⏲️ MBA-stipendin hakuaika päättyy 14.6. – vielä ehdit hakea! »

Näyttää 1-20 koulutusta 256 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 256 tuloksesta

Markkinoinnin koulutus auttaa edistämään myyntiä ja ylläpitämään asiakassuhteita

Markkinointi tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan asiakas ostamaan tuote tai palvelu. Markkinointi kiteytetään yleensä 4P-malliin:

 • Tuote (Product)
 • Hinta (Price)
 • Ostopaikka (Place)
 • Markkinointiviestintä (Promotion)

Markkinoinnin pyrkimyksenä on tuntea asiakaskunnan tarpeet mahdollisimman hyvin ja täyttää ne kilpailijoita paremmin. Markkinointi on kattotermi monille markkinointiin liitetyille termeille, kuten myynti, mainonta ja markkinointiviestintä.

Mitä on markkinointiviestintä?

Markkinointiviestintä kuuluu markkinoinnin kattotermin alle. Markkinointiviestintä voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:

 • Mainonta
 • Myyntityö
 • Menekinedistäminen
 • Tiedotus- ja suhdetoiminta eli PR

Markkinointiviestinnällä yritys hankkii asiakkaita, ylläpitää asiakassuhteitaan, rakentaa brändiään ja kasvattaa näkyvyyttä ja tunnettuuttaan.

Mikä on markkinointiviestinnän ja viestinnän ero?

Markkinointiviestintää ja viestintää voi ensikuulemalta olla vaikeaa erottaa. Viestintä on laaja käsite, mutta yleisesti viestintä tarkoittaa vuorovaikutusta. Viestinnällä tietoa siirretään yhdeltä osapuolelta toiselle tai monelle.

Markkinointiviestinnän ja viestinnän voi erottaa siten, että viestinnällä pyritään vaikuttamaan vastaanottajan järkeen ja markkinoinnilla vastaanottajan tunteisiin. Markkinointiviestintä on viestintää, mutta kaikki viestintä ei ole markkinointia.

Markkinointiviestinnällä yritys hankkii asiakkaita, ylläpitää asiakassuhteita, rakentaa brändiään ja kasvattaa näkyvyyttä ja tunnettuuttaan. Markkinointikoulutus on paitsi keino päivittää omaa osaamista, myös verkostoitua ja pysyä kärryillä uusista trendeistä ja markkinoinnin mahdollisuuksista.

Monet viestinnän ja markkinointiviestinnän kanavat voivat olla samoja. Esimerkiksi sosiaalista mediaa, verkkosivuja, uutiskirjeitä ja lehtiä voidaan käyttää sekä viestinnän että markkinoinnin tarkoituksiin. Onkin luonnollista, että viestintä ja markkinointiviestintä ovat jollain tasolla päällekkäisiä termejä.

Mitä on mainonta?

Mainonta on markkinointiviestinnän muoto, jolla voi olla ainakin kolme tavoitetta:

 • Vaikuttaa vastaanottajan mielikuvaan mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta
 • Lisätä mainostettavan tuotteen tai palvelun tunnettuutta
 • Saada aikaan haluttu toiminta, kuten esimerkiksi tarjoustuotteen ostaminen

Mainonta on tärkeässä roolissa varsinkin niiden yritysten kohdalla, joitka markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan yksittäisille kuluttajille. Yritysten välisessä kaupankäynnissä mainonnalla tuetaan myyntityötä. Mainonnan voi jakaa mediamainontaan ja suoramainontaan.

Mediamainontaa on mainostaminen erilaisissa sähköisissä kanavissa ja painetuissa materiaaleissa. Suoramainonnassa mainosviesti lähetetään suoraan vastaanottajalle. Suoramainonnassa kohderyhmä voidaan määritellä tarkasti.

Mainosvälineitä ovat:

 • Lehtimainonta
 • Televisiomainonta
 • Radiomainonta
 • Elokuvamainonta
 • Verkkomainonta
 • Googlen hakusanamainonta
 • Somemainonta
 • Näyttömainokset eli Display-mainokset
 • Ulko- ja liikennemainonta
 • Toimipaikkamainonta
 • Suoramainonta

Markkinointikoulutus – edistä myyntiä

Markkinointikoulutus auttaa, kun tavoitteena on edistää jonkin palvelun tai tuotteen myyntiä. Markkinointikoulutus on välttämätöntä menestyksekkään markkinointistrategian tekemiseksi, koska kyseessä on alituisesti kehittyvä ala, johon esimerkiksi teknologian kehitys voimakkaasti vaikuttaa.

Markkinointikoulutus on paitsi keino päivittää omaa osaamista, myös verkostoitua ja pysyä kärryillä uusista trendeistä ja markkinoinnin mahdollisuuksista.

Koulutuksesta tukea suunnitelmalliseen ja vaikuttavaan markkinointiin

Markkinointikoulutus on monella tapaa elintärkeää yrityksen olemassaolon kannalta. Jotta markkinointi olisi mahdollisimman tehokasta ja yritys pystyisi kasvattamaan tulostaan, tulee yrityksen tehdä suunnitelmia – markkinointistrategia – jossa henkilöstön taidot ja ideat yhdistetään organisaation strategiaan ja taktiikkaan.

Markkinointisuunnitelmaa tehdessä hyödynnetään esimerkiksi tietoa, joka on saatu erilaisista markkinointitutkimuksista, ja jonka perusteella markkinointi osataan kohdentaa oikealle yleisölle. Markkinointisuunnitelman tekemisen jälkeen markkinointiprosessi laitetaan aluilleen ja sitä sekä siitä saatuja tuloksia seurataan ja niiden perusteella kerätään tietoa myöhempää käyttöä varten.

Markkinointikoulutuksesta saat uusia ideoita ja tehokkaita käytäntöjä

Markkinoinnin parissa työskentelevän on hyvä käydä markkinoinnin kursseilla tasaisin aikavälein, koska nykypäivän markkinointikäytännöt eroavat huomattavasti siitä, millaisina ne alun perin ymmärrettiin. Internet ja sen myötä esimerkiksi sosiaalinen media ovat muuttaneet markkinointikäytäntöjä täysin ennustamattomalla tavalla, ja nykyään yhä useampi yritys panostaakin eniten verkkomainontaan. Teknologia ja globaalitalous ovat jatkuvan muutoksen alla, ja tämä vaikuttaa ratkaisevasti myös markkinointiin. Yrityksen tulee pystyä erottautumaan mainosten tulvasta sekä luomaan mahdollisimman pitkäjänteisiä asiakassuhteita selvitäkseen kovassa kilpailussa.

Sopiva markkinointikoulutus päivittää tarvitsemasi perustiedot ja -taidot toteuttaaksesi markkinointia menestyksekkäästi. Markkinointikoulutus perehdyttää alan viimeisimpiin suuntauksiin ja antavat vinkkejä erottuvien markkinointikampanjoiden luomiseen.

Esimerkkejä markkinointikoulutusten aiheista:

 • Inbound-markkinointi
 • Somemarkkinointi
 • Digimarkkinointi
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Brändin rakentaminen
 • Markkinoinnin automaatio
 • Copywriting
 • Konversio-optimointi
 • Markkinoinnin johtamisen tutkinto MJD™
 • Tarinallistaminen
 • Markkinointiviestinnän keinot ja kanavat
 • Hakusanamainonta
 • Sisällöntuotanto
 • Työnantajamielikuvan kehittäminen

Viestintäkoulutus – vuorovaikutustaitoja ja tiedottamista

Varsinkin yritysmaailmassa viestintä jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Ulkoinen viestintä tarkoittaa yrityksestä tai organisaatiosta ulospäin tehtävää vuorovaikutusta ja tiedottamista. Ulkoisella viestinnällä pyritään vaikuttamaan ulkoiseen toimintaympäristöön ja yleensä luomaan positiivista mielikuvaa toimijasta. Ulkoinen viestintä onkin keskeisessä roolissa esimerkiksi brändin rakentamisessa.

Sisäinen viestintä on yrityksen tai organisaation sisällä tapahtuvaa kommunikointia. Sisäisen viestinnän vastaanottajana voi olla henkilöstö, aktiivit, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt. Sisäinen viestintä on keskeinen johtamisen väline.

Tiedottaminen on yksi viestinnän perusmuodoista. Tiedottamisella yrityksen tai organisaation toimintaa tehdään tunnetuksi. Käytännön tasolla tiedottaminen voi olla tiedotteen kirjoittamista, verkkosivujen päivittämistä, sosiaaliseen mediaan postaamista tai uutiskirjeen lähettämistä.

Viestintäkoulutuksen aiheena voi olla:

 • Organisaatiokulttuurin ylläpitäminen
 • Viestinnän mittaaminen ja vaikuttavuus
 • Kirjallinen viestintä
 • Sisäinen viestintä työsuojelun tukena
 • Kriisiviestintä
 • Digitaalinen viestintä
 • Johtamisviestintä
 • Vuorovaikutustaidot
 • Neuvottelutaidot
 • Fasilitointi
 • Brändin kehittäminen
 • Visuaalinen viestintä
 • Markkinointiviestintä
 • Arkistointi ja tiedon hallinta

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Ammattijohtaja.fi, osaavayrittäjä.fi, mbe.fi, soste.fi

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä