Suodata
Sosiaalinen media
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 52 tuloksesta
1
2
3
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Lisää artikkeleja aiheesta: Sosiaalinen media -koulutus

Osallistujien kokemuksia aiheessa Sosiaalinen media

Sosiaalinen media muuttaa viestintää

Sosiaalisesta mediasta eli somesta on muodostunut merkittävä osa viestintäkulttuuriamme niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Somen hyödyntäminen on olennainen osa yritysten ja organisaatioiden markkinointia. Some-koulutukset ja kurssit on yleensä suunnattu organisaatioiden viestinnästä ja markkinoinnista vastaaville tai niiden parissa työskenteleville henkilöille.

Mikä some?

Sosiaalisella medialla viitataan verkkopalveluihin, joissa käyttäjät itse tuottavat ja julkaisevat digitaalista sisältöä muiden palvelua käyttävien saataville. Sosiaalinen media eli some on vakiintunut osaksi viestintäkulttuuriamme. Vähintään sosiaalisen median perusasioiden tunteminen onkin usein tarpeellista!

Sosiaalinen media voidaan jakaa usemmalla tavalla, mutta ne voidaan luokitella esimerkiksi yhteis;palveluihin kuten Facebook, Twitter tai LinkedIn ja mediapalveluihin kuten Instagram, YouTube, TikTok ja Pinterest. Sosiaalinen media ja sen eri alustat elävät jatkuvassa muutoksessa - uusia syntyy tasaista tahtia, ja samalla vanhoja kuihtuu pois.

Sosiaalinen media on mahdollistanut vuorovaikutuksen, joka on riippumaton käyttäjiensä maantieteellisestä sijainnista. Tämä on muuttanut konkreettisesti nykypäivän viestintää monella tapaa ja tarjoaa useita mahdollisuuksia markkinoinnille!

Some-koulutukset auttavat saamaan somesta kaiken hyödyn irti

Sosiaalinen media on jo laajasti osa ihmisten työtä ja vapaa-aikaa. Älypuhelimet ja muut kannettavat lukualustat ovat laajentaneet somen nopeasti kodeista kaikkialle julkisiin tiloihin. Sosiaaliset mediat ovat paitsi viihteellisiä sisällönjulkaisualustoja, myös yritysten ja yhteisöjen varsin laajasti hyödyntämiä viestintä- ja tiedotuskanavia.

Sosiaaliseen mediaan mukaan lähteneen organisaation on hyvä panostaa läsnäoloonsa ja tavoitettavuuteensa valitsemissaan sosiaalisen median välineissä. Ei esimerkiksi riitä, että organisaatiolle on luotu oma Facebook-sivu, vaan sivulla pitäisi tapahtua myös aktiivista vuorovaikutusta. Organisaation onkin syytä luoda oma sosiaalisen median strategiansa, joka määrittää organisaation sosiaalisen median tavoitteet, resurssit ja niiden rajat. Strategiatyöhön saa apua sosiaalisen median hallitsevien asiantuntijoiden pitämistä some-koulutuksista.

Sosiaalisessa mediassa tieto välittyy nopeasti. Nopealla ja rajattomalla tiedon välittämisellä on niin negatiivisia kuin positiivisia vaikutuksia. Koska palautetta voi jättää kuka vain, milloin vain, ei julkisuuden täsmällinen hallinta ole sosiaalisessa mediassa mahdollista. Tämä luo haasteita maineenhallinnalle ja organisaatioviestinnälle. Somessa tapahtuvan organisaatioviestintään on hyvä kehittää yhteiset käytännöt. Some-koulutuksista saa vinkkejä hyviin käytänteisiin ja ohjenuoria siihen, miten kriisitilanteissa viestitään.

Toisaalta rajaton tiedonkulku voi tuoda tullessaan paljon hyvää yritykselle. Tyytyväiset asiakkaat voivat antaa ylistäviä arvioita yrityksen palveluista tai suositella tuotteita muille kuluttajille. Puolueettomaan referenssiin luotetaan kuluttajien keskuudessa. Näin ollen se on erittäin tehokasta markkinointia – myös kustannuksien valossa. Some-koulutuksen avulla voi kerätä vinkkejä siihen, miten asiakaskunnalta saa tehokkaasti kerättyä palautetta esimerkiksi julkisten tuotearvioiden muodossa tai miten heidät saa kuluttamisen yhteydessä tai sen jälkeen sitoutettua yrityksen sosiaalisen median kanaviin.

Sosiaalinen media mukaan yrityksen markkinointiin

Osaavissa käsissä sosiaalinen media on markkinointikanavana mitä mainioin. Somemarkkinointia ei voi silti katsoa yksisuuntaisena tiedotuvälineenä, vaan kuluttajia ja asiakkaita osallistavana, vuorovaikutukseen kannustavana viestintäkanavana.

Vuorovaikutteisuutensa ansiosta sosiaalinen media voikin parhaimmillaan olla asiakkaita yrityksen tuotteisiin ja palveluihin tehokkaasti sitouttava. Some-koulutuksia on saatavilla myös tiettyihin some-kanaviin keskittyvinä kokokonaisuuksina, jolloin koulutukset voivat käsitellä esimerkiksi:

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Snapchat
  • Google +
  • Twitter
  • Pinterest
  • Videopalvelut, kuten Youtube ja Vimeo
  • Blogin ylläpito/erilaiset blogialustat

Somemainonta on hyvin tehokasta ja siihen voi liittyä sosiaalisen median sisällöntuottajien hyödyntäminen. Yrityksen maksavat sisällöntuottajien eli somevaikuttajien tuomasta näkyvyydestä. Somevaikuttajia pidetään ikään kuin kolmannen osapuolen mainostajina, jonka vuoksi yleisö luottaakin heidän sanaansa. Some-koulutuksissa opit ymmärtämään sosiaalisen median eri markkinointimahdollisuuksia!

Koulutukset ja kurssit johdattavat sinut somen maailmaan

Sosiaalisen median kursseilla opetellaan hyödyntämään sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia ja myös vastaamaan sosiaaliseen mediaan liittyviin haasteisiin.  Sosiaalisen median koulutus- ja kurssitarjonta kattaa hyvin erilaiset tarpeet organisaation Facebook-sivun tai blogin perustamisesta alkaen aina sosiaalisen median monipuoliseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen organisaation asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa.

Sosiaalinen media on pullollaan markkinointimahdollisuuksia, joita yritysten voi olla kannattavaa käyttää hyväksi.  Miten luon yritykselle parhaan mahdollisen näkyvyyden sosiaalisessa mediassa? Millaisia työkaluja sosiaalinen media tarjoaa yrityksen ja sen tuotteiden tunnettavuuden kasvattamiseksi? Miten tavoitan tehokkaasti haluamani kohderyhmän some-mainonnassa?  Entä miten vältän sudenkuopat some-markkinoinnissa? Erilaiset sosiaalisen median markkinointiin ja näkyvyyden parantamiseen keskittyvät kurssit auttavat löytämään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Kouluttaudu someasiantutijaksi!

Organisaation on hyvä määrittää sosiaalisessa mediassa toimimisellensa resurssit ja tavoitteet. Sosiaalisen median kurssit ja koulutukset auttavat myös organisaatiosi some-strategian luomisessa.

Yritysten ja yhteisöjen työntekijöiden on lisäksi hyvä tietää, mitä yritykseen liittyvää sosiaalisessa mediassa on suotavaa jakaa ja mitä ei.  Koulutukset voivat antaa eväitä työntekijöiden kouluttamiseen sosiaaliseen mediaan liittyvissä lainopillisissa asioissa. 

Sosiaalista mediaa voi hyödyntää myös asiakaspalvelussa ja myynnissä. On luonnollista olla yhteydessä kuluttajiin tai yritysasiakkaisiin siellä, missä he normaalistikin liikkuvat. Nykyään kuluttajat osaavat ottaa itse yhteyttä yrityksiin some-kanavien kautta. Tällöin somessa tapahtuvan asiakaspalvelun on oltava kunnossa. Asiakaspalveluun ja myyntiin suuntautuneiden some-koulutuksien oppien avulla pystytät toimivat puitteet some-asiakaspalvelulle ja teet siitä sujuvaa.

Palaa sivun alkuun