Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Kanban käytännössä

Tieturi
Yhteenveto
1 päivä
850 EUR (arvonlisäverotonta)
9.10.2019
   
Helsinki
Avoin koulutus

Kanban käytännössä

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti Kanbanin käyttö päivittäisessä tiimityössä. Kanban käytännössä -kurssiin osallistuneet osaavat luoda ja käyttää työhönsä sopivia Kanban-tauluja.

Kanban on leanin mukainen työväline, jolla visualisoidaan ja hallitaan työjonoja. Kanban havainnollistaa mitä tehtäviä on työn alla, mikä estää tehtävien etenemistä ja paljonko aloittamattomia tehtäviä on jonossa. Näin pystyt hahmottamaan tämän hetkisen tilanteen helposti kokonaisuutena ja puuttumaan mahdollisiin ongelmakohtiin.

The description of this Kanban training is available also in English, click here.

Kanban menetelmänä yhdistetään usein ohjelmistokehitykseen, ja paljon sitä IT-alalla hyödynnetään esim. tukipalveluiden hallinnassa, mutta lähtökohta Kanbanille on fyysisen tuotannon puolelta (kts. Kanbanin lyhyt historia wikipediassa.) Kanbania voi siis perustellusti pitää toimialariippumattomana. Nykyisin sitä käytetään tuottavuuden parantamiseen hyvin erilaisissa ja eri aiheisissa tiimeissä.

Hyödyt Kanban-koulutuksesta:
 • osaat tuoda Kanbanin osaksi päivittäistä työtä
 • nykyisen toimintatavan visualisoinnin kautta pystyt parantamaan kohdennetusti toimintaa
 • osaat paremmin ennakoida, jakaa ja jaksottaa töitä
 • kriittisten päätösten teko on oikea-aikaisempaa 
 • saat työn pullonkaulat ja esteet visuaalisesti näkyville
 • tiedonkulku ja läpinäkyvyys tiimissä paranee
Sisältö Kanban koulutuksessa Arvoketju, joka tuottaa asiakasarvon
 • Arvoketjun muodostaminen 
 • Työpaja: Oman arvoketjun muodostaminen
 • Kanban-taulun muodostaminen arvoketjun pohjalta
 • Työpaja: Oman Kanban-taulun muodostaminen
Hukka ja pullonkaulat
 • Arvoketjun optimointi, hukan tunnistaminen
 • Pullonkaulat, kuormituksen tasaaminen
 • Työn rajaaminen kapasiteettiin
Kanban-taulun käyttö
 • Jonoteoria, Lean pull, Work In Process (WIP)
 • Roolit: kuka tekee mitäkin 
 • Työpaja: Kanban-taulun simuloitu käyttö
Palvelutasosopimukset (SLA) Kanbanin käytössä
 • Mittarit ja palvelutason hallinta
 • Kanban-taulun mitoittaminen ja priorisointi 
 • Työpaja: Oman Kanban-taulun mitoittaminen ja priorisointi
Laatu - tavoitteena täydellisyys
 • Laatuajattelu, virheiden estäminen 
 • Jatkuva parantaminen
 • Palaute, variaatio, WIP, pullonkaulat, kategoriat
 • Työpaja: Kanban-simulaatio jatkuu
Ihmiset ja organisaatio
 • Huipputiimit, työtilat, kannusteet, kumppanuudet, yrityskulttuuri
 • Näkyvyys organisaation kehittäjänä
 • Tarvittavat palaverit
 • Kanban taulun hallintaan liittyvät kokoukset 
 • Työpaja: Kanban-taulun hallinnasta sopiminen
 • Monimutkaisemmat Kanban-taulut
 • Eskaloinnit, pysähtyneet työt, erikoistilanteet
Yhteenveto Kanbanin käytöstä
 • Loppukeskustelu
Kanban-koulutuksen aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9:00 ja päättyy klo 16:30.
Aamukahvia tarjolla klo 8:30 alkaen.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat hyödyntää Kanban-menetelmää tehostamaan tiimityöskentelyä. Kanban-koulutus sopii hyvin esimerkiksi projektipäälliköille, tuotepäälliköille, ScrumMastereille - ideaalitapauksessa osallistujina ovat kaikki tiimin jäsenet.

Kanban käytännössä -koulutus keskittyy nimensä mukaisesti Kanbanin käyttöön päivittäisessä tiimityössä. Koska Kanban on leanin mukainen työkalu, edellyttää tähän koulukseen osallistuminen vähintään perusosaamista lean toimintatavasta.

Tieturi

Tieturi

Tieturi – valmentaa paremmaksi

Tieturi on koulutuksen edelläkävijä, jonka kasvattaa yksilöiden ja organisaatioiden osaamista ja tuottavuutta. Autamme kohtaamaan liiketoiminnan muutokset ja kääntämään ne voimavaraksi. Olemme alan monipuolisin toimija ja tarjoamme sekä avoimia että yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Erityisiä osaamisalueitamme ovat ohjelmistokehitys, projektityö, infrastruktuuri, tiedonhallinta...


Lue lisää kouluttajasta Tieturi ja katso koulutustarjonta täältä
Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,0)
Perustuu 13 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit