Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
Näyttää 1-3 koulutusta 3 tuloksesta
 

Agile – tehokkaampaa ja ketterämpää työskentelyä

Agile tai ketterä kehitys termeille tarkoitetaan tyypillisesti esim. ohjelmistotuotantoprojekteissa käytettävien menetelmien joukkoa, joissa korostuvat ohjelmiston toimivuuden tärkeys ennen dokumentaatiota, reagointi muutoksiin ja tehokas vuorovaikutus projektiin/prosessiin osallistujien kesken.

Menetelmiä voidaan käyttää myös ohjelmistotuotannon ulkopuolelle kuuluvissa projekteissa, jolloin tarkoituksena on yleensä lisätä iteratiivisuutta ja joustavuutta sekä vähentää riskejä ja tuottaa enemmän arvoa. Agile-koulutukset soveltuvatkin kaikille.

Agile-koulutus auttaa reagoimaan muutoksiin paremmin

Useimmat Agile tai ketterät menetelmät -koulutukset tähtäävät parantamaan kykyä paremmin reagoimaan ennalta ennakoimattomiin muutoksiin. Tämä onnistuu esimerkiksi suorittamalla työt iteratiivisissa ja inkrementaalisissa sprint-työjaksoissa. Näin tehdään mm. suosituimmassa ketterien menetelmien viitekehyksessä, Scrumissa.

Ketteryys on nykyisin valtavirtaa. Pääosa kehitysprojekteista tehdään tavalla tai toisella ketterästi. Enemmistö Agile-koulutuksiin osallistuvista on jo kokeneita “scrummaajia”, jotka etsivät uusia ideoita laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Agile-koulutuksia on tarjolla myös ns. aloittelijoille. 

Esimerkkejä Agile-koulutuksista:

  • Kanban ja Lean
  • ScrumMaster
  • Product Owner
  • Scrum Developer
  • SAFe

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia