Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
 

Suorita taideterapiakoulutus ja hyödynnä tietoa työssäsi

Taideterapiakoulutus on suosittua, koska se sopii hoitomuotona kaiken ikäisille ihmisille. Taideterapia hyödyntää viestintävälineenä sanojen lisäksi taiteellista ilmaisua, jonka avulla on ajoittain helpompi ilmaista vaikeita asioita. Taideterapiakoulutukset antavat valmiudet hyödyntää taideterapian keinoja omassa ammatissa sekä tarjoaa uudenlaisia menetelmiä esimerkiksi vuorovaikutuksen ja itseilmaisun kehittämiseen.

Taideterapiakoulutuksissa huomioidaan taideterapian laaja-alaiset mahdollisuudet niin psykoterapeuttisessa kuin toiminallisessa ja kuntouttavassa työssä. Erityistä huomiota kiinnitetään taiteeseen perustuvien ryhmäprosessien teoreettiseen ja käytännön ymmärtämiseen, sekä koulutettavien itsereflektion kehittymiseen taideterapian ja taiteeseen perustuvan työnohjauksen keinoin.

Taideterapia hoitomuotona

Taideterapia on hoitomuoto, jota käytetään kaikenikäisille ihmisille. Taideterapian tavoitteena on kehittää henkilön selviytymiskeinoja, kasvattaa tietoisuutta, auttaa kokemaan taiteen eheyttävä vaikutus oman identiteetin rakentumiseen.

Kuvataideterapeuttikoulutus

Kuvataideterapeuttikoulutus perustuu siihen, että taideterapiassa viestintävälineenä käytetään sanoja ja taiteellista ilmaisua. Joskus asioista, joista on hyvin vaikea puhua on helpompi viestiä taiteen keinoin ja taiteen tekemisen kautta voi löytyä uusia näkökulmia keskusteluun. Taideterapiassa mm.maalataan, piirretään tai tehdään kuvanveistoa ja kollaaseja ja pääpaino on tekemisen prosessi, ei lopputuloksessa. Taideterapia ei tähtää kauniisiin lopputuloksiin vaan kehittää taiteen avulla selviytymiskeinoja stressistä, konflikteista, sairauksista ja traumaattisista kokemuksista.

Kuvataideterapiakoulutus opettaa kuinka tämänkaltaisen terapian avulla on mahdollista käsitellä itselle tärkeitä asioita turvallisesti tukea antavassa ympäristössä taiteen avulla. Humanistisen taideterapian perusoletuksiin kuuluu se, että ihminen on vastuussa itsestään ja valinnoistaan ja näin myös kykenevä käsittelemään omia ongelmiaan. Humanistinen kuvataideterapiakoulutus suuntautuu elämänhalun vahvistamiseen, identiteettiä edistävien kykyjen kehittämiseen ja taitoon löytää luovia tapoja elää.

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia