Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Tieturi
Yhteenveto
2 päivää
1 550 EUR (arvonlisäverotonta)
Avoin koulutus
Helsinki, Tampere
marker Kesäkurssi
Alkavat koulutukset
Helsinki
19.8.2019  
1 550 EUR
9.9.2019  
1 550 EUR
7.10.2019  
1 550 EUR
Tampere
21.11.2019  
1 550 EUR

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Certified Scrum Product Owner koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja Scrum tuoteomistajia (CSPO). Scrum tuoteomistajat ovat vastuussa systeemien rakentamisesta, uusien tuotejulkaisujen luomisesta tai mistä tahansa muusta monimutkaisesta liiketoimintaprojektista agilessa toimintamallissa.

Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen agilen periaatteiden mukaisesti. Scrumissa kehitystiimi toimittaa laadukasta ja tuotantokelpoista toiminnallisuutta jokaisen Sprintin lopussa luoden ketteryyden, joka tarvitaan, jotta nopeasti muuttuviin vaatimuksiin voidaan vastata.

Scrum-ajattelukehys haastaa käyttäjänsä koko ajan fokusoitumaan jatkuvaan parantamiseen ja sen sprintit luovat pysyvyyden, joka tarvitaan tulosten aikaansaamiseen ympäristössä, jossa tarpeet muuttuvat koko ajan.

Nämä piirteet ovat johtaneet siihen, että Scrumista on tullut maailman suosituin ketterän ohjelmistotuotannon viitekehys - ja että sen käyttöä jatkuvasti laajennetaan yhä uusille aloille.

Scrum Product Owner kurssin tavoitteet

Certified Scrum Product Owner - koulutuksen jälkeen osaat Scrum-viitekehyksen niin, että voit ohjata sen käyttöä käytännön työssä. Kurssilla opit tuntemaan Scrum ja Agile ajattelun ja käytännöt niin, että voit aloittaa työn Scrum tuoteomistajana.

Kurssi pidetään suomeksi tai englanniksi (kts. lippu päivämäärän vieressä) käyttäen englanninkielistä materiaalia.

Kurssin suorittaneet osallistujat listataan sertifioituna Scrum tuoteomistajina (CSPO) Scrum Allianssin www-sivustolle ja he saavat Scrum Allianssin jäsenyyden kahdeksi vuodeksi.

Sertifioitumisen suorittaminen edellyttää kahden kokonaisen päivän aktiivista läsnäoloa kurssilla.

Scrum esittelyvideo

Scrum Alliancen 1,5 min esittelyvideo Scrumin perusideasta ja kuinka se auttaa monimutkaisissa projekteissa: Scrum video (in English)

Scrum tuoteomistaja -koulutuksen kuvaus

Katso kouluttaja Pentti Virtasen lyhyt kurssiesittely. 

Sisältö Certified Scrum Product Owner (CSPO) koulutuksessa 1. Scrumin tuoteomistajan roolin ymmärtäminen Tuoteomistajan roolin perusteet Scrumissa
 • Tuoteomistajan vastuut
 • Scrum tiimin yhteistyön hyödyt
 • Arvon tuottaminen tuoteratkaisuja toimittamalla
 • Tuoteomistaja Scrum tapahtumissa
 • Tuoteomistajan henkilökohtaiset ominaisuudet Scrumissa
 • Tuoteomistajuuden väärät mallit
 • Tuoteomistaja ja organisaatio
 • Miksi Scrum viitekehys toimii tuotekehityksessä?
 • Miten Scrum tiimi toimittaa tuoteversioita?
Työskentely sidosryhmien kanssa Scrumissa
 • Tekniikka, jolla luodaan näkyvyys sidosryhmille
 • Päätöksenteon lähestymistavat Scrumissa
 • Tuoteomistaja fasilitaattorina
 • Tekniikat informaation tai näkemysten keräämiseksi
Työskentely kehitystiimin kanssa
 • Yhteistyö valmiin määrittelyssä (DoD) ja kehitysjonoa luotaessa, työstettäessä ja järjestettäessä
Scrum tuoteomistajuus monen tiimin kanssa
 • Tekniikat tiimien välisten riippuvuuksien visualisoimiseksi, vähentämiseksi ja hallitsemiseksi
2. Tarkoituksen ja strategian kuvaaminen Scrumissa Scrumin tuotestrategia
 • Tarkoitus, visio, missio, strategia ja taktiikat
 • Ratkaistava ongelma
 • Miten parantaa tilannetta?
 • Miten evaluoida ratkaisun tehokkuutta?
 • Tarkoituksen tunnistaminen ja strategian määrittely Scrumissa
 • Kuinka strategia vaikuttaa Scrum tiimin ulkopuolelle
Scrumin tiekartat ja julkaisusuunnittelu
 • Strategiat pala kerrallaan toimituksiin
 • Kuinka luodaan priorisoitu tuotteen tiekartta
 • Etenevä asioiden pilkkominen
3. Asiakkaiden ja käyttäjien ymmärtäminen Scrumissa Asiakastutkimus ja tuotteen löytäminen
 • Käyttäjät, jotka käyttävät tuotetta
 • Asiakkaat, jotka ostavat tuotteen
 • Muut sidosryhmät
 • Asiakkaiden ja käyttäjien segmentointi
 • Tiettyyn käyttäjään/asiakkaaseen keskittyminen
 • Useiden käyttäjien ja asiakkaiden palveleminen ilman fokusta
 • Tekniikat, joilla tiimit yhdistetään suoraan asiakkaisiin ja käyttäjiin
 • Käyttäjien ja asiakkaiden kuvaaminen
 • Tekniikat uusien tuote- ja ominaisuusideoiden luomiseksi
 • Tuotteen löytäminen
4. Tuotteeseen liittyvien olettamusten testaaminen Scrumissa
 • Sprintin katselmus
 • Olettamus ja hypoteesi
 • Scrum kokeilemisessa ja oppimisessa
 • Olettamusten testaaminen tuotetta määriteltäessä, kehitettäessä ja toimitettaessa
 • Miten tuoteomistaja tekee tuotteen määrittely- ja validointityön?
 • Mikä olettamus pitäisi testata ensin?
 • Olettamusten testaaminen kustannusten ja oppimisen laadun näkökulmasta
5. Työskentely tuotteen kehitysjonon kanssa Scrumissa Tuloksen ja tuotoksen erottaminen
 • Tulos ja tuotos
 • Kehitysjonon kohtien ominaisuudet
Scrumin arvon määrittäminen
 • Mitä arvo on?
 • Arvon mittaamisen tekniikat
 • Sidosryhmien näkökulma arvoon
Kohtien järjestely Scrumissa
 • Kehitysjonon järjestämisen kriteerit
 • Kehitysjonon järjestämisen tekniikat
Kohtien luominen ja työstö Scrumissa
 • Kehitysjonon kohtien lähteet
 • Kehitysjonon kohtien luominen
 • Miten kehitysjonon työstö tehdään?
 • Juuri oikeaan aikaan vai kaikki kerralla?
 • Työkalut kehitysjonon kohtien kommunikoimisessa
 • Suuren idean pienten julkaistavissa olevien osajoukkojen tunnistaminen
 • Osittamisen hyödyt
Extra (Scrum Alliancen CSPO osaamismäärittelyn lisäksi): Yritystasoinen Scrum ja isot projektit
 • Skaalattu monen tiimin Scrum
 • Scrum maantieteellisesti hajautetuissa tiimeissä
 • Sopimukset, alihankinta
 • Työskentely perinteisten organisaatioiden kanssa
Aikataulu Scrum tuoteomistajakoulutukselle

Koulutuspäivät ovat klo 9:00-16:00. Aamukahvia tarjolla klo 8:30 alkaen.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat tuoteomistajia, liiketoiminnan omistajia, liiketoiminnan kehittäjiä, asiakkaita (kehitystyön tilaaja) tai esim. tuotepäällikköitä - ja haluavat laajentaa osaamistaan Scrumista.

Scrumin perusteiden hallinta on esitietovaatimus. Tutustu siis ennen kurssia Scrum Guideen sekä siihen pohjautuvaan 14 lyhyestä videoesittelystä koostuvaan eLearning pakettiin. Olet voinut saavuttaa tarvittavan perusteiden hallinnan myös työkokemuksella.

Scrum perusteiden oppimiseen tarjoamme Certified Scrum Product Owner -kurssille tulijalle mahdollisuutta osallistua huomattavasti alennetulla hinnalla Scrum perusteet -kurssillemme (350 eur vs. normaalihinta 850 eur) - hyödyntääksesi edun mainitse "CSPO osallistuminen" ilmoittautumisen lisätietokentässä.

Tieturi

Tieturi

Tieturi – valmentaa paremmaksi

Tieturi on koulutuksen edelläkävijä, jonka kasvattaa yksilöiden ja organisaatioiden osaamista ja tuottavuutta. Autamme kohtaamaan liiketoiminnan muutokset ja kääntämään ne voimavaraksi. Olemme alan monipuolisin toimija ja tarjoamme sekä avoimia että yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Erityisiä osaamisalueitamme ovat ohjelmistokehitys, projektityö, infrastruktuuri, tiedonhallinta...


Lue lisää kouluttajasta Tieturi ja katso koulutustarjonta täältä
Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,0)
Perustuu 13 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit