Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-8 koulutusta 8 tuloksesta
Näyttää 1-8 koulutusta 8 tuloksesta
 

Tuotteistaminen on asiakaslähtöistä, taloudelliseen tehokkuuteen pyrkivää toimintaa

Tuotteistaminen käsitteenä ei ole yksiselitteinen, vaan sillä on monia merkityksiä. Tuotteistamista voidaan pitää ihmisten ajattelutapojen ja toiminnan muuttamisena. Yleensä tuotteistamisella viitataan organisaation tuottamien ja asiakkaan vastaanottamien tuotteiden tai palveluiden paketointiin; tuotteistaminen pyrkii määrittelemään, täsmentämään ja profiloimaan tuotteet ja palvelut tarkemmin ja tehokkaammin. Tuotteistamisen tavoitteena on siis uuden tai jo olemassa olevan tuotteen tai palvelun kehittäminen. Tuotteistamisen koulutus auttaa näissä haasteissa!

Tuotteistamisen ensisijaisena tavoitteena on kehittää tuotteita ja palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi ja taloudellisesti tehokkaammiksi. Tuotteistaminen sisältää tuotekehityksen lisäksi niin sanotun tuotepaketin kehittämisen, jolla tarkoitetaan tuotteen ympärille muodostuvaa kokonaisuutta, brändiä.

Kilpailuetua tuotteistamisen koulutuksilla

Onnistunut tuotteistaminen lisää kilpailukykyä. Tuotteistamisen koulutukset tähtäävät yleisesti ottaen valmentamaan osallistujia edustamiensa organisaatioiden tuote- ja palvelutarjooman asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Asiakaslähtöisyys tuottestamisessa tarkoittaa, että yritykset ja organisaatiot perehtyvät keräämäänsä tai saatavilla olevaan asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita käsittelevään tietoon, ja sen perusteella luovat kuvan siitä, miten oma tarjonta vastaisi parhaiten asiakaskunnan tarpeisiin. Tuotteistamisen koulutuksista saa myös vinkkejä siihen, miten palvelusta luodaan elävä ja toimiva kokonaisuus niin palvelun tuottajalle kuin asiakkaille.

Tuotteistamiskoulutus auttaa tehokkaan tuotteistamisprosessin luomisessa

Tuotteistamisprosessissa alkuperäinen idea hiotaan lopputuotteen muotoon ja tuotteista ja palveluista pyritään tekemään mahdollisimman kilpailukykyisiä. Tuotteistamisen prosessissa avainasemassa ovat palvelun tai tuotteen tuotanto-ominaisuuksien parhaiden ominaisuuksien löytäminen, esimerkiksi valmistustapojen, raaka-aineiden, muotoilun, markkinoinnin jne. eritteleminen ja kehittäminen mahdollisimman tehokkaaksi ja toimivaksi.

Tuotteistamiseen perehdyttävät koulutukset ja kurssit auttavat ymmärtämään tuotteistamisprosessia ja antavat neuvoja siitä, miten tuotteistaminen voidaan suunnitella vastaamaan jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin ja kehittämään juuri tämän yrityksen toimintaa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Palvelujen tuotteistamisen käsikirja (Tuominen, Järvi, Lehtonen, Valtanen ja Martinsuo)

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Unelmat toteen tieto- ja viestin...
Opiskelijatarina: Amiedu

Kun Jesse Ellonen aloitti peligrafiikan opiskelun, hän ajatteli saavansa hyvän ammattitutkinnon ja hakevansa sen jälkeen alan töitä. Toisin kävi, sillä Jesse suunnitteli opiskelukavereidensa kanssa julkaistavaksi sopivan pelin jo opintojen aikana ja yrityskin oli pystyssä pian opintojen jälkeen. 

Lue lisää
JET antaa eväitä esimiestyöhön
Opiskelijatarina: Amiedu

"JET tarjoaa konkreettista hyötyä henkilöstöjohtamiseen nyt, kun siirryn tavaratalopäälliköksi ja valitsen oman henkilökunnan. Uudet työkalut ja opit ovat aina tervetulleita."

Lue lisää
Johtamisen erikoisammattitutkint...
Opiskelijatarina: Amiedu

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy yksikönjohtajana toimiva Pinja Marjamäki suoritti sosiaali- ja terveysalalle suunnatun Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää