttamisen. Sen vuoksi tarjoamme kurssin: Minitab Advance - edistykselliset menetelmät.

Kaiken kaikkiaan viisi päivää lisää Minitab-koulutusta. Kokonaispaketti koostuu kahdesta jaksosta, joiden välissä tehdään välityö, jossa opittua sovelletaan oman yrityksen dataan. Voit halutessasi osallistua myös yksittäisiin päiviin.

Minitab-koulutuksen tavoitteet:

  • Opettaa, kuinka käytetään Minitab-ohjelmaa erikoisdatan analysointiin
  • Kuinka käytetään ohjelmaa erilaisten datojen ja tilanteiden analysointiin kuten aikasarjat, binääri ja kategoriadata, koedata, luotettavuusdata jne.
  • Kertoa lyhyesti erityisdatan analyysiperiaatteet
  • Esittää lukuisilla käytännön esimerkeillä ja harjoituksilla datan analyysiä
  • Edesauttaa dataperusteista ongelmanratkaisua kuten Six Sigma

Koulutus koostuu erilaisista teoriaosuuksista ja Minitabilla laskettavista käytännön esimerkeistä. Koulutuksen pääpaino on ohjelman käytössä ja sillä tehtävien analyysien toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä yritystoimintaan liittyviä esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa.

Sisältö

Minitabin Advance -kurssi laajentaa tilastomatemaattisten menetelmien teoreettista ja käytännön osaamista. Kurssi täydentää aikaisemmin pidettyjä Minitab-kursseja.

1. Päivä, Data-analyysi edistyneillä regressioilla

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana tutustutaan erilaisiin yrityksissä käytettäviin datoihin ja niiden analysointiin sekä laajennetaan juurisyy- eli regressioanalyysin osaamista logistiseen regressioon. Logistista regressiota tarvitaan analysoitaessa erilaista nominaali-, binääri- (hyvä-huono) ja luokkadataa, esimerkiksi myynti- ja markkinointidataa sekä reklamaatioita.

2. päivä, Aikasarjat ja ennustaminen

Toinen koulutuspäivä keskittyy laajentamaan tilastollisten analyysityökalujen osaamista. Päivän aikana tutustutaan aikasarjaanalyysiin, jolla voidaan ennustaa kysyntää, myynnin kehitystä, varaosien kulutusta, sesonkien käyttäytymistä, matkustajamääriä jne. Lisäksi opetellaan analysoimaan dataa käyttäen yleistä lineaarista mallia, joka on pohjana esimerkiksi regressio- ja varianssianalyysille, joita käytetään koesuunnittelussa. Osaamista laajennetaan myös epäparametrisilla testeillä eli jakaumien vertailu tilanteessa, jossa jakaumat eivät ole normaaleja (vrt. t-testit).

3. Päivä, Tilastolliset monimuuttujamenetelmät

Kolmas päivä keskittyy tilastomatemaattisiin monimuuttujamenetelmiin. Tilastomatemaattisilla monimuuttujamenetelmillä pyritään esimerkiksi tiivistämään laajan aineiston informaatiota tai ryhmittelemään havaintoja samankaltaisiin ryhmiin. Tyypillisiä tilanteita sellu- ja paperitehtaat, palveluprosessit jne. Lisäksi tutustutaan moniulotteiseen normaalijakaumaan ja sen testaamiseen. Useat monimuuttujamenetelmät olettavat datan noudattavan moniulotteista normaalijakaumaa.

4. päivä, Lineaari- ja epälineaarimallit optimoinnissa

Neljännen koulutuspäivän aikana keskitytään kehittyneisiin teollisuudessa käytettyihin koesuunnittelun menetelmiin, kuten toisen asteen malleihin eli vastepintamenetelmään. Päivän tavoitteena on täydentää teollisen koesuunnittelun osaamista.

5. Päivä, Luotettavuuden analysointi

Viides koulutuspäivä keskittyy luotettavuustekniikan perusteisiin ja luotettavuusdatan analysointiin. Luotettavuustekniikka on yksi keskeisistä riskihallinnan menetelmistä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin luotettavuudessa käytettäviin jakaumiin.

MINITAB -koulutusta järjestetään myös yrityskohtaisena koulutuksena. Täyttämällä alla olevan yhteydenottopyynnön saat » lisätietoa räätälöidystä Minitab-koulutuksesta.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Sopimuksen mukaan

  • Lähiopetus
  • Lahti

Sopimuksen mukaan

  • Tilauskoulutus
  • Suomi

Kohderyhmä

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä kannettava tietokone, jossa on asennettuna, joko Minitab-ohjelma tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää maksutonta 14 päivän kokeiluversiota, joka on aikarajoitettu mutta täysversio ohjelmasta.

Minitab-ohjelmaa ja kokeiluversiota saa maksutta QKK:sta tai laatutieto.fi -verkkokaupasta. Ohjelman ja sen kokeiluversion löydät nettikaupastamme osoitteesta qkk.fi/kauppa.

Suositeltavaa on, että opiskelijalla on Minitab-ohjelmiston perustaidot hallussa tai hän on osallistunut Minitabin perusteet -koulutukseen

Kurssiohjelma

1. Päivä, Data-analyysi edistyneillä regressioilla

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Datan kerääminen ja eri datatyypit (epäjatkuva / jatkuva)
Datan luokittelua
Erilaisia epäjatkuvia ja jatkuvia jakaumia
Datan muunnokset
12:00 Lounas
12:45 Mikä on regressio?
Logistinen regressio
Nominaali
Ordinaali
Binääri
Käytännön esimerkit Minitabilla analysoiden
Datan analysointi tilanteessa, jossa vaste / ulostulo ei ole
jatkuva vaan esim. binäärinen (hyvä-huono)
14:00 Kahvi
14:30 Logistinen regressio jatkuu
16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

2. päivä, Aikasarjat ja ennustaminen

08:30 Aikasarjat ja niiden analysointi
Trendin analysointi
Kausivaihtelun analysointi
ARIMA -mallin teoria ja sovitus
09:30 Kahvi
09:45 Käytännön esimerkki Minitabilla analysoiden
12:00 Lounas
12:45 Yleinen lineaarinen malli
Mallin sovitus Minitabilla
Ryhmätyö: Datan keräys ja sen analysointi Minitabilla
14:00 Kahvi
14:15 Epäparametriset testit
Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi
Mann-Whitneyn U-testi, Kruskall-Wallisin testi
16:00 Keskustelu ja päivän päätös

3. Päivä, Tilastolliset monimuuttujamenetelmät

08:30 Moniulotteinen normaalijakauma
Moniulotteisen normaalijakauman testaaminen
09:30 Kahvi
09:45 Pääkomponenttianalyysi
Minitabin käyttö pääkomponenttianalyysissä
Datan keskeiset piirteet esiin hävittämättä informaatiota
Alkuperäisen datan muuttujien määrän vähentäminen
12:00 Lounas
12:45 Faktorianalyysi
Klusterianalyysi eli ryhmittelyanalyysi
Ryhmitellään havaintoja tai muuttujia mahdollisimman samankaltaisiin ryhmiin.
14:00 Kahvi
14:30 Diskriminanttianalyysi eli erotteluanalyysi
Mikä parhaiten erottaa tunnetut ryhmät toisistaan?
16:00 Keskustelu ja päivän päätös

Välityö

Analysoi vähintään kolmella eri tavalla yrityksesi dataa.

4. päivä, Lineaari- ja epälineaarimallit optimoinnissa

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Kertaus edellisestä jaksosta
09:30 Välitöiden esittely ja purku
10:00 Johdatus koesuunniteluun ja sen keskeisiin periaatteisiin
Käytännön koe
12:00 Lounas
12:45 Lineaariset ja epälineaariset koesuunnitelmat
Vastepintamenetelmä ja Central Composite Design
14:00 Kahvi
14:45 Vastepintamenetelmäkokeen analysointi
Käytännön koe ja analysointi
16:00 Keskustelu ja päivän päätös

5. Päivä, Luotettavuuden analysointi

08:30 Johdatus luotettavuustekniikkaan
Luotettavuuden malli
MTTF
MTBF
Sensurointi
09:30 Kahvi
09:45 Luotettavuudessa käytetyt jakaumat
Luotettavuudessa käytetyt parametrisovitukset
12:00 Lounas
12:45 Regressioanalyysi luotettavuustekniikassa
Luotettavuuden parantaminen
Cox-regressio
14:00 Kahvi
14:30 Kiihdytetty elinajan testaus
Esimerkki: Kiihdytetyn elinajan
testauksesta käytännössä
Loppukeskustelu
16:00 Kurssin päätös

Kurssipaikka

Sibeliustalo, Lahti

Koulutuspäiviin mahdollista osallistua myös etänä Teamsin välityksellä.

Kouluttaja


Kimmo Liuksiala
Quality Knowhow Karjalainen Oy

Kustannukset

Osallistumismaksu kaikista viidestä päivästä on 2900 euroa + Alv 24 %. Yksittäiset koulutuspäivät ovat 680 euroa + Alv 24 %. Hintoihin sisältyy lounas- ja kahvitarjoilut, koulutusmateriaalit sekä harjoitustiedostot muistitikulla.

Pyydä tarjous räätälöidystä koulutuksesta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Quality Knowhow Karjalainen Oy sosiaalisessa mediassa

Quality Knowhow Karjalainen Oy
Tyyrpuurinkatu 5 A 15
15140 Lahti

Osaaminen on tämän päivän energiaa

Kaikki Quality Knowhow Karjalainen Oy:n koulutukset ovat tarjolla myös etätoteutuksena tai hybridimallina. Quality Knowhow Karjalainen Oy tarjoaa asiakkailleen koulutusta ja konsultointia tuotteiden ja toimintaprosessien laadunparantamiseen sekä välittää laatutekniikan kirjoja, ohjelmistoja ja demonstraatiovälineitä. Quality Knowhow Karjalainen Oy on perustettu vuonna 1997...

Lue lisää kouluttajasta Quality Knowhow Karjalainen Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Arvioinnit

Keskiarvo: 4,3

Perustuu 7 arviointiin
Kirjoita arviointi
5/5
Koulutukseen osallistunut
26 syys 2022
Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

Erittäin tyytyväinen olen.

5/5
JHy
17 marras 2015
Minitab Advance
4/5
Kimmo
16 marras 2015
Minitab Advance

Ehkä 1 päivä lisää kestoa olisi ok.

Sponsoroitu