Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

Quality Knowhow Karjalainen Oy
Yhteenveto
5 päivää
2 900 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Lahti, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Lahti
Sopimuksen mukaan 
2 900 EUR
Suomi
Sopimuksen mukaan 
2 900 EUR

Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit

Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit | Quality Knowhow Karjalainen Oy

Mallinna prosessit tehokkaasti ja oikein Minitabilla!

Haluatko oppia lisää Minitabin mahdollisuuksista? Minitab mahdollistaa helposti ja tehokkaasti monimutkaisten laskentojen toteuttamisen. Sen vuoksi tarjoamme kurssin: Minitab Advance - edistykselliset menetelmät.

Kaiken kaikkiaan viisi päivää lisää Minitab -koulutusta. Kokonaispaketti koostuu kahdesta jaksosta, joiden välissä tehdään välityö, jossa opittua sovelletaan oman yrityksen dataan. Voit halutessasi osallistua myös yksittäisiin päiviin.

Minitab-koulutuksen tavoitteet:

  • Opettaa, kuinka käytetään Minitab 17 -ohjelmaa erikoisdatan analysointiin
  • Kuinka käytetään ohjelmaa erilaisten datojen ja tilanteiden analysointiin kuten aikasarjat, binääri ja kategoriadata, koedata, luotettavuusdata jne.
  • Kertoa lyhyesti erityisdatan analyysiperiaatteet
  • Esittää lukuisilla käytännön esimerkeillä ja harjoituksilla datan analyysiä
  • Edesauttaa dataperusteista ongelmanratkaisua kuten Six Sigma

Koulutus koostuu erilaisista teoriaosuuksista ja Minitabilla laskettavista käytännön esimerkeistä. Koulutuksen pääpaino on ohjelman käytössä ja sillä tehtävien analyysien toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä yritystoimintaan liittyviä esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa.

Sisältö

Minitabin Advance -kurssi laajentaa tilastomatemaattisten menetelmien teoreettista ja käytännön osaamista. Kurssi täydentää aikaisemmin pidettyjä Minitab -kursseja.

1. Päivä, Data-analyysi edistyneillä regressioilla

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana tutustutaan erilaisiin yrityksissä käytettäviin datoihin ja niiden analysointiin sekä laajennetaan juurisyy- eli regressioanalyysin osaamista logistiseen regressioon. Logistista regressiota tarvitaan analysoitaessa erilaista nominaali-, binääri- (hyvä-huono) ja luokkadataa, esimerkiksi myynti- ja markkinointidataa sekä reklamaatioita.

2. päivä, Aikasarjat ja ennustaminen

Toinen koulutuspäivä keskittyy laajentamaan tilastollisten analyysityökalujen osaamista. Päivän aikana tutustutaan aikasarjaanalyysiin, jolla voidaan ennustaa kysyntää, myynnin kehitystä, varaosien kulutusta, sesonkien käyttäytymistä, matkustajamääriä jne. Lisäksi opetellaan analysoimaan dataa käyttäen yleistä lineaarista mallia, joka on pohjana esimerkiksi regressio- ja varianssianalyysille, joita käytetään koesuunnittelussa. Osaamista laajennetaan myös epäparametrisilla testeillä eli jakaumien vertailu tilanteessa, jossa jakaumat eivät ole normaaleja (vrt. t-testit).

3. Päivä, Tilastolliset monimuuttujamenetelmät

Kolmas päivä keskittyy tilastomatemaattisiin monimuuttujamenetelmiin. Tilastomatemaattisilla monimuuttujamenetelmillä pyritään esimerkiksi tiivistämään laajan aineiston informaatiota tai ryhmittelemään havaintoja samankaltaisiin ryhmiin. Tyypillisiä tilanteita sellu- ja paperitehtaat, palveluprosessit jne. Lisäksi tutustutaan moniulotteiseen normaalijakaumaan ja sen testaamiseen. Useat monimuuttujamenetelmät olettavat datan noudattavan moniulotteista normaalijakaumaa.

4. päivä, Lineaari- ja epälineaarimallit optimoinnissa

Neljännen koulutuspäivän aikana keskitytään kehittyneisiin teollisuudessa käytettyihin koesuunnittelun menetelmiin, kuten toisen asteen malleihin eli vastepintamenetelmään. Päivän tavoitteena on täydentää teollisen koesuunnittelun osaamista.

5. Päivä, Luotettavuuden analysointi

Viides koulutuspäivä keskittyy luotettavuustekniikan perusteisiin ja luotettavuusdatan analysointiin. Luotettavuustekniikka on yksi keskeisistä riskihallinnan menetelmistä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin luotettavuudessa käytettäviin jakaumiin.

MINITAB -koulutusta järjestetään myös yrityskohtaisena koulutuksena. Täyttämällä alla olevan yhteydenottopyynnön saat » lisätietoa räätälöidystä Minitab-koulutuksesta.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä kannettava tietokone, jossa on asennettuna, joko MINITAB -ohjelma tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilmaista 30. päivän kokeiluversiota, joka on aikarajoitettu mutta täysversio ohjelmasta.

MINITAB -ohjelmaa ja kokeiluversiota saa maksutta QKK:sta tai laatutieto.fi -verkkokaupasta. Ohjelman ja sen kokeiluversion löydät nettikaupastamme osoitteesta laatutieto.fi.

Suositeltavaa on, että opiskelijalla on Minitab -ohjelmiston perustaidot hallussa tai hän on osallistunut Minitabin perusteet -koulutukseen

Kurssiohjelma

1. Päivä, Data-analyysi edistyneillä regressioilla

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Datan kerääminen ja eri datatyypit (epäjatkuva / jatkuva)
Datan luokittelua
Erilaisia epäjatkuvia ja jatkuvia jakaumia
Datan muunnokset
12:00 Lounas
12:45 Mikä on regressio?
Logistinen regressio
Nominaali
Ordinaali
Binääri
Käytännön esimerkit Minitabilla analysoiden
Datan analysointi tilanteessa, jossa vaste / ulostulo ei ole
jatkuva vaan esim. binäärinen (hyvä-huono)
14:00 Kahvi
14:30 Logistinen regressio jatkuu
16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

2. päivä, Aikasarjat ja ennustaminen

08:30 Aikasarjat ja niiden analysointi
Trendin analysointi
Kausivaihtelun analysointi
ARIMA -mallin teoria ja sovitus
09:30 Kahvi
09:45 Käytännön esimerkki Minitabilla analysoiden
12:00 Lounas
12:45 Yleinen lineaarinen malli
Mallin sovitus Minitabilla
Ryhmätyö: Datan keräys ja sen analysointi Minitabilla
14:00 Kahvi
14:15 Epäparametriset testit
Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi
Mann-Whitneyn U-testi, Kruskall-Wallisin testi
16:00 Keskustelu ja päivän päätös

3. Päivä, Tilastolliset monimuuttujamenetelmät

08:30 Moniulotteinen normaalijakauma
Moniulotteisen normaalijakauman testaaminen
09:30 Kahvi
09:45 Pääkomponenttianalyysi
Minitabin käyttö pääkomponenttianalyysissä
Datan keskeiset piirteet esiin hävittämättä informaatiota
Alkuperäisen datan muuttujien määrän vähentäminen
12:00 Lounas
12:45 Faktorianalyysi
Klusterianalyysi eli ryhmittelyanalyysi
Ryhmitellään havaintoja tai muuttujia mahdollisimman samankaltaisiin ryhmiin.
14:00 Kahvi
14:30 Diskriminanttianalyysi eli erotteluanalyysi
Mikä parhaiten erottaa tunnetut ryhmät toisistaan?
16:00 Keskustelu ja päivän päätös

Välityö

Analysoi vähintään kolmella eri tavalla yrityksesi dataa.

4. päivä, Lineaari- ja epälineaarimallit optimoinnissa

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Kertaus edellisestä jaksosta
09:30 Välitöiden esittely ja purku
10:00 Johdatus koesuunniteluun ja sen keskeisiin periaatteisiin
Käytännön koe
12:00 Lounas
12:45 Lineaariset ja epälineaariset koesuunnitelmat
Vastepintamenetelmä ja Central Composite Design
14:00 Kahvi
14:45 Vastepintamenetelmäkokeen analysointi
Käytännön koe ja analysointi
16:00 Keskustelu ja päivän päätös

5. Päivä, Luotettavuuden analysointi

08:30 Johdatus luotettavuustekniikkaan
Luotettavuuden malli
MTTF
MTBF
Sensurointi
09:30 Kahvi
09:45 Luotettavuudessa käytetyt jakaumat
Luotettavuudessa käytetyt parametrisovitukset
12:00 Lounas
12:45 Regressioanalyysi luotettavuustekniikassa
Luotettavuuden parantaminen
Cox-regressio
14:00 Kahvi
14:30 Kiihdytetty elinajan testaus
Esimerkki: Kiihdytetyn elinajan
testauksesta käytännössä
Loppukeskustelu
16:00 Kurssin päätös

Kurssipaikka

Sibeliustalo, Lahti

Kouluttaja

Antti Piirainen

Kustannukset

Osallistumismaksu kaikista viidestä päivästä on 2900 euroa + Alv 24 %. Yksittäiset koulutuspäivät ovat 570 euroa + Alv 24 %. Hintoihin sisältyy lounas- ja kahvitarjoilut sekä värilliset koulutusmateriaalit ja harjoitustiedostot muistitikulla.

Pyydä tarjous räätälöidystä koulutuksesta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Quality Knowhow Karjalainen Oy

Quality Knowhow Karjalainen Oy - laatuosaamisen koulutukset

Osaaminen on tämän päivän energiaa

Quality Knowhow Karjalainen Oy tarjoaa asiakkailleen koulutusta ja konsultointia tuotteiden ja toimintaprosessien laadunparantamiseen sekä välittää laatutekniikan kirjoja, ohjelmistoja ja demonstraatiovälineitä. Quality Knowhow Karjalainen Oy on perustettu vuonna 1997 täydentämään Laatutieto Oy:n 1986 alkanutta toimintaa. Laatutekniikan avulla voidaan tehostaa ja parantaa...


Lue lisää kouluttajasta Quality Knowhow Karjalainen Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Quality Knowhow Karjalainen Oy

Tyyrpuurinkatu 5 A 15
15140 Lahti

 Näytä puhelinnumero
www.qk-karjalainen.fi

Arvioinnit

Keskiarvo: 4,2

Perustuu 6 arviointiin

JHy
(5)
Kimmo
(4)
Ehkä 1 päivä lisää kestoa olisi ok.
Antti
(4)
Kaikin puolin hyvä kurssi. Jarno jaksoi kuunnella kysymykset ja käytti aikaa koulutuksen ulkopuolellakin niiden selvittämiseen. Olen kiitollinen. Loistava paikka koulutuksille. Älkää tinkikö tasosta. Erityiskiitos Mirkalle kurssin ajankohdan sovittamisesta minun kalenterini mukaan. Hyvin myyty! :=0)
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,1)
Perustuu 6 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,2)
Perustuu 128 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Sujuuko työyhteisösi toiminta?

Laatukeskuksen Lean Six Sigma Green Belt ja Black Belt -valmennuksilla kehität ongelmanratkaisukykyä ja vältät turhan työn. Saat investoinnin takaisin moninkertaisena.