Suodata
Järjestyksenvalvoja
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvoja ylläpitää järjestystä 

Järjestyksenvalvojat työskentelevät esimerkiksi joukkoliikennevälineissä, kauppakeskuksissa, urheilu- ja yleisötapahtumissa, ravintoloissa ja laivoilla. Järjestyksenvalvojan ja vartijan koulutukset eroavat toisistaan niin kuin myös heidän työtehtävät.

Järjestyksenvalvojan työhön kuuluu nimensä mukaisesti järjestyksen ylläpito, mahdollisiin ongelmatilanteisiin puuttuminen sekä vaaratilanteiden ehkäiseminen. Lisäksi järjestyksenvalvoja vastaa sekä henkilöiden että omaisuuden turvallisuudesta siinä tilaisuudessa, jossa hän toimii järjestyksenvalvojana. 

Toisin kuin vartijan tehtäviä on toimeksiantajan eli turvapalveluyhtiön asiakkaan omaisuuden, tilojen ja kiinteistöjen turvaaminen tai erikseen määriteltyjen henkilöiden suojaaminen. Järjestyksenvalvonta on asiakaspalvelutyötä, jonka tavoitteena on turvallinen ympäristö henkilökunnalle ja asiakkaille. Järjestyksenvalvojana voi toimia henkilö, joka on suorittanut järjestyksenvalvojan peruskurssin. Järjestyksenvalvojan kortti on voimassa viisi vuotta.

Järjestyksenvalvoja tarvitaan, kun on järjestämässä yleisötilaisuutta. Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla. Järjestyksenvalvojat tulee ilmoittaa järjestyksenvalvontasuunnitelmassa osana turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa, joka tehdään yleisötilaisuusilmoituksen yhteydessä.

Järjestyksenvalvojaksi voi kouluttautua suorittamalla peruskurssin

Järjestyksenvalvojana toimiminen ei vaadi ammatillista koulutusta, mutta tehtävää varten tulee suorittaa järjestyksenvalvojan peruskurssi, jonka sisällön määrittää sisäministeriö. Järjestyksenvalvojan koulutuksia tarjoavat ammatilliset oppilaitokset ja turvallisuusalan yritykset.

Järjestyksenvalvojan koulutuksen suorittamisen lisäksi vaaditaan täysi-ikäisyyttä, tehtävään soveltuvaa fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä nuhteetonta taustaa. Järjestyksenvalvojina menestyvät yleensä henkilöt, joilla on hyvät sosiaaliset taidot sekä jämäkkyyttä ja taitoa tehdä nopeita päätöksiä. Tärkeimpiä työvälineitä ovat hyvä asiakaspalveluasenne ja vahvat hermot. Järjestyksenvalvojana toimivan on huolehdittava, että hänen tietämyksensä erilaisista järjestyssäännöksistä sekä valvojan velvollisuuksista ja oikeuksista on ajan tasalla.

Järjestyksenvalvojan peruskurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta turvallisuusalalta. Peruskoulutuksen laajuus on 40 tuntia. Koulutuksessa käsitellään muun muassa:

 • Yleistä järjestyksenvalvojan tehtävistä
 • Järjestyksenvalvojan tehtävät, toimialue ja tunnukset
 • Järjestyksenvalvojan rikosoikeudellinen asema, suoja, oikeusturva ja valvonta
 • Hätävarjelu ja pakkotila
 • Yleinen kiinniotto-oikeus
 • Järjestyksenvalvontaan liittyviä rikoksia
 • Henkilöiden ja tavaroiden tarkastukset
 • Löytötavaralaki
 • Voimakeinojen käyttö
 • Fyysisen voimankäytön perusteet
 • Kokoontumislain tilaisuudet ja tapahtumat.
 • Suunnitelmat ja toimintaohjeet
 • Aggressiivinen henkilö
 • Alkoholi, huumausaineet ja tupakka
 • Järjestyslaki
 • Pelastustoiminta

Järjestyksenvalvojakortti on todistus osaamisesta

Lopullista järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä haetaan poliisilta, joka myöntää järjestyksenvalvojakortin todistukseksi järjestyksenvalvojalta vaadittavasta riittävästä ammattitaidosta ja pätevyydestä. Järjestyksenvalvojakortti on todistus järjestyksenvalvojan koulutuksen suorittamisesta ja tehtävän kannalta oleellisten taitojen hallitsemisesta.

Järjestyksenvalvojakortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Uusinnan voi tehdä suorittamalla järjestyksenvalvojan kertauskurssin viimeistään 6 kuukauden kuluttua kortin voimassaoloajan umpeutumisesta.

Järjestyksenvalvojia tarvitaan monenlaisissa yhteyksissä. Tavallisimpia ovat yleisötilaisuudet, kuten urheilutapahtumat tai konsertit.

Järjestyksenvalvojan täydennyskoulutukset

Järjestyksenvalvojan kannattaa ylläpitää osaamistaan myös peruskoulutuksen jälkeen. Täydennyskoulutuksia tai toimessa hyödyllisiä kursseja ovat esimerkiksi:

 • järjestyksenvalvojan kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus
 • teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksilla
 • järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus
 • ensiapukoulutukset
 • liikenteen ohjaamisen koulutukset

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi

Jos olet jo suorittanut järjestyksenvalvojan peruskurssin ja saanut järjestyksenvalvojakortin, mutta sen voimassaolo on päättymässä, voit osallistua järjestyksenvalvojan kertauskoulutukseen. Kertauskoulutuksen tavoitteena

on varmistua järjestyksenvalvojan riittävästä ammattitaidosta ja sen voimassaolosta. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojatoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään tiedot lainsäädännössä tapahtuneista järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvistä muutoksista ajan tasalle.

Kertauskoulutuksessa osallistujat keskittyvät muun muassa seuraaviin turvallisuuden ja järjestyksenvalvonnan seurannan aiheisiin:

 • Järjestyksenvalvojan tehtävät
 • Järjestyksenvalvojan toimialue
 • Järjestyksenvalvojan tunnukset
 • Perusoikeuksien huomioiminen järjestyksenvalvojan tehtävissä
 • Järjestyksenvalvojan oikeuden ja velvollisuudet
 • Henkilön ja tavaroiden tarkastus, turvallisuustarkastus
 • Voimakeinojen käyttäminen
 • Hätävarjelu
 • Yleinen kiinniotto-oikeus
 • Järjestyksenvalvojan erityiset velvollisuudet ja rikosoikeudellinen suoja

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Securitas, Poliisi, Palmia.fi, suomi.fi