Näyttää 1-16 koulutusta 16 tuloksesta
Näyttää 1-16 koulutusta 16 tuloksesta
 

Työoikeuskoulutus vahvistaa osaamista työsuhdesopimuksissa

Työoikeuden keskeisimpiä käsitteitä on työsuhde. Työoikeuslainsäädännöllä määritetään ja täsmennetään työsuhteiden oikeudellisia kysymyksiä. Työoikeus on siis työsuhdetta määrittävien oikeusnormistojen kokonaisuus. Työoikeuden normit kertovat siitä, millaisissa oloissa työtä tehdään ja mihin suuntaan työelämää halutaan kehittää. Työoikeuskoulutuksella saat lisätietoa näistä normeista ja vahvistat osaamistasi työoikeuteen liittyen.

Työoikeuskoulutuksesta on hyötyä kaikille

Työoikeus on hyvin laaja oikeudenala. Työoikeuden tuntemus on hyväksi jokaiselle, mutta erityisesti sen eri kohtia kuten esimerkiksi työsopimusta, irtisanomista tai henkilötietosuojaa koskevat lainsäädännöt on jokaisen esimiehenä toimivan ehdotonta tuntea. Erilaisia lakikoulutuksia tarjoavat yritykset järjestävät työoikeuden koulutuksia niin organisaatioiden lakimiehille, henkilöstöpäälliköille, johtajille, esimiehille kuin alaisillekin.

Työoikeuskoulutusta järjestävät työlainsäädännön hyvin tuntevat ammattilaiset

Työoikeuskoulutuksia on tarjolla kokonaisvaltaisista yleiskoulutuksista tietylle ryhmälle suunnattuihin tiettyyn työoikeusasiaan, kuten esimerkiksi irtisanomisoikeuteen, keskittyviä seminaareja. Kouluttajat ovat yleensä alan kokeneita ammattilaisia: lakimiehiä, jotka työskentelevät asianajotoimistoissa, professoreina yliopistossa tai julkishallinnon juristeina. Työoikeuden koulutukset tarjoavat syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsuhteen aikana.

Tyypillisen työoikeuskoulutuksen aiheita voivat olla esimerkiksi:

 • Työlainsäädännön perusteet
 • Esimiehen ja työntekijän väliset oikeudet, direktio-oikeus
 • Rekrytointi ja työsopimus
 • Henkilötietosuoja
 • Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu
 • Kilpailukielto
 • Immateriaalioikeudet
 • Työaika, vuosilomat ja muut työsuhdevapaat
 • Sairastuminen ja muut poissaolot
 • Yrityskaupat
 • Ulkoistaminen
 • Lomauttaminen
 • Työsuhteen päättäminen

Työoikeuskoulutukselle on tilausta aina, mutta etenkin esimerkiksi organisaatiomuutosten edessä

Yleisesti työoikeutta käsittelevä koulutus on hyödyllinen kaikille, mutta erityisesti esimerkiksi organisaation muutostilanteissa – yrityskaupoissa tai liikkeenluovutuksissa – työoikeuskoulutus esimiehille ja vastuuhenkilöille on erinomainen satsaus, joka auttaa esimiehiä menettelemään juridisesti oikein vaikka henkilöstövähennysten tai uusien työntekijöiden palkkaamisen kohdalla.

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä