Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 15 op

Hämeen kesäyliopisto, paikassa Hämeenlinna
Hinta
2 350 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
11 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 27.8.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Hinta
2 350 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
11 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 27.8.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 15 op

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet on moniammatillisille kohtaamistyön tekijöille suunnattu vuoden mittainen täydennyskoulutus. Täydennyskoulutusopinnoissa opiskellaan dialogiseen, arvostavaan katseeseen ja vuorovaikutukseen perustuvaa työotetta.

Menetelmässä yksilöiden merkityksellisiin valokuviin ja keholliseen peilaamiseen perustuva terapeuttinen identiteettityö toimii konkreettisena keinona sallivamman ja lempeämmän katsomisen tavan omaksumiseen. Työskentelyn avulla rakennetaan psykologisesti turvallisia, ryhmän keskinäistä diversiteettiä paremmin ymmärtäviä yhteisöjä sekä parannetaan yksilöiden mentalisoivaa yhteyttä itseen ja toisiin ihmisiin.

Tavoite

Opiskelija omaksuu voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen:

 • Opiskelija oppii dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta. Siinä asiakkaan resurssit ja hänessä oleva hyvä nostetaan tietoisesti näkyville, ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan.
 • Opiskelija oppii luomaan herkistymistä ja pehmenemistä sekä herkistymistä toisten ihmisten arvokkuudelle ja tunnetarpeille. Hän siis harjoittelee koulutuksen aikana mentalisaatiotaitojaan, kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmia ja kokemusta. Mentalisaation taidot auttavat säätelemään omia tunnetiloja ja vahvistavat mahdollisuuksia hyvälle vuorovaikutukselle.
 • Opiskelija vahvistaa kykyään katsoa asiakasta ja hänen tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Voimauttavat asiat eivät useinkaan löydy ongelman ympäriltä, vaan ihmisen laajemmasta elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. Esimerkiksi päihdekuntoutujan voimauttavat kuvat eivät välttämättä käsittele lainkaan päihteettömyyttä, vaan saattavat palauttaa jotain hänen omaa ydinitseä, joka on kadonnut elämän rikkovissa tapahtumissa ja näkymättömyyden kokemuksessa.
 • Opiskelija ymmärtää eettiset raamit, joiden sisällä valokuvien ammatillinen käyttö on hoidollisesti laadukasta ja perusteltua. Valokuva itsessään ei ole terapeuttinen väline, vaan sillä voidaan myös haavoittaa ja rikkoa ihmisen omaa itsemäärittelyn oikeutta.
 • Opiskelijan tunne oman työn merkityksellisyydestä vahvistuu ja hän saa voimavaroja työn tekemiseen. Voimauttavan valokuvan prosessissa työntekijän tunnesuhde asiakkaaseen lähenee ja asiakas antaa työntekijälle välineet olla asiakkaan ehdoitta hyväksyvä katse ja korjaava peili. Samalla työntekijän oman työn merkityksellisyyden kokemus vahvistuu.

Opiskelija saa valmiuksia käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää omassa työyhteisössään:

 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, että hän on saanut määritellä itsensä omissa kuvissaan ja tullut nähdyksi muiden silmissä. Menetelmäkoulutuksessa toiseen sovellettava opitaan ensin itse kokemalla ja sisäistämällä. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten oman elämän kysymysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opintoihin liittyvissä harjoitustöissä.
 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, kun toinen ihminen tekee itse määrittelemiään puolia näkyväksi voimauttavan valokuvan työkalujen avulla. Opiskelija harjoittelee koulutuksessa voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöä parityöskentelyssä kurssikaverin ja asiakkaan kanssa, perhevalokuvauksen kontekstissa sekä ryhmäprosessissa oman työyhteisön kanssa.
 • Opiskelija oppii lempeää ja rakkaudellista dialogisuutta projektien purkutilanteissa. Koulutuksen rikkautena on moniammatillinen ryhmä, jonka menetelmäsovelluksista osallistujat saavat valtavasti konkreettisia ideoita omaan työhön.
 • Opiskelija saa tietoa siitä, kuinka voimauttavan valokuvan menetelmää voi työotteen sisäistettyään käyttää myös ilman valokuvia tai kuvaamista.

Sisältö

Lähiopetus 10 op. Opiskelu koostuu seuraavista oppimistavoista:

 • Menetelmäluennot ja niistä ryhmässä käyty keskustelu
 • Pienryhmä/parityöskentely menetelmäharjoitteiden äärellä
 • Valokuvaamiseen ja katseyhteyteen perustuvat harjoitukset sekä kuvausretket
 • Menetelmän harjoitusprosessien esittelyt oppimiskeskusteluineen

Itsenäinen työskentely 5 op. Opiskelu koostuu seuraavista oppimistavoista:

 • Menetelmän videoluennot (2kpl) ja niiden purku ryhmän keskustelualustalla
 • Menetelmän harjoitusprosessien toteuttaminen itsenäisesti ja niiden esitysten valmistelu lähiopetusjaksolle
 • Kommentointi ja keskustelu ryhmän yhteisellä keskustelualustalla
 • Menetelmäteorian lukeminen

Suoritustapa

Koulutus sisältää 11 lähiopetuksena toteutettavaa koulutuspäivää. Lähiopetuksen tuntimäärä on 107 oppituntia. Koulutuksen kokonaislaajuus on 15 opintopistettä.

Koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa menetelmä sisäistetään henkilökohtaisen prosessin kautta ennen soveltamista toisiin ihmisiin. Opiskelijat työskentelevät koulutuksen aikana pareina tai pienryhmissä, harjoitellen menetelmän vastavuoroista katsomisen tapaa ja identiteettityön keinoja.

Lähijaksojen välissä opiskelijat toteuttavat menetelmäharjoitteita, joiden palautus ja esittäminen tapahtuu lähijaksoilla. Harjoitusprosessit liittyvät oman minuuden, tarinan ja perhesuhteiden lempeään katsomiseen, työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen sekä asiakas- / oppilas- / potilastyöhön. Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprosessit omassa tunneperheessään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden kanssa. Itsenäinen työskentelyjakso sisältää myös videoluentoja ja niistä keskustelua opiskelijaryhmän yhteisellä keskustelualustalla.

Koulutus on osaamisperusteinen koulutus, josta opiskelijan on mahdollista saada suoritusmerkintä Opetushallituksen ylläpitämään Opintopolku -palveluun. Kurssin ilmoittautumislomakkeella valitaan voidaanko osallistujan suoritus viedä Koski-järjestelmään.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 15 op, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

11 syyskuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Hämeenlinna
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 27.8.2024

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveydenhuolto-, opetus- ja kasvatusalojen sekä työyhteisön kehittämisen ammattilaisille. Kohtaamistyönä voidaan ymmärtää myös mm. esihenkilönä, perhehoitajana, urheiluvalmentajana, tutkijana tai vapaaehtoistyöntekijänä toimiminen. Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa, meneillään olevia opintoja tai soveltavaa muuta kokemusta em. aloilta.

Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa, luontevaa suhdetta valokuvissa olemiseen tai erityistä kameraa.

Aikataulu

11.09.2024 - 12.11.2025

Lähiopetuspäivät:

1. työpaja: ke 11.9.2024
2. työpaja: ke-to 9.-10.10.2024 (kuvausretki)
3. työpaja: ma 18.11.2024
4. työpaja: ke-to 26.-27.2.2025
5. työpaja: ti 29.4.2025
6. työpaja: ke-to 13.-14.8.2025 (kuvausretki)
7. työpaja: ti-ke 11.-12.11.2025

Lähiopetuspäivien tarkempi ohjelma ilmoitetaan kurssin alkaessa. Ensimmäinen lähipäivä on klo 8.30-17.30. Kuvauspäivinä opiskelijoiden pitää varata koko päivä kuvaamiselle. Kellonajat vahvistetaan kutsukirjeessä.

Kouluttaja

Koulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen, joka tunnetaan innostavana, lämpimänä ja asiantuntevana kouluttajana. Miina Savolainen on palkittu voimauttavan valokuvan menetelmän kehittämistyöstään muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla, Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla 2006 ja Helsingin yliopiston Kristiina-palkinnolla 2009.

Kustannukset

2350 € sis. koulutusmateriaalin. Laskun lähetämme osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Kurssi laskutetaan kolmessa erässä syksy 24 (800 €), kevät 25 (750 €) ja syksy 25 (800€).

Hämeen kesäyliopisto Facebookissa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 15 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Hämeen kesäyliopisto
Visamäentie 35 A
13100 Hämeenlinna

Hämeen kesäyliopistossa opiskellaan ympäri vuoden

Järjestämme laadukasta ja ajankohtaista aikuiskoulutusta, johon voi osallistua elämän eri vaiheissa. Meillä opiskelee kaiken ikäisiä eikä koulutuksiimme lähtökohtaisesti ole pohjakoulutusvaatimuksia. Jatkuvasti päivittyvästä koulutustarjonnastamme löydät muun muassa avoimia yliopisto-opintoja sekä eri alojen ammatillisia täydennyskoulutuksia. Lisäksi tarjolla on monipuolisesti erilaisia harrastekursseja. Hämeen kesäyliopisto toimii pääsääntöisesti...

Lue lisää kouluttajasta Hämeen kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu