Näyttää 1-12 koulutusta 12 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-12 koulutusta 12 tuloksesta

Taideterapia on hoitomuoto, jota käytetään kaikenikäisille ihmisille.  Se hyödyntää taidetta ilmaisun keinona tilanteissa, jolloin voi olla muuten vaikea ilmaista kipeitä asioita. 

Taideterapiakoulutus tähtää itseilmaisun kehittämiseen

Taideterapiakoulutus antaa valmiuden hyödyntää taideterapian keinoja omassa ammatissa. Se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia vuorovaikutuksen ja itseilmaisun kehittämiseen. Taideterapiakoulutuksissa huomioidaan taideterapian laaja-alaiset mahdollisuudet niin psykoterapeuttisessa kuin toiminallisessa ja kuntouttavassa työssä.

Taideterapian tavoite on kehittää henkilön selviytymiskeinoja ja kasvattaa tietoisuutta niistä. Taideterapia myös auttaa kokemaan taiteen eheyttävä vaikutus oman identiteetin rakentumiseen.

Miten kouluttautua taideterapeutiksi?

Taideterapeuttiksi kouluttautuvilla on yleensä pohjakoulutuksena terveydenhuolto- ja sosiaalialan koulutus tai taidealankoulutus. Tämän lisäksi taideterapeuteilta odotetaan taideterapiakoulutusta.

Taideterapia opintoja voi suorittaa yliopistossa, ammattikorkeakouluissa ja yksityisissä oppilaitoksissa.

Taideterapeutin työ edellyttää vahvaa empatiakykyä ja pitkäjänteisyyttä

Taideterapeutti toimii yleensä ammatinharjoittajana eli yrittäjänä. Taideterapeutti voi työskennellä myös erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, kehitysvammalaitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa, vanhustenhoidossa sekä vankiloissa.

Työ voi olla ajottain raskasta, mutta se sitäkin palkitsevampaa. Taideterapeutin on tunnettava oman alansa terapiamuodot. Kuvataide eri muodoissaan on taideterapeutin keskeinen työväline, joten terapeutilta edellytetään monipuolista kuvataiteiden tuntemusta sekä kuvallisen ilmaisun hyödyntämistä.

Mitä taideterapiassa tehdään?

Joskus asioista, joista on hyvin vaikea puhua, on helpompi viestiä taiteen keinoin. Taiteen tekemisen kautta voi löytyä uusia näkökulmia keskusteluun. Välineenä voidaan käyttää kuvataiteen lisäksi monia taiteen muotoja kuten musiikkia, tanssia ja teatteria.

Taideterapia ei tähtää kauniisiin lopputuloksiin, vaan kehittää taiteen avulla selviytymiskeinoja stressistä, konflikteista, sairauksista ja traumaattisista kokemuksista.

Kuvaterapiakoulutus auttaa kehittämään itseään taiteen avulla

Kuvataideterapiakoulutus on yksi taideterapian muodoista. Se opettaa, kuinka tämänkaltaisen terapian avulla on mahdollista käsitellä itselle tärkeitä asioita turvallisesti taiteen avulla.

Humanistisen taideterapian perusoletuksiin kuuluu se, että ihminen on vastuussa itsestään ja valinnoistaan. Tätä kautta ihminen on myös kykenevä käsittelemään omia ongelmiaan. Humanistinen kuvataideterapiakoulutus suuntautuu elämänhalun vahvistamiseen, identiteettiä edistävien kykyjen kehittämiseen ja taitoon löytää luovia tapoja elää.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Suomen Taideterapiayhdistys ry, Työmarkkinatori

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia